Mister skattefordel til 13.000 kroner

Aleneforeldre med samboer må snart vinke farvel til skattefordeler på 13.000 kroner.

Illustrasjonsbilde av alenemor

For eneforsørgende vil et skattelette på 13.000 kroner forsvinne om de får seg samboer, ifølge nye regler. Illustrasjonsfoto

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Nye skatteregler gjør en slutt på at aleneforeldre som har fått seg ny samboer skal få skattefordeler. Disse vil fra neste skatteoppgjør av miste skattefordeler på 13.000 kroner.

Enslige forsørgere har sortert under skatteklasse 2, men fra nyttår ble denne klassen så godt som lagt ned. Ved neste års skatteoppgjør vil dermed også eneforsørgende bli lignet i skatteklasse 1.

Skatteklasse 2 har sørget for at eneforsørgende har fått et skattefradrag som har gitt dem 13.000 kroner mindre i skatteutgifter. Denne skattelettelsen har man fått selv som man har fått seg en ny samboer. Hver fjerde enslige forsørger som har blitt lignet i klasse 2, har samboer, viser tall fra Finansdepartementet.

Dermed har skattefordelene blitt gitt til eneforsørgere som i praksis ikke er eneforsørgere, fordi det har vært flere inntekter i husstanden til å dele på faste utgifter som husleie, renter, strøm, osv.

Særfradrag for utvidet barnetrygd

Men selv om skatteklasse 2 nå blir faset bort, skal likevel skattefordelen videreføres til aleneforeldre som bor alene. Dette gjøres ved å gi særfradrag til de som mottar utvidet barnetrygd.

Dermed sikrer man at det er eneforsørgere som får skattefordelen. Retten til utvidet barnetrygd forsvinner dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart over 12 måneder, får barn med samboer, eller gifter seg.

Seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten, Astrid M. Dugstad Tveter, sier at det nye særfradraget utløses om man har mottatt utvidet barnetrygd i inntektsåret

– Utvidet barnetrygd er det NAV som tar stilling til om du har rett til, sier hun.

Hun understreker at dersom man inngikk et nytt samboerskap ved nyttår, vil man ikke oppleve reelle endringer før det har gått 12 måneder. Årsaken er at retten til utvidet barnetrygd forsvinner dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart over 12 måneder, får barn med samboer, eller gifter seg.

– Det betyr at en enslig forsørger som inngikk samboerskap ved årsskiftet 2011/2012 eller tidligere, vil merke den nye ordningen fra nyttår av, sier hun.

Fradrag på 47.160 kroner

Særfradraget gis som et månedsfradrag, og gis for samme antall måneder som man har mottatt utvidet barnetrygd. Dersom man i løpet av året endrer sivilstatus, får barn med samboeren eller samboerskapet har vart i 12 år, vil det ha betydning for antall måneder med særfradrag.

I tilfeller hvor foreldrene deler på å ha eneomsorg for barnet, og utvidet barnetrygd er delt mellom dem, vil de motta et halvt særfradrag hver.

Det nye særfradraget som erstatter skatteklasse 2, skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Fradraget settes til 3930 kroner per måned, og fullt årlig fradrag vil være 47.160 kroner, noe som altså gir en skattelette på 13.000 kroner.

Fradraget kan graderes etter antall måneder man er enslig forsørger i året, og dermed lettere tilpasses tilfeller der man avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.

Endringer i særfradrag

Dette er likevel ikke noe som dukker opp i 2012-ligningen som i disse dager sendes rundt til alle skattebetalerne – i og med at den nye ordningen trådde i kraft ved nyttår.

Ved selvangivelsen for 2012 er flere særfradrag endret på. Utgifter til tannlege – og tannpleierhjelp gir ikke lenger rett til særfradrag.

Også reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet, men her gjelder overgangsregler for inntektsårene 2012 til 2014. Reglene for skattefri utleie av tomannsboliger er også endret. Bare inntil halvparten av tomannsboligen kan nå leies ut skattefritt. Tidligere kunne man i tillegg leie ut inntil halvparten av boligdelen man selv bodde i skattefritt.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.