Mann og lav blirter

Se hva dette betyr for deg og hvordan du passer sammen med andre blirtere.

Svarene dine viser at du er en lav blirter.Lave blirtere sier normalt ikke det første de tenker på, men har det med å nøle ogo verveie tankene før de svarer andre.

Frykten for å si de gale tingene gjør at lave blirtere ofte føler seg tvunget til å være forsiktige i samtaler med andre.

Lave blirtere er ofte sjenerte og innadvendte, og har derfor en tendens til å holde tankene sine for seg selv, snarere enn å dele dem med andre. Ettersom det er en utfordring for lave blirtere å skulle fortelle hva de føler, kan de noen ganger mislykkes i å få behovene sine dekket i forhold.

Slik passer du sammen med:

  • med lavtblirtende kvinner. Disse forholdene kan være frustrerende fordi begge parter vil være tilbakeholdne med å uttrykke seg selv. Men ettersom lavt blirtende kvinner vil gi mannen en større sjanse til å uttrykke seg enn moderat eller høyt blirtende kvinner vil gjøre, ser dette forholdet likevel ut tilå være det beste for mannlige, lave blirtere.
  • med moderatblirtende kvinner. Disse forholdene kan være innviklede, spesielt hvis kvinnens blirt-resultat overstiger mannens med sju poeng. Undersøkelser blant gifte eller datende par viser at lavt blirtende menn tidvis kan oppleve det som utfordrende å skulle uttrykke seg i intime forhold med kvinner som er en smule mer blirtende enn dem selv. Dette slår spesielt ut hvis mannens syn på kvinnerollen er tradisjonsbundetog konservativ. Forholdet er på ingen måte dømt selv om kvinnen er mer blirtende enn mannen, men her kan den høyste blirteren av de to lett føle seg oversett og ignorert, noe som kan føre til problemer. Fordi det er mindre sjanse for at den lave blirteren ikke gir uttrykk for sine følelser når han er trist, kan den lave blirterens behov bli oversett,og han føler at kvinnen dominerer forholdet. I slike situasjoner må den lave blirteren øve seg på å ytre sine tanker raskere, såvel som å fortelle partneren at han noen ganger synes det er vanskelig å uttrykke seg, noe som fordrer at hun er tålmodig.
  • med høytblirtende kvinner. Slike forhold kan være utfordrende.Undersøkelser blant gifte eller datende par viser at lavt blirtende menn opplever det som særdeles vanskelig å uttrykke seg i intime forhold med kvinner som er mer blirtende enn dem selv. Dette gjelder spesielt hvis mannens syn på kvinnerollen er tradisjonsbundet og konservativ. Det er fordi mannen er tilbakeholden med å uttrykke sin frykt og bange anelser når han er lei seg, hvorpå hans behov altså ikke blir dekket. Forholdet er ikke dømt selv om kvinnen er mer blirtende enn mannen, men han må jobbe med å tørre å gi beskjed, og kvinnen må være tålmodig og oppfordre mannen til å uttrykke sine følelser.

Flere tester?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)