Hopp til innhold

Norske voldtektsmenn mener de har «rett til sex»

Undersøkelser viser at også norske voldtektsmenn mener de har en legitim «rett til sex»; dama har sagt A og får si B også.

Håndholding

Sengekosen blir iblant alt annet enn koslig. De fleste seksuelle overgrep skjer i nære relasjoner.

Foto: Colourbox

Svein Mossige

Psykolog og forsker Svein Mossige mener holdningsskapende arbeid i skolen er viktig. - Gjensidigheten må læres, sier han og understreker at samtaler om gjensidig sex må foregå når ungdommene er opptatt av det og fortsette over tid.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det har vært mye fokus på nye landsmenn og voldtekter, særlig i forbindelse med voldtektsbølgen som har herjet hovedstaden i det siste.

Noen etterlyser bedre informasjon til asylsøkere om norske forhold og holdninger til blant annet kvinner og seksualitet.

Men norske overgriperes holdninger er ikke så ulike, ifølge forskere.

Les også: - Myndighetene svikter norske kvinner

«Rett til sex»

– Gutter eller menn som begår overgrep er i liten grad bevisst på, eller opptatt av, at sex skal finne sted i en sammenheng der det er en gjensidighet, sier psykolog og forsker Svein Mossige til NRK.

– De mener de har «rett til sex» når noen hindringer først er passert.

Mossige har inntil nylig arbeidet som seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), men er nå ansatt ved Psykologisk institutt, UiO.

Gjennom tre forskjellige studier har han sammen med kolleger sett på voldtektsforbryteres holdninger. Den siste resulterte i rapporten «Voldsutsatte barn og unge i Oslo» (2010).

Les også: - Vi må ikke glemme alle de andre voldtektene

Flest venner som voldtar

Den største gruppen overgrep eller krenkelser blir begått av venner, kjærester og bekjente i vennekretsen, viser rapporten, som Mossige er ansvarlig for sammen med Grete Dyb ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Dette samsvarer med internasjonale studier.

Overgrepene det er snakk om varierer fra alvorlige tilfeller av voldtekt og tvunget samleie til «mildere» hendelser med uønsket berøring.

Les også: Stadig fleire unge blir pressa til sex

Sluppet over dørterskelen..

Mossige er spesielt opptatt av ungdommers holdninger og holdningsskapende arbeid.

– Særlig i nære relasjoner gjør holdningen om at det er rett og rimelig seg gjeldende. Den som begår voldtekten mener selv han har rett til det, at han er sluppet over dørterskelen og skal kunne ta seg til rette, sier Mossige til NRK.

– Det interessante er at i denne situasjonen lar offeret seg gjerne også presse til å gå med på overgrepet, selv om hun absolutt ikke vil – og så angrer hun etterpå.

– Offeret blir styrt av de samme holdningene selv, nemlig at hun har sluppet gutten eller mannen litt inn og har en forpliktelse til å stille opp med sex. Det er like fullt en voldtekt, dersom jenta ikke vil, men blir presset inn i det, sier han.

Les også: – Voldtekter skjer under blackout

Sex-samtaler i skolen

Forskeren mener denne type holdninger må jobbes med og endres over tid.

– Både gutter og jenter må involveres i samtaler om hva gjensidig seksualitet innebærer, og hvorfor den er bedre enn den som ikke er gjensidig. Men dette må gjøres tidlig – på et tidspunkt der elevene er opptatt av det, og samtalene må foregå over lang tid. De fleste debuterer når de er rundt 16 år; guttene noe senere enn jentene.

– Sex er teknifisert i den norske skolen, men guttene må lære sensitivitet overfor den andre parten. De må lære at de ikke må la seg styre kun av begjær, men også av hva den andre ønsker og vil, og jentene må vite at de når som helst kan si nei hvis de ikke har lyst - også hvis de først har gitt uttrykk for noe annet.

Se «Puls» om voldtekt, på NRK1 i dag klokka 19:45 eller i NETT-TV her.