Hopp til innhold

Nå kan det bli billigere å feilparkere

Samferdselsministeren varsler nå helt nye regler for parkeringsbøter. Får han det som han vil, kommer det ett felles regelverk i løpet av året.

Parkering og samferdselsminister

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker helt nye satser for parkeringsbøter.

Foto: Kim Jansson/NRK og Olav Heggø/Fotovisjon

Den private parkeringsbransjen er i dag uregulert, og parkeringsselskapene kan nærmest gi så høye bøter som de ønsker.

Hvis samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får det som han vil, kommer det i løpet av året ett felles regelverk for parkeringsbransjen. Det skal gjelde både for de kommunale og de private selskapene.

– Vi ønsker å skille mellom de bilistene som bevisst har parkert feil og de som bare er litt uheldige, sier Solvik-Olsen til NRK Forbrukerinspektørene.

Forslaget sendes ut på høring i disse dager. Parkeringsbransjen, offentlig sektor og andre aktører skal få si sin mening før det blir vedtatt i Stortinget.

Hvis alt går bra skal dette være ferdigbehandlet i løpet av året. Og ministerens mål er klart; at parkeringsbransjen er ferdig regulert innen året er omme.

– Det er vår klare ambisjon og det tror jeg absolutt vi skal klare å holde, sier Solvik-Olsen.

(Saken fortsetter etter bildet)

Parkeringsbot

Det er irriterende å komme tilbake til bilen når den har en gul lapp på frontruten. Men snart kan det hende boten du får blir lavere.

Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

Slik blir de nye bøtene

Den viktigste endringen fra dagens ordning er at bøtene blir delt inn i tre nivåer.

  • 300 kroner (forglemmelser)
  • 600 kroner (normalsats)
  • 900 kroner (grov overtredelse)

Det laveste nivået blir innført for at du skal slippe unna med 300 kroner i bot, dersom du ved et uhell gjør en feil. Et typisk tilfelle kan være når du har glemt å trekke gratislapp utenfor et kjøpesenter.

Det mellomste nivået på 600 kroner blir kalt den nye normalsatsen. Dette er tilfeller hvor du for eksempel kommer for sent eller har parkert over to parkeringsplasser.

Solvik-Olsen

Samferdselsministeren håper at de nye reglene vil være innført i løpet av 2014.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Det høyeste nivået, hvor boten blir på 900 kroner, skal gjelde når du bevisst har parkert feil eller burde skjønt at du gjorde det. Eksempler på dette er når du parkerer til hinder for annen trafikk eller tar en handikapplass.

En parkeringsbot fra et privat selskap er gjennomsnittlig på rundt 700 kroner. Men i enkelte tilfeller har selvreguleringen ført til bøtesatser helt opp mot 1000 kroner. Dette ser det nå ut til å bli slutt på.

– De satsene vi legger opp til er generelt mye hyggeligere enn det du opplever fra private selskaper i dag, sier Solvik-Olsen.

Dyrere på kommunale

Det finnes i praksis to ulike former for parkeringsbøter. Bøter som ilegges av offentlige instanser får en når en bryter offentlige lover eller forskrifter, som for eksempel Vegtrafikkloven. Parkeringsbøter fra et privat selskap får du når du bryter parkeringsvilkårene det selskapet har for parkering inne på et bestemt område.

Det blir med de nye reglene dyrere å parkere feil på kommunale plasser. Størrelsen på disse bøtene varierer i dag fra kommune til kommune. Men de fleste av dem ligger lavere enn 600 kroner.

Ikke bot for et par minutter for sent

I reguleringen ligger det også et ønske om å innføre fem minutters «nådetid». Det vil si at en ikke skal få bot dersom en kommer tilbake til bilen i løpet av de fem første minuttene etter at parkeringstiden er løpt ut.

– Det betyr at dersom du har en klokke som går noen minutter for sent, risikerer du ikke å måtte betale flere hundre kroner, sier Solvik-Olsen.

Det samme gjelder dersom lappen er borte. Kan du bevise, for eksempel med kredittkortet, at du har betalt, skal du slippe å betale boten.

– Da får vi en ordning hvor de ærlige sjelene som bare har vært uheldige, skal slippe bot, sier Solvik-Olsen.

Delte meninger i bransjen

Lars Monsen

Lars Monsen er daglig leder i parkeringsbransjens forening Norpark

Foto: Hilde Finnseth / NRK

Daglig leder i bransjeforeningen Norpark, Lars Monsen, sier at det nye reglementet vil tvinge bransjen gjennom en omstilling. Og han spår at gruppen med parkeringsselskaper kommer til å dele seg i to i synet på de nye reglene.

– De store selskapene ønsker nok endringene velkommen. For de små selskapene derimot, blir dette en utfordring, sier han.

Han forklarer at de små ofte får en stor del av inntekten sin gjennom bøter. Når bøtene blir lavere, blir inntekten mindre. For store selskaper blir trolig regelverket til hjelp. Slik det er i dag går ofte inntekter fra parkering til grunneier, mens bøtene går til parkeringsselskapene.

– De vil stille sterkere overfor grunneier. Med det nye regelverket må grunneier gå med på at også selskapene får litt av parkeringspotten, sier Monsen.

SE FORBRUKERINSPEKTØRENE:

  • tv.nrk.no
  • På NRK1 onsdager klokken 19.45