Kan bli syke av å bli voksne

I slutten av tenårene, og begynnelsen av 20-årene, er vi ekstra sårbare for psykiske lidelser. – Overgangsperioder er vanskelige, sier psykolog.

Studenter har det vanskelig

En undersøkelse viser at studenter har det vanskeligere enn de i samme aldersgruppe som ikke studerer. Illustrasjonsfoto.

Foto: Helene Wille Lund / NRK

– Det er mange psykiske lidelser som debuterer i ung alder, fordi det er vanskelig å bli voksen og mange blir mer sårbare, sier Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Wang forklarer at det blant annet gjelder alvorlige lidelser som psykoser og spiseforstyrrelser, men også depresjon og angst.

  • Les også: Tegnene på at du er deprimert
    Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

    Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø.

    Foto: Bjørn-Kåre Iversen

I NRK-serien «Jeg mot meg» møter seerne åtte unge, i begynnelsen av voksenlivet, som sliter psykisk.

– Livsoverganger kan være utfordrende for psyken, fordi man må mestre noe nytt. Da kan til og med hyggelige ting bli krevende, sier hun.

Wang forklarer at det er en biologisk sårbarhet for alle psykiske lidelser, men at de ofte blir utløst av andre faktorer. Mange blir mer sårbare i overgangsperiodene. Det gjelder spesielt i slutten av tenårene, og begynnelsen av 20-årene.

– Overgangsperioder er vanskelige, det er ikke noe nytt, sier Wang.

Studenter opplever flere utfordringer

I 2014 gjennomførte studentsamskipnadene i Trondheim, Bergen og Oslo en undersøkelse av studenters fysiske og psykiske helse. Resultatene, relatert til studentenes psykiske helse, viser blant annet dette:

Kari Jussie Lønning, lege og spesialist i allmennmedisin, forteller at studenter ofte opplever utfordringer:

– De må ta store valg, prestere på mange fronter, har dårlig økonomi, må bygge et nytt sosialt nettverk, og må begynne å ta mer ansvar, forteller Lønning, som også er leder av helsetjenesten til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Overgangene krever arbeid

– Samfunnet har tatt mange flotte grep når det gjelder vår fysiske helse, men det bør bli mer oppmerksomhet rundt hvordan vi kan ta vare på vår psykiske helse også, sier Lønning.

Kari Jussie Lønning, Helseansvarlig SiO

Kari Jussie Lønning, Helseansvarlig for SiO, forteller at mange studenter har det vanskelig.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Lønning mener blant annet at samfunnet må erkjenne at unge ikke skiller godt nok mellom det virkelige livet og livet i sosiale medier. Hun forteller at mange føler seg mislykket fordi de ikke lever opp til idealene i sosiale medier.

– Jeg tror at mange føler et press på at de skal klare alt, og at de skal oppnå målene sine fort, sier Lønning.

Peder Kjøs mener at det burde være mer virkelighetsnære og realistiske beskrivelser av hvordan det er å være ung i dag. Han er psykolog, spesialist i voksenpsykologi og ansvarlig for gruppeterapien i «Jeg mot meg».

– Ofte blir ungdomstiden fremstilt som en vedvarende fest, der alt er gøy. Det kan gjøre at de som ikke synes at ungdomstiden er gøy, føler seg annerledes, sier Kjøs.

– Vi er kanskje ikke flinke nok til å se at livet er hardest i overgangsperiodene, og at overgangene krever arbeid av oss, sier Catharina Elisabeth Arfwedson Wang.

Vil du bedre livskvaliteten din? Få tips fra NRKs lykketest.

TV og radio

Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Norsk dokumentarserie. I tre månender har de 8 ungdommene hatt samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs, og sammen har de funnet veier for å endre livene sine. Psykolog Peder Kjøs og gruppa trener Trine i å tørre å være seg selv. Malin gjør store fremskritt, og Kira med ME kjenner energien komme litt tilbake. Fredrik kommer frem til en løsning han vil prøve på. (8:8)