Må ta eksamen for å jobbe på solstudio

Norske solariumsregler blir snart blant de strengeste i verden, og krever at de ansatte må ta eksamen. Betjeningen skal vurdere om du har for lys hud.

Solarium

– At vi må ha utdannet personale på jobb i hele åpningstiden, blir solariumsbransjen død, mener Norsk solarieforening.

Foto: Martin BERNETTI / Scanpix/AFP

Hanne Kofstadmoen

– Norge er i verdenstoppen når det gjelder føflekkreft, sier Hanne Hofstadmoen i Strålevernet.

Foto: Statens Strålevern

I fjor ble det forbudt å tilby solarium til kunder under 18 år. Og fra 1. januar neste år er det ikke opp til bare deg selv lenger å vurdere din egen hudtype før du tar solarium. Da kan betjeningen fraråde deg å sole deg hvis du er for lys.

Nye regler krever nemlig kompetente ansatte som har tatt eksamen, i alle landets solstudioer.

– Kunder med ulik hudtype skal veiledes for å kunne planlegge solingstid og hyppighet, og eventuelt frarådes soling dersom de har en hudtype som tåler solarium dårlig, sier Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør i Strålevernet, til NRK.no.

– Reglene er laget for å ivareta kundene på en bedre måte, understreker hun.

Solreglene svir

Ronny Rath Pedersen, formann i Norsk Solarieforening

– Næringsgrunnlaget blir borte når man må ha utdannet personale på jobb hele åpningstiden, mener Solarieforeningens Ronny Rath Pedersen.

Foto: Privat

Solarieforeningen synes de nye reglene svir urimelig mye.

– Dette blir katastrofalt for bransjen. Slik solariebransjen i dag er organisert, vil næringsgrunnlaget bli borte når man må ha utdannet personale på jobb hele åpningstiden, sier leder av Norsk solarieforening, Ronny Rath Pedersen, til NRK.no.

Solarium øker risk for kreft

Årsaken til at det i fjor ble innført 18-årsgrense, er at bruk av solarium øker risikoen for føflekkreft. Risikoen er størst når bruken starter i ung alder og man tar solarium hyppig. UV-strålene fra et solarium er vesentlig sterkere enn fra sola i Norge, skriver Strålevernet på sine sider.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder føflekkreft.

– Vi anslår at en stor andel av føflekkreft-tilfellene skyldes UV-stråler. Mange kunne vært unngått ved å unngå overdreven soling. Derfor følger vi anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ved å skjerpe inn solariumsreglene enda mer, forteller Kofstadmoen.

Solarieforeningen støtter seg på sin side på forskning som mener at solarium ikke trenger å være skadelig, men sunt:

Den norske professoren Johan Moan mener for eksempel at litt solarium bare er til det gode, og at vi nordmenn trenger D-vitamin. I tillegg har soling i solen og solarium svært mange andre helsefordeler, mener Ronny Rath Pedersen.

Et av verdens strengeste regelverk

Norge får nå et av verdens strengeste regelverk for solstudioer. Kun Australia, Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland og Wales har krav til kompetent betjening.

– Vi hadde et alternativt forslag for å sikre bransjens næringsgrunnlag, og det var teknologisk basert adgangskontroll, opplyser Ronny Rath Pedersen.

Men Statens strålevern er negative til teknologisk adgangskontroll, som inngang ved hjelp av kort eller fingeravtrykk.

– Personellet skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. En teknologisk adgangskontroll vil ikke kunne veilede og ivareta hver enkelt kunde, mener Hanne Kofstadmoen.

– Solariumsbransjens død

Solariumsbransjens mann håper på et borgerlig regjeringsskifte til høsten, og at en ny regjering vil endre reglene. Men Strålevernet forholder seg til at reglene allerede er vedtatt, og at de vil tre i kraft 1. januar 2014.

– Vi arbeider med å utvikle et opplæringsprogram for betjeningen i solstudioer. Opplæringsprogrammet skal etter planen være klart over sommeren slik at betjening kan kurses, og avlegge eksamen før de nye reglene trer i kraft neste år, forteller Hanne Kofstadmoen.

Strålevernet understreker at de vil lage et overkommelig opplæringsprogram, med en avsluttende prøve som ikke krever noen formell bakgrunn eller kompetanse. Men Solarieforeningen er like oppgitt:

– Det sier seg selv at det vil bli vanskelig å finne personale som er villig til å avlegge eksamen for å jobbe på et solstudio. De fleste solstudioer er i dag ubetjente. At vi nå må ha opplært personale på jobb hele tiden, vil føre til bransjens død, mener Rath Pedersen.TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)