Kreft er farligere for ensomme

Sosial isolasjon kan øke risikoen for å dø av kreft.

Ensom mann
Foto: AUGROS PIERRE / PHOTOPQR/LE PROGRES

Omgang med andre mennesker kan endre sykdomsforløpet og utfallet av kreftsykdom, skriver BBC .

Gjennom dyreforsøk har amerikanske forskere vist at mus som ble adskilt fra moren sin, utviklet flere og større svulster enn mus som var sammen med sitt opphav.

Tidligere forskning har vist at støtte fra nære venner og familie kan gi bedre resultater av behandling mot brystkreft. Sosial isolasjon er koblet til høyere dødsrisiko ved flere kroniske sykdommer.

Endrer sykdommens biologi

Forskerne fra Universitetet i Chicago utførte kreftstudien på mus som var genetisk disponert for brystkreft.

Undersøkelsene viste at aktiviteten i genene som påvirker utviklingen av svulster, endret seg hos musene som var ensomme.

Det tyder på at stresshormoner har en direkte påvirkning på utviklingen av kreft.

Studien er publisert i tidsskriftet Cancer Prevention Research.

Bidrar til løsningen av kreftgåten

Den svenske forskeren Rolf Ohlsson ved Karolinska institutet har gjennom sin forskning vist at visse gener skrur seg av og på i forstadiet til kreft.

Studien av ensomme mus er med på å gi mer innsikt i hva det er som får bremse- og vekstgener til å deaktivere eller aktivere seg selv.

- Vi får i økende grad bevis for at kjemikalier i blodet, som stresshormoner, kan påvirke genene innenfor hver enkelt celle, sier professor Thea Tlsty ved Universitetet i California i en kommentar til BBC.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.