Hopp til innhold

Mange gamle kommer aldri ut, viser undersøkelse

Svært mange beboere på norske sykehjem kommer aldri utendørs, viser en spørreundersøkelse NRK har gjennomført. Mange får ikke engang sitte på verandaen, sier pasientombudet.

Gammel

39 prosent av pleierne svarer at pasientene på sykehjem aldri eller svært sjelden får tilbud om å komme utendørs.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bare 14 prosent av pleierne på sykehjem sier at de alltid har tid nok til gjøre oppgavene de er pålagt i løpet av en arbeidsdag.

43 prosent har sjelden eller aldri tid til å gjøre en fullverdig jobb. Og det er aktivisering og utflukter som oftest må prioriteres bort.

Det viser en spørreundersøkelse blant sykehjemsansatte som NRK Forbrukerinspektørene har gjort i samarbeid med Fagforbundet.

Undersøkelsen omfatter 1474 pleiere på sykehjem over hele landet.

39 prosent av dem svarer at pasientene aldri eller svært sjelden får tilbud om å komme utendørs.

På dette sykehjemmet har vi fått beskjed om at vi kun skal konsentrere oss om mat og stell, ikke noe annet. Vi har nesten aldri tid til å gjøre andre aktiviteter for pasientene.

Anonym pleier

Får ikke sitte på verandaen

– At beboere på sykehjem sjelden eller aldri kommer seg ut, er regelen og ikke unntaket. Det viser i hvert fall våre erfaringer og de tilbakemeldingene vi får fra pårørende og ansatte, sier pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, til NRK.no

– På mange sykehjem er det faktisk så ille at beboerne ikke en gang får sitte på verandaen eller rett utenfor inngangsdøra. De holdes innendørs 24 timer i døgnet 365 dager i året, forteller han.

Knut Fredrik Thorne

Mange er redde for å klage, forteller pasientombud Knut Fredrik Thorne.

Foto: Stephan Reis / NRK
Klager anonymt

Pasientombudet får ofte henvendelser fra anonyme pårørende.

– Mange er redde for å klage. Det er spesielt eldre pårørende som frykter at klaging kan få negative konsekvenser for deres kjære. Mange tør ikke en gang å fortelle hvilken institusjon det handler om når de kontakter oss. Dette er trist, sier pasientombudet.

Han forteller at flere pårørende som har klaget til ledelsen ved sykehjem, har opplevd trusler om at forholdene vil bli enda verre hvis de ikke slutter å trekke fram det negative. – Vi hører dessverre en del slike historier, sier Thorne.

Livet på sykehjem er et passivt liv, beboerne blir sløvet. Store enheter og lite fellesareal i avdelinga fører til konflikter mellom beboerne og vanskeliggjør aktivitet.

Anonym pleier

Trusler om besøksnekt

Ett eksempel er ektefellen til en dement mann som ønsket at han skulle få mer tid utendørs. Mannen var tidligere et friluftsmenneske som alltid har elsket frisk luft.

– Fra sykehjemmet fikk kona flere negative tilbakemeldinger om at det ville skape uro blant andre beboere som også ville ha hjelp til å komme ut. Det hele endte med trusler om at hun ikke fikk besøke ham like ofte som før. Slik gikk det helt til mannen døde, forteller Thorne.

– Verdiløs garanti

Thorne mener at den statlige verdighetsgarantien er helt verdiløs. Garantien er en forskrift som skal sikre pasientene «et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut».

– Forskriften er ikke verdt papiret den er skrevet på. Den er verdiløs fordi den ikke gir pasientene noen rettigheter overhodet.

– Verdighetsgarantien er regjeringens målsetting, men det er uheldig å vedta den som en forskrift. Det skaper forventninger hos brukere og pårørende om at de kan kreve sin rett ved å henvise til den. Men det kan de ikke, fastslår Thorne.

– Beboere kan ikke få hjelp av pasientombudet til å komme seg utendørs. Det eneste vi kan gjøre med dagens lovverk, er å henstille til kommunen om å sørge for dette. Men mange institusjoner har ikke kapasitet til å organisere det. En rekke klager fører ikke til noe som helst.

