Hopp til innhold

Mer giftstoffer av langvarig amming

Det er på tide å revurdere amme-anbefalingene, mener miljøforsker.

Amming
Foto: Colourbox

Mengden miljøgifter i kroppene våre er lavere enn for noen tiår siden. Likevel får trolig spedbarn like mye miljøgifter i seg - fordi kvinner ammer lengre. For gjennom morsmelken overføres også betydelige mengder miljøgifter fra mors fettlagre.

Ved Folkehelseinstituttet har de forsket på morsmelk siden 1985.

- Spedbarn og fostre er blant de mest sårbare i befolkningen. Derfor er vi veldig interessert i å vite hva de blir utsatt for, forteller seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Merete Eggesbø.

Hun mener det er på tide å vurdere det faglige grunnlaget for dagens amme-anbefalinger på nytt.

Ammer vi for lenge?

Mange av helsefordelene ved å amme barn lenge kan være overvurdert ifølge nye undersøkelser.

- Norske kvinner er på verdenstoppen når det gjelder amming og utsettes for et ganske betydelig ammepress. Så vi bør være i forkant når det gjelder å være sikre på at ammerådene er basert på den best tilgjengelige kunnskapen, sier Eggesbø.

Den norske morsmelkundersøkelsen er kanskje den største i verden. Siden starten i 1985 er det samlet inn melk fra over 2000 kvinner, og barna skal følges over lang tid.

Siden de første målingene har nivået av miljøgifter som HCB og PCB sunket kraftig. Dermed får også spedbarna mindre giftstoffer i seg med hver desiliter.

Men over tid blir trolig resultatet det samme som før, fordi kvinner ammer lengre. Siden 2001 har de norske anbefalingene vært å fullamme i 6 måneder og å fortsette ammingen til barnet har fylt ett år.

Påvirker helsa

Jo eldre vi blir, jo større blir opphopningen av miljøgifter i kroppen. Og over tid påvirker de helsa vår.

- Miljøgifter kan blant annet ha negativ effekt på immunsystemet, læringsevnen, atferd og intelligens. Enkelte stoffer kan ha hormonhermende effekt og blant annet påvirke fruktbarheten, forteller Eggesbø.

Giftstoffene lagres i fettet i kroppen. Når man produserer morsmelk, kommer melkefettet fra morens fettlagre.

- Antistoffene viktigere

Gro Nylander vil ikke revurdere anbefalingene.

Foto: PER LØCHEN / Scanpix

På tross av innvendingene, har Norges fremste ammeforsvarer ingen tro på at en kortere ammeperiode vil være bedre for barns helse.

- Ingen studier viser at ammebarn kommer dårligere ut enn andre, snarere tvert imot, sier overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for amming Gro Nylander.

Hun mener gevinsten av antistoffene fra morsmelken er større enn eventuelle skader fra miljøgiftene.

Mer om amming og miljøgifter får du i kveldens Puls kl. 19.30.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)