NRK Meny
Normal

Miljøredning eller bløff?

Klimaendringane får stadig fleire av oss til å ønskje å køyre meir miljøvennleg. Men kva drivstoff er best for miljøet? Kva bør du velgje?

 

Elbil.

Hvor miljøvennleg er eigentleg elbilen, samanlikna med til eksempel ein vanleg bensindreve bil?

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

 

Breane våre og isen på polane smeltar.

Ekstremvær og klimaendringar har skapt ei bølgje av interesse for miljøvern, og få er lenger usamde i at menneska sjølve kan vere skuld i det som skjer gjennom våre utslepp av klimagassar, utslepp som til ei viss grad skuldast biltrafikken.

Alternativ

At bruk av dei fossile drivstoffa bensin og diesel fører store utslepp av skadelege klimagassar er eit problem stadig fleire av oss tek inn over seg. Og at ein må få på plass alternativ er på det reine. 

Fleire alternativ begynner no å bli tilgjengelege for folk som ikkje vil la bilen stå, men vil køyre med litt betre samvit.

For mange er biodiesel, hydrogen, propan og bioethanol nytt, framand og ukjent. Kva skal du velgje?

Kranglar

Miljøorganisasjonane er tilsynelatande usamde om kva du bør fylle, og sannheten er at du risikerer å sleppe ut meir CO2 enn du gjer i dag ved å gå over til alternativt, "miljøvennleg" drivstoff.

Biologisk drivstoff, hydrogen og el-bilar kan vere eit gode og vere viktig for å redde miljøet, men det kjem heilt an på korleis det vert produsert.

Fordelar og ulemper

Nedanfor har vi sett opp ei oversikt i stikkordsform som grovt viser kva som er bra, og kva som er mindre bra med dei ulike drivstofftypane. Den kan vere grei å ha i bakhovudet når du skal velgje din neste bil:

 

Bensin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioetanol E85

(Sprit destillert av organisk materiale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan / Liquid Petroleum Gas (LPG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybrid/kombikjøretøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNG, Compressed Natural Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogass

(gass fra avfallanlegg, treforedling, nedbryting av organisk materiale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Biodiesel

(Diesel fremstilt av organisk materiale som mais, raps o.l)

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.