Hopp til innhold

Kutt skatten før nyttår

Få endringer nå før jul kan bety mindre i skatt neste år.

Penger

Gaver til andre enn slektninger, som kjæreste eller nabo, kan du gi avgiftsfritt uansett beløp, så lenge de ikke står i ditt testamente.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Gry Nilsen

Har du blitt enslig forsørger i løpet av året, og fremdeles er det ved årets utgang, skal du over i en annen skatteklasse. Den endringen tilsvarer over 12.000 kroner i redusert skatt.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Skal du redusere skatten er det to hovedtemaer som gjelder: Fradrag og formuesskatt.

– Formuen beregnes ut ifra hva du eier ved utgangen av året, derfor har du noen dager igjen å redusere den på, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Gi bort penger

En måte å redusere formuen, og da også formuesskatten, er å gi bort pengegaver.

– Hver av foreldrene og hver av besteforeldrene kan gi hvert av barna og barnebarna en halv G (Statens grunnbeløp som er 75.641 kroner i 2011) hvert år, uten at barna må betale arveavgift av beløpet, forteller Nilsen.

Gaver til andre enn slektninger, som kjæreste eller nabo, kan du gi avgiftsfritt uansett beløp, så lenge de ikke står i ditt testamente.

– Foreldre kan også gi barna studiestøtte, og der er det ingen begrensninger så lenge støtten står i stil til utgiftene. Men det er viktig at de porsjoneres ut, i alle fall hvert kvartal, legger hun til.

Sjekk fradrag

Du kan få fradrag for gaver til frivillige organisasjoner med inntil 12.000 kroner i støtte til bistand. Sjekk om organisasjonen du støtter er med i ordningen på Skatteetatens sider, og husk at gaven må være minst 500 kroner per organisasjon.

– Du kan også få fradrag for støtte til vitenskapelig forskning, supplerer Nilsen.

Boligsparing for ungdom (BSU) er også en fin ordning for å minske skatten.

– Det gir et direkte fradrag i skatten på 4000 kroner, dersom du har spart maksimalt årlig beløp på 20.000 kroner i år. Husk at du må ha såpass høy inntekt at du betaler skatt, minner Nilsen om.

I 2011 må du ha en lønnsinntekt på omlag 56.000 kroner for å få uttelling for maksimalbeløpet.

Dersom du har planer om å selge aksjer eller deler av aksjefond som har sunket i verdi, vil det kunne være bedre å gjøre det nå enn tidlig neste år. Da vil tapet kunne føres opp i selvangivelsen slik at du får nyttegjort deg fradraget allerede i år.

– Aksjesalget regnes som gjennomført fra den dagen du inngår avtale om salg, så du kan gjøre det så sent som i romjulen, opplyser Nilsen.

Før du selger, bør du tenke etter om det er lønnsomt eller ikke. Kanskje er det bedre å la pengene stå og bli med på oppgangen. Har du uansett tenkt å bruke pengene ganske snart, er det bare å selge i år.

Skattefrie utbetalinger

Snømåking

Tar du betalt for å måke snø for naboen, kan du tjene inntil 4000 før du må skatte av beløpet.

Foto: Marianne Fedde Lilland

4000 kroner er summen en husstand kan betale ut til enkeltpersoner per år for mindre tjenester i tilknytning til hjemmet sitt eller ferieboligen, uten at mottaker må skatte av beløpet.

– Du som betaler for arbeidet får heller ingen arbeidsgiverplikter. Dette gjelder når noen gjør en jobb for deg, som ikke har den jobben som yrke. Det være seg snømåking, maling, barnepass eller andre ting, eksemplifiserer skatteeksperten.

Utfører du ditt eget yrke for andre mot betaling, er det skattepliktig.

– Har du avtalt at en bekjent skal gjøre en jobb for deg, kan det lønne seg å dele opp betalingen. Han kan starte arbeidet i 2011 og motta 4000 kroner i år og sluttføre arbeidet og motta 4000 kroner neste år.

Har du selv behov for litt ekstra kontanter kan du foreslå dine tjenester for andre.

– Det er fine penger å ha med seg, som tilsvarer høyere lønn i og med at du får det skattefritt, minner Nilsen om.

Regn på toppskatten

På det du tjener over 471.200 kroner får du ni prosent toppskatt, og på det du tjener over 765.800 kroner får du 12 prosent.

Se på lønnsslippen din hvordan du ligger an, og vurder om det er noe du kan gjøre for å unngå toppskatt.

En bonus kan kanskje vente til januar, eller hold igjen overtidsbetalingen til neste lønning - vel og merke hvis du regner med lavere lønn neste år.

Formuesskatt kan reduseres ved å investere i ting som er lavt verdsatt - som fast eiendom eller innbo, for eksempel kunst og antikviteter.

Har du tenkt å kjøpe en hytte på fjellet eller et feriehus i utlandet vil slike investeringer redusere formuen, men merk deg at overtakelsen må skje i år for at den nye ferieboligen vil redusere formuen din.

– Grensen for å betale formuesskatt er 700.000 kroner per person, og 1,4 millioner kroner for ektepar. Ved å legge sammen ligningsverdien på boligen pluss alt annet du eier minus gjeld, får du netto formue. Hvis netto formue overstiger fribeløpet på 700.000 kroner, må du skatte 1,1 prosent av alle kroner over fribeløpet.

Mange får høyere likningsverdi

I år er det også verdt å merke seg at de aller fleste vil få høyere likningsverdi på boligen enn før.

– Likningsverdien vil følge boligmarkedet, som i år har hatt en stigning på om lag ni prosent. Derfor er det en del som ikke betalte formuesskatt i fjor, som ender med å måtte det i år – med mindre de krymper formuen på annen måte, opplyser Nilsen.

Hvis du kun eieren bolig som i 2011 var verdt 2,8 millioner kroner og ikke har andre eiendeler eller gjeld, hadde du i 2010 en skattemessig formue på 700.000 kroner, som er samme beløp som frigrensa.

– Hvis boligen din ved utgangen av 2011 er verdt 3 millioner kroner, og du fremdeles er gjeldfri, må du betale formuesskatt, men riktignok med et beskjedent beløp, avslutter Gry Nilsen.