Mørketall for sykkelulykker

Stadig flere syklister blir drept på veiene i Europa. Også Norge sliter med få ned antallet sykkelulykker.

"Spøkelsessykkel" i London-trafikken

Når en syklist mister livet i London-trafikken, blir ofte en hvitlakkert 'spøkelsessykkel' satt opp på ulykkesstedet som en hyllest til den avdøde og en advarsel til trafikantene. Dødsulykken i dette krysset skjedde i morgenrushet 20. november i fjor.

Foto: Leon Neal / AFP / NTB Scanpix

52 syklister ble skadet i den norske trafikken de tre første månedene i år. Det er over dobbelt så mange som i samme periode i fjor, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

En forklaring kan være at flere brukte sykkel på grunn av den milde vinteren.

Antallet sykkelulykker gikk litt opp i fjor, da 518 mennesker ble skadet. Det er en liten økning fra året før, men de norske mørketallene er store.

– Vi har en stor underrapportering av sykkelulykker med personskade, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til NRK.no.

Urovekkende i Europa

10 syklister mistet livet på norske veier i fjor, et tall som har holdt seg relativt stabilt det siste tiåret. Men i Europa øker nå tallet på omkomne syklister, selv om dødstallene fra andre trafikkulykker går kraftig ned.

EU-kommisjonen mener at trafikksikkerhet er i ferd med å bli en europeisk suksesshistorie. I fjor sank det totale antallet trafikkdrepte i EU-landene med åtte prosent, etter et fall på ni prosent året før.

Reduksjonen betyr at 9000 færre mennesker er drept i trafikkulykker siden 2010. Kommissæren for samferdsel, Siim Kallas, sier i en pressemelding at EU er godt på vei mot målet om en halvering av antallet trafikkdrepte fra 2010 til 2020.

Det ambisiøse målet handler blant annet om bedre sikkerhetsutstyr og strengere EU-kontroll av bilene, sikrere infrastruktur langs veiene og bedre tilrettelegging for de myke trafikantene.

LES OGSÅ:

– Store mørketall

Guro Ranes, avdleingsdirektør i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen regner med stadig flere trafikkulykker hvis det ikke tas høyde for det økende antallet syklister.

Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen deler EUs bekymring for de mykeste trafikantene.

– I Norge er det et uttalt mål at trafikkveksten i byene skal skje ved gåing, sykling og økt kollektivtrafikk. Men det er tre–fire ganger så farlig å sykle som å kjøre bil. Derfor må forholdene legges mye bedre til rette for de myke trafikantgruppene, sier Guro Ranes som er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Selv om flere nordmenn sykler, er det ingen økning i antall syklister som mister livet i trafikken. Og tallet på drepte fotgjengere går sakte nedover. Det er bra!

– Men vi regner med at ulykkene blir flere hvis vi ikke tar høyde for et stadig økende antall syklister. Derfor følger vi utviklingen tett, sier Ranes til NRK.no.

Ifølge Ranes skjer det langt flere sykkelulykker i Norge enn det statistikken forteller.

– Politiet blir ikke alltid varslet når sykkel og bil kolliderer. Og de fleste syklister som skades i singelulykker ender også direkte på legevakta uten politiets innblanding. Dette gjør at vi har en stor underrapportering av sykkelulykker med personskade, forteller hun.

Nedadgående trend

Som i resten av Europa, går det samlede tallet på trafikkdrepte nedover også i Norge.

– Trenden er helt klar, til tross for et tilbakeslag i fjor, sier Guro Ranes.

145 mennesker mistet livet på norske veier i 2012. Tallet er det laveste siden 1950.

Men i fjor økte det til 187, ifølge foreløpige anslag. Norge er likevel ett av de mest trafikksikre landene i Europa. Mye har skjedd siden 1970, da hele 560 mennesker mistet livet i den norske trafikken.

– Både veiene og bilene blir stadig sikrere. Den store utfordringen er at fotgjengere og syklister er ubeskyttet. De er alltid den svakeste part i en trafikkulykke. Det er en prioritert oppgave å redusere antall mulige konfliktpunkter mellom bil og mykere trafikanter slik at vi kan redusere risikoen for slike ulykker, sier Guro Ranes.

Hun legger til at det er også er viktig å få ned hastigheten, noe som vil redusere skadegraden på de ulykkene som likevel skjer.

– Vi kan ikke unngå alle ulykker, men vi må satse hardt på å redusere konsekvensene, sier Ranes.

Hun mener at sammenhengende sykkeltraseer er et viktig tiltak for sikkerhet og god framkommelighet for syklister i bytrafikken.

Mange av tiltakene er beskrevet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014–2017 (pdf-format)

– Norge sliter

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Flere syklister betyr nye utfordringer i arbeidet med trafikksikkerhet, sier Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen.

Foto: Trygg Trafikk

Trygg Trafikk bekrefter at Norge sliter med å få ned tallet på drepte syklister.

– Antallet har holdt seg temmelig stabilt siden år 2000, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Også han tror forklaringen er den samme som ellers i Europa:

– Flere innbyggere oppfordres til å ta sykkelen fatt. Veksten i bytrafikken skal i stor grad skje ved sykling og økt kollektivtrafikk. Det gir utfordringer for trafikksikkerheten, sier han til NRK.no.

– Folk sykler ofte i samme felt som bilene, og marginene blir for små når det oppstår konflikt. Det er de myke trafikantene som sliter når plassen blir for liten.

Johansen mener at Norge lenge har vært for trege på dette området.

– Gapet blir stadig større når det gjelder å sikre de myke trafikantene, sier han.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)