Leiv-Inge er ensom

22 år gamle Leiv-Inge Auestad har ikke hatt besøk av en eneste venn i år. Hver 5. nordmann er plaget av ensomhet.

Leiv-Inge Auestad
Foto: Ronald E. Hole / NRK

 

Få råd til veien ut av ensomheten Flere enn hver femte blant oss er plaget av ensomhet. Likevel blir venner og nettverk tillagt stadig større vekt.

NETT-TV: Hver femte er plaget av ensomhet

For ett år siden flyttet Leiv-Inge Auestad inn i sin nye leilighet i Egersund. Bortsett fra hunden Zorro har han ikke hatt besøk av en eneste venn.

- Når man er ensom så graver man seg ned i sin egen negativitet. Man ser ikke noe lyspunkt, forteller Auestad.

Han legger ikke skjul på at det kan være vanskelig.

- Det er ikke heldig for en ungdom å gå alene i et samfunn som er bygd opp for at folk skal være sammen, sier han.

- Tøffere

Nettverk.

Nettverk tillegges stadig større vekt.

Foto: Ronald E. Hole / NRK

Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige å ty til når de får problemer. Ensomme har det tøffere i det moderne nettverkssamfunnet, mener fagfolk.

- Jeg tror at de som mangler sosial støtte og nettverk, faller mer utenfor i dag enn i forrige generasjon. Den gangen var det mye som fanget opp den enkelte gjennom nettverk i form av familie, nabolaget, skolen og arbeidsplassen, sier professor Odd Steffen Dalgard i Folkehelsa.

Ny betydning

Nettverk og nettverksbygging har de siste årene vært hete tema, ikke bare i politikk og arbeidsliv, men også når det gjelder vennskap og nære relasjoner.

Professor Odd Steffen Dalgard i Folkehelsa.

Professor Odd Steffen Dalgard i Folkehelsa.

Foto: Ronald E. Hole / NRK

Tidligere ble sosiale nettverk regnet som et sikkerhetsnett for de svakeste blant oss. Når media, studierådgivere og folk i næringslivet i dag snakker om nettverk er det i en ganske annen betydning.

Ikke et mål i seg selv

- I aviser og massemedia i dag er det mye mer fokusering på sosiale nettverk som et middel til at den enkelte skal komme seg fram her i verden. Man skal ha de rette vennene, man skal melde seg inn i de rette organisasjonene. Nettverk er altså blitt noe som skal bringe suksess til den enkelte, forklarer Dalgard.

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har 23 prosent av oss vært plaget av ensomhet de siste 14 dagene. To prosent av befolkningen regnes som totalt isolert. Når problemer oppstår, har de ingen nære fortrolige å ty til.

Tabu

- Ensomhet er et av de største tabuene i dagens samfunnn. Jeg tror det er fordi vi knytter ensomhet til det at det er noe feil med den enkelte, slik at det blir skamfullt, i stedet for å knytte det til at det er noe feil med felleskapet, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Også hun mener det er blitt større forskjell på de mange som er innlemmet i nettverkssamfunnets store flokker, og de som er utenfor. 

Generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Foto: Ronald E. Hole / NRK

Nye nettverk

- På mange måter er det vanskeligere å stå utenfor i dagens samfunn med mye fokus på mengden av nettverk. Man skal være på hugget hele tiden, være der det skjer. Terskelen for å komme inn i fellesskapet er blitt høyere. Sånn sett tror jeg at ensomhetsfølelsen kan oppleves som tyngre i dag, sier hun.

Facebook er internettvarianten av sosiale nettverk. Samtidig oppfordrer karriererådgivere unge, alt i studietiden, til å bygge seg nettverk de senere kan ha nytte av.

Suksessavhengig

- Undersøkelser viser at man gjerne velger venner som ligger litt høyere opp enn en selv, som kanskje har litt bedre økonomi, bedre utdannelse enn en selv. Det kan virke som om den tendensen er blitt sterkere, forklarer Dalgard.

- Mitt spørsmål er: Hvis vennskap er mye basert på å være hjelp til suksess og framgang. Hvordan fungerer det nettverket hvis man virkelig får problemer. Vil det ta vare på taperne, eller har man det bare hvis man har suksess, spør professor Odd Steffen Dalgard.

Utenfor arbeidslivet

Gammeldagse, nære nettverk, som familie og nabolag, trygger ikke tilværelsen på samme måte som tidligere. Samtidig står 700.000 nordmenn utenfor arbeidslivet, og mangler dermed en viktig sosial møteplass.

De må i større grad kvalifisere seg for å være med i nye nettverk.

I følge professor i sosialpolitikk Knut Halvorsen ved Høgskolen i Oslo, er ensomhet knyttet til tap. Det kan være tap av familie, arbeid, sosial posisjon og anseelse, eller fysisk og psykisk helse.

Mer sårbare

Sunniva Ørstavik tror den statuspregede nettverksbyggingen i samfunnet gjør oss mer sårbare når tapene oppstår.

Nettverk.

Hva hjelper det å ha 300 venner på Facebook, hvis man en dag virkelig skulle ha behov for noen å snakke med.

Foto: Ronald E. Hole / NRK

- Det er ofte sånn at en ulykke sjelden kommer alene. Samfunnets krav til vellykkethet, gjør at et lite skjær i sjøen kan få mye til å rase. Jeg snakker nesten daglig med mennesker som har opplevd en psykisk krise, og som har tapt så mye annet, som ikke er knyttet til den psykiske plagen, sier hun.

- De har mistet familien, jobben og et sosialt nettverk. Det er ingen naturlov at det skal være slik. Tvert imot har samfunnet ansvar for at de som har mistet noe, og som trenger nettverk mest, skal ha et nettverk, mener Ørstavik. 

 

FÅ PULS-NYHETSBREV GRATIS. TRYKK HER

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)