Hopp til innhold

Hver femte har kjørt i fylla

Hver femte norske bilist har enten kjørt i fylla eller kjørt med alkohol uten å vite om promillen var ulovlig høy. Og én av tjue har fyllekjørt med barn i bilen. - Skremmende, sier UP-sjefen.

Fyllekjøring

Mange norske bilførere har stoppet en annen sjåfør fra å kjøre beruset.

Foto: ScanStock

En spørreundersøkelse som NAF har gjennomført i samarbeid med NRK, bekrefter at bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand er et omfattende problem. I tillegg kommer alle de sjåførene som er påvirket av medisiner og narkotika.

Blant mannlige bilførere svarer hele 19,1 prosent at de har kjørt med ulovlig høy promille, mens 10,1 prosent er usikre på om de har gjort det.

Det betyr at nesten hver tredje mannlige bilist i Norge enten har fyllekjørt eller kjørt med promille uten å vite hvor stor den var. Blant kvinnene er tallet 8,6 prosent.

Undersøkelsen viser også at antall promillekjørere er dobbelt så høyt på landsbygda som i byene.

Barn i bilen

Runar Karlsen

- Skremmende tall, mener UP-sjef Runar Karlsen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Av dem som kjører påvirket med barn i bilen, kommer kvinnene dårligst ut. Andelen kvinner som gjør dette er litt høyere enn hos mennene.

Og blant dem har tatt en drink eller to, og som ikke vet om de har drukket for mye, er svarprosenten 4,8 hos kvinnene og null prosent hos menn.

Men her er det en viss statistisk usikkerhet fordi det tross alt er ganske få som svarer at de kjører påvirket med barn ombord.

LES OGSÅ:

Mange stanser andre

Ellers svarer 15 prosent at de kjenner noen som av og til kjører bil med promille over den lovlige minstegrensa på 0,2.

Og så mange som hver tredje norske bilfører (32,3 prosent) har hindret en annen sjåfør fra å fyllekjøre. Blant de under 40 år, svarer mer enn halvparten at de har stoppet andre fra å kjøre med promille.

- Dette er skremmende tall, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen. Han reagerer spesielt på at så mange som 4,7 prosent har promillekjørt med barn i bilen.

- Som om ikke det å kjøre påvirket er ille nok, blir det ekstra galt når små barn er med på turen. Rus er en av de to hovedårsakene til dødsfall i trafikken. Fart er den andre, sier Karlsen til NRK.no

Stadig flere rusmidler

Tidligere undersøkelser viser at 70.000 sjåfører kjører påvirket langs norske veier hver dag.

- Omfanget av promillekjøring med alkohol holder seg ganske stabilt. Men det er dessverre slik at kjøring under påvirkning av andre rusmidler som medisiner og narkotika øker kraftig. Særlig gjelder det blant de yngste sjåførene i aldersgruppa 18 til 25 år, forteller Karlsen.

UP-sjefen ser fram til den nye loven som snart vil gjøre det enklere for politiet å sjekke om sjåfører er påvirket av andre ting enn alkohol.

Ill.foto: Trafikkontroll

En ny lov vil snart gjøre det enklere for politiet å sjekke om sjåfører er påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

- I dag kan vi bare teste dette ved skjellig grunn til mistanke, mens vi kan ta alkotest av alle. Alt for mange går klar av de testene vi gjør på veiene i dag. Dette bli helt annerledes med den nye loven, sier Karlsen.

LES OGSÅ:

Dårlige holdninger

- Bilistenes holdninger er det mest overraskende med resultatet av spørreundersøkelsen, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i Norges Automobil-Forbund (NAF) i en kommentar til NRK.no.

- Man er ingen god sjåfør selv om man har promille under grensen på 0,2. Reaksjonsevnen svekkes alltid av alkohol. At såpass mange kjører påvirket vitner om en skremmende mangel på respekt overfor andre trafikanter, mener han.

Jan Ivar Engebretsen

Jan Ivar Engebretsen i NAF er skuffet over holdningene i trafikken.

Foto: Tor Risberg / NRK

Engebretsen tror tallene også kan tyde på en utstrakt "dagen derpå"-kjøring i påvirket tilstand. At mange sjåfører skaffer seg promillemålere, mener han er nok et uttrykk for feilaktige holdninger.

- Er du usikker på hvor beruset du er, skal du la være å kjøre bil. Det er faktisk så enkelt som det. Promillemålere burde etter min mening ikke ha vært et alternativ, sier han.

- Ekstra skremmende blir det når vi vet at det også finnes en rekke andre stoffer som folk er påvirket av bak rattet. Medisiner med rød trekant og narkotiske stoffer har ingenting i trafikken å gjøre. Men det skjer alt for ofte at folk kjører med slike stoffer i blodet, sier Engebretsen.

Spørreundersøkelsen er gjennomført 10. november i år for NAF av InFact AS. Den omfatter et landsrepresentativt utvalg bilførere over 18 år.

LES OGSÅ:

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)