NRK Meny
Normal

Kan hjelpe alkoskadde barn

Hvis barn med føtale alkoholskader får god hjelp tidlig, kan de klare seg bedre enn man tidligere har trodd.

Gutt som leker

Barn som har fått føtale alkoholskader i fosterlivet trenger trenger god gammeldags undervisning med tett påfølging av læreren, og en sterk grad av struktur i hverdagen. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Bettina Brinkmann / MAXPPP

Gro Christensen Løhaugen

Skadene kan påvirke funksjonsevnen i alle faser av livet. Derfor er det meget viktig at barna blir undersøkt tidlig og får riktig diagnose og tilrettelagt hjelp, sier Gro Christensen Løhaugen.

Foto: Helsedirektoratet

Hvert år fødes det flere barn med alkoholskader her i landet.

Alkoholbruk under svangerskapet kan føre til varige hjerneskader, men studier viser at man kan gjøre noe med konsekvensen av skadene.

- Hvis mor drikker alkohol under svangerskapet er det veldig viktig med tidlig utredning, diagnostisering og behandling, sier nevropsykolog Gro Christensen Løhaugen til NRK.no.

Fungerende teknikker

Nevropsykologen mener det er grunn til optimisme for barna som får en tidlig diagnose.

- Det ser ut til at teknikkene vi bruker fungerer på barn med alkoholskader. Dersom barna får god hjelp med lærevanskene gir dette resultater over tid, forklarer hun.

Barn med FASD har ofte både konsentrasjonsproblemer og lærevansker.

- De fungerer ikke så bra i åpne klasserom med mange elever og få voksne. De trenger hjelp til å konsentrere seg, flere repetisjoner, og har behov for å jobbe med stoffet over lenger tid, presiserer hun.

Særlig matte er et fag de ofte sliter med.

I Norge finnes det lite forskning på denne gruppen alkoholskadede barn, derfor forholder de norske ekspertene seg for det meste til resultater fra amerikanske studier.

- I USA prøvde de å hjelpe barna med matte, samtidig som foreldrene fikk hjelp til hvordan de skulle jobbe med barna og støtte dem med lekser. Det ga god effekt, derfor kan vi si at et nært samarbeid mellom hjem og skole, eller hjem og barnehage er viktig, understreker hun.

Mange har ADHD

FASD-barn er ofte sosialt umodne.

Det blir for eksempel veldig feil å gi dem prosjektliknende skolearbeid der man jobber i fleksible grupper, hvor det er forventet at de skal samhandle med mange elever.

- Prosjektarbeid vil for mange bli veldig vanskelig. De har problemer med å planlegge, og med å organisere arbeidet. I gruppearbeid er det særlig den type ferdigheter som kreves. Skal man ha den type undervisning må det være en voksen som følger med og hjelper disse barna, mener hun.

Det å øve på sosiale ferdigheter kan også ha god effekt. I tillegg har barn med FASD-diagnosen ofte også har ADHD-liknende trekk.

- Om lag 50 prosent av barna med FASD har symptomer som ved ADHD, sier hun.

FASD-dagen 9. september

Fredag er det den internasjonale FASD-dagen, og i den anledning arrangerer Borgestadklinikken seminar for fagfolk og omsorgspersoner.

Seminaret skal belyse hvordan alkohol kan skade barnet, hvordan man kan stille diagnose og hvordan man kan møte barnas begrensninger i hverdagen.

- Rolf Lindemann, overlege ved Ullevål, skal snakke om forekomsten av alkoholskadete barn og årsaken. Jeg skal snakke om læring og adferdsvansker som kan oppstå, psykiske symptomer barna kan ha, hva det er viktig at foreldrene får utredet og hvordan man kan avhjelpe problemene, opplyser Løhaugen.

I tillegg vil FASD Norge være representert, og en mor vil anonymt fortelle om sine erfaringer som mor til et barn med FASD.

Seminaret er gratis for foreldre, fosterforeldre og avlastere. Du kan melde deg på seminaret her.

Klandrer ikke foreldrene

Gro Christensen Løhaugen forteller at et av de vanskeligste temaene ved FASD-barn, er at årsaken til barnas alkoholskader utelukkende skyldes at mor har drukket under svangerskapet.

- Dette er en belastende diagnose å få, fordi den sier noe om hvem som har ansvaret. Vi som jobber med dette tror ikke at mor har drukket for å skade barnet, sier hun.

Mor kan være avhengig av alkohol, eller kanskje vet hun ikke at hun er gravid.

Det er ingen som kan si hvor mye som er farlig og hvor mye som er trygt å drikke under svangerskapet. Det er kanskje fordi det er forskjellig hva de tåler, og studier viser at tvillinger kan reagere noe forskjellig på mors inntak av alkohol.

- Den eneste årsaken til utviklingsforsinkelse vi kan unngå, er at de som kan la være unngår å drikke. Vi kan ikke si hva som er farlig, det tryggeste er absolutt å la være, avslutter hun.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.