NRK Meny
Normal

Hver fjerde forventer å bli skadet av helsevesenet

Nye tall viser at nesten halvparten av oss er berørt av tabber i helsevesenet, og at mange regner det som sannsynlig at de vil bli skadet på sykehus.

Sykehus

OVERASKENDE FUNN: Én av fire forventer å bli påført skade under sykehusbehandling.

Foto: colourbox.com

Så mange som fire av ti nordmenn sier de selv eller nære pårørende har blitt utsatt for skadelige hendelser i helsevesenet, ifølge en fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester.

– Dette er høye tall, sier avdelingsdirektør Geir Bukholm ved Kunnskapssenteret til NRK.no.

Siden undersøkelsen er utført som en meningsmåling, understreker han at tallene ikke nødvendigvis er helt representative for befolkningen. De vil likevel kunne vise en tydelig tendens.

Både Bukholm og fagdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet mener undersøkelsen gir grunn til å diskutere om helsevesenet er så godt i Norge som man kan få inntrykk av.

Kun en av tre rapporterer feil

Antall innrapporterte feil står ikke i forhold til hvor mange som faktisk blir utsatt for tabber. Derfor pågår det nå en nasjonal kartlegging av pasientskader.

Kartleggingen gjøres blant annet ved hjelp av journalsøk på et tilfeldig utvalg av pasienter.

– Det er svært viktig at helsetjenesten melder fra til pasienten når det har skjedd noe uheldig. Der er det mye som mangler. Det handler om kultur i helsevesenet, åpenhet mellom helsepersonell og pasienter, mener Bukholm.

Regner med å bli skadet

Nærmere 25 prosent av oss regner det som veldig sannsynlig å bli påført skade under sykehusbehandling, men samtidig er vi dårlige på å rapportere skader som faktisk inntreffer.

– Vi er overrasket over den store andelen som føler usikkerhet i forbindelse med sykehusbehandling, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Terje Kili.

Han mener det er viktig at helsevesenet nå erkjenner problemene som er avdekket.

– Pasientskadeerstatningssystemet er fortsatt ikke godt nok kjent, tror Kili.

Ikke dårligere enn resten av Europa

I undersøkelsen har man brukt de samme spørsmålene som i EU-undersøkelser, men undersøkelsene er gjort på ulik måte.

Mens EU-undersøkelsene er gjort ved personlige intervjuer hjemme hos folk, er den norske undersøkelsen gjort via et Gallup-panel.

– Det er ikke helt sammenlignbart, men vi kommer ikke noe dårligere ut enn andre europeiske land, sier Geir Bukholm ved Kunnskapssenteret.

– Når det gjelder skadefrekvens, antar vi at den vil ligge på mellom 10 og 15 prosent. Tallene er ikke endelig klare før utpå sommeren.

Spørreundersøkelsen skal gjentas med jevne mellomrom for å følge befolkningens syn på helsevesenet over tid.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.