Kutter ut BCG-vaksinen

Den fryktede sprøyta blir luket ut av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksine
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Regjeringen foreslår i det nye statsbudsjettet å ta BCG-vaksinen ut av barnevaksinasjonsprogrammet. I Europa er det nå bare Malta og Norge som fortsatt vaksinerer alle ungdommer.

Man skal etter planen fortsatt vaksinere barn som har tilknytning til land med høy forekomst av tuberkulose. I tillegg skal BCG-vaksinen bli et tilbud til alle som skal oppholde seg i disse landene i mer enn tre måneder.

Forslaget er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Folkehelseinstituttets anbefaling

Liten nytte

Alle norske barn i alderen 12-14 år har fått BCG-vaksinen siden 1947. For hundre år siden døde hver femte nordmann av tuberkulose. Og da vaksinasjonsprogrammet kom igang, var tuberkulose fortsatt en fryktet sykdom i Norge.

Siden har tuberkulose blitt en sjelden sykdom i Norge, og en rekke andre vestlige land har sluttet med rutinevaksinering. Erfaringene fra andre land er at dette i svært liten grad fører til økt smitte. Folkehelseinstituttet anslår at vi vil få ett til tre flere tilfeller i aldersgruppen 15 til 29 år hvert år.

Stort problem på verdensbasis

Det finnes i dag ingen annen smittsom sykdom som dreper flere mennesker internasjonalt enn tuberkulose. Bare 30 prosent får diagnosen, og av disse blir halvparten friske. HIV-epidemien har ført til en økning i Asia og Afrika, fordi HIV-smittede får nedsatt immunforsvar.

Pengestyrt kamp mot tuberkulose

Siden midten av 80-tallet har det vært en økning i antall smittede både i u-land og i enkelte industrialiserte land. Det skyldes blant annet ufullstendig behandling og økt resistens mot medisinene.

Norge ligger på bunnivå i verden i antall tuberkulosetilfeller. 300-350 personer får sykdommen hvert år, som regel etter smitte i et annet land.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)