Livskvalitet

Eli Gunhild By

Frisk luft burde vært en selvfølgelig del av eldreomsorgen, mener forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Foto: Anette Skafjeld/NRK / NRK

– At pasienter i sykehjem får komme ut og oppleve noe annet enn det dagligdagse, har med livskvalitet å gjøre, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund til NRK.no.

– Også gamle mennesker har behov for å røre på seg, slik at både kroppen og hjernen blir stimulert, sier hun.

– Dette burde vært en selvfølgelig del av eldreomsorgen, mener By.

Hun er overrasket over at så mange som fire av ti i NRKs undersøkelse svarer at pasientene på deres arbeidsplass ikke får tilbud om å komme utendørs.


– Et slikt tilbud er et veldig enkelt og rimelig virkemiddel som kan øke livskvaliteten for mange gamle. Dette vet vi, og derfor er jeg skuffet over svarene som viser at såpass mange sykehjemsbeboere ikke får tilgang til frisk luft, sier Eli Gunhild By.

– Meld fra!

Pasientombudets hilsen til alle ansatte i norsk helsevesen er å fortsette med å melde fra om avvik.

– Alle institusjoner innen eldreomsorgen har interne systemer for avviksmeldinger. Men i tillegg har personalet også en individuell plikt til å melde fra om kritikkverdige forhold. Hvis man ikke får respons internt, bør saken meldes videre til fylkesmannen, sier Knut Fredrik Thorne.

– Det er uverdig å bli holdt ”innesperret” på et sykehjem året rundt. Men det er alt for enkelt å skylde på de ansatte. NRKs spørreundersøkelse bekrefter at de svært ofte har alt for dårlig tid til å gjøre det de skal, sier Knut Fredrik Thorne.

– I valgkampen i fjor høst ble det lovet gull og grønne skoger til de eldre. Så ble det helt stille. Fortsetter det som nå, vil det ikke skje noe mer før neste valg, mener pasientombudet.

Sosial kontakt og aktiviteter er dei tingene ein må vekkprioritere når det blir travelt.

Anonym pleier

– Et spørsmål om ledelse

Dag Bredal

Mye er bra, men mye kan bli enda bedre, sier Dag Bredal i Seniorsaken.

Foto: Borgen, Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

– Forskjellen mellom gode og dårlige sykehjem handler mye om ledelse. Godt administrerte sykehjem er som en helt annen verden sammenlignet med de dårlige, sier informasjonssjef Dag Bredal i interesseorganisasjonen Seniorsaken.

Han understreker at mange dyktige ansatte gjør en stor innsats på norske sykehjem.

– Alt er ikke dystert. Mye fungerer bra, men hovedkonklusjonen er at mye kan gjøres enda bedre. For få sykehjemsplasser er kanskje det aller største problemet, sier Bredal.

– Med en god ledelse blir også aktiviseringen av pasientene mye bedre, legger han til.

Klasseskille i eldreomsorgen

Bredal mener eldreomsorgen preges av et tydelig klasseskille mellom pasienter med pårørende som taler deres sak, og de som ikke har noen som maser og stiller krav.

– Slik er det både i sykehjem og sykehus og på legekontorene. Langt fra alle får de rettigheten de har krav på ifølge loven, sier han.

Dette bekreftes av NRKs spørreundersøkelse. Hele 73 prosent av pleierne svarer at pasienter med ressurssterke og aktive pårørende får bedre hjelp enn andre brukere på sykehjemmene.

– Skremmende

Seniorsaken er enig med pasientombud Knut Fredrik Thorne i at den såkalte verdighetsgarantien er lite verdt i praksis.

– NRKs spørreundersøkelse avdekker en skremmende situasjon. Den tyder på dårlige arbeidsforhold, dårlig organisering og en massiv underrapportering av kritikkverdige forhold på sykehjemmene, sier Dag Bredal.

Og han legger til at man ikke må glemme de mange gamle som ligger hjemme med dobøtte under senga og besøk av hjemmesykepleien noen ganger i døgnet.

– For mange av dem ville en sykehjemsplass ha vært som å komme til himmelen, selv om sykehjemmet skulle mangle tilbud om både aktiviteter og frisk luft, sier Bredal.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)