Hopp til innhold

Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet

Mors angst i svangerskapet ser ikke ut til å ha betydning for hvordan barnet utvikler seg, viser ny norsk forskning.

Gravid

GRAVID: Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. Hvis barnet har psykologiske vansker er det heller andre årsaker som fører til dette, som gener og miljø.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer, viser en ny studie, utført av Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

– Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet. En stor studie fra Storbritannia viste at mødre som sliter med psykiske problemer har tre ganger høyere risiko for å få barn som skades av dette. Vår studie motbeviser dette, sier Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til NRK.

Mona Bekkhus

Mona Bekkhus er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

Studien er basert på informasjon fra den norske mor og barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet, der 114 000 barn og mødre deltok. Her har familier blitt fulgt over flere år, og forskerne har kunnet studere mødrene og deres barn over tid.

– Mors angst i svangerskapet ser ikke ut til å ha noen betydning for hvordan barnet utvikler seg, sier forskeren.

Ifølge Bekkhus bombarderes gravide kvinner med råd og advarsler.

– Du skal ikke spise spekemat eller blåmuggost, og du skal jammen ikke være engstelig heller. Mitt hovedbudskap er «slapp av», sier hun.

Forskeren mener det er viktig å nyansere bildet og berolige gravide.

– Vi har funnet ut at angst og psykiske problemer hos mor under svangerskapet ikke fører til flere følelsesmessige forstyrrelser i småbarnsalderen. Det er snarere forholdene etter at barnet er født, altså miljøet det vokser opp i, eller barnets gener, som kan forklare slike vansker, sier Bekkhus.

– Den totale situasjonen er avgjørende

– Det er et viktig poeng at tiden før, under og etter fødsel kan påvirke barnets utvikling. Kvinner som opplever angst, depresjon og stress under svangerskapet får ikke nødvendigvis et barn som strever. Det er den totale situasjon som er avgjørende, sier Gro Vatne Brean, psykologspesialist ved Rbup.

Gro Vatne Brean

Gro Vatne Brean er psykologspesialist ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Foto: Rbup

Hun forteller at det er flere faktorer som avgjør hvordan barnets psykiske helse utvikler seg.

– Hvordan barnet har det i magen, barnets genetiske og epigenetiske miljø, forhold rundt fødselen, og ikke minst hvordan babyen og foreldrene har det etterpå påvirker dette.

Barnet utvikler seg i samspill med sitt omsorgsmiljø. Et godt miljø beskytter, mens et dårlig miljø øker risikoen for problemer.

– Det er viktig å fange opp familier som strever. Jo bedre mor har det, jo bedre for barnet. Mors evne til egenomsorg er viktig i dette, og ikke minst å få omsorg fra andre, avslutter Brean.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)