NRK Meny
Normal

Husarbeidet fortsatt kjønnsdelt

Selv om kvinner fortsatt er sjefen på kjøkkenet, mener mange menn at likestilling råder ved komfyren og oppvaskmaskinen.

Oppvask

Som oftest er det kvinner som har hovedansvaret for for oppvasken.

Foto: ColourBox

Folk flest bruker stadig mindre tid på husarbeid. Men det er fortsatt kvinnene som i stor grad lager maten og som svinger kost og klut på kjøkkenet, ifølge en ny undersøkelse.

Mens norske kvinner har fått en stadig mer synlig plass på samfunnsområder som utdanning, politikk og arbeidsliv, viser spørreundersøkelsen at det fortsatt er langt igjen til likestilling på kjøkkenet.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har spurt om hvem som har ansvaret for innkjøp, matlaging og kjøkkenrenhold i norske hjem.

Et flertall av kvinnene svarer at de selv har hovedansvaret på kjøkkenet. Menn svarer i langt større grad at paret deler likt.

Når det gjelder vasking, svarer bare fem prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene at dette er mannens ansvar.

25 prosent av kvinnene mener derimot at paret er likestilt på dette området, mens hele 39 prosent av mennene synes de vasker like mye som sin kjære.

Matlaging

Flere menn enn kvinner mener at mennene gjør en viktig innsats ved kjøkkenbenken.

Foto: ScanStock

LES OGSÅ:

Setter standarden

SIFO har gjennomført spørreundersøkelsen i samarbeid med forskningskonsernet Nofima (tidligere Matforsk). Den omfatter også mathygiene på norske kjøkken.

Spørsmålene om arbeidsdeling er kun stilt til gifte eller samboende par.

Forskerne understreker at menn muligens utfører mange av gjøremålene i større grad enn tallene kan tyde på, ettersom spørsmålene dreier seg om hvem som har hovedansvaret.

Men, skriver forskerne i sin rapport, "kvinnene (og i betydelig grad mennene selv) anser kvinnene for å ha det overordnede ansvaret. Det siste kan f.eks. innebære at de setter standarden for hva og hvordan ting skal gjøres."

Svarene fra både kvinner og menn viser med andre ord at det er langt igjen til full likestilling på norske kjøkken. Kanskje ikke så overraskende.

Likevel mener altså mange menn at det er de som har hovedansvaret, eller at de i hvert fall deler ansvaret for innkjøp, matlaging, oppvask og rutinemessig renhold med kvinnen. Færre kvinner er enige i den påstanden.

I sin konklusjon skriver forskerne også at det er vanskelig å vurdere hvilket av kjønnene som overdriver sitt eget ansvar og påstandene om egen innsats ved kjøkkenbenken.

LES OGSÅ:

Tradisjonelle eldre

Eldre mennesker i parforhold rapporterer i større grad enn yngre om en tradisjonell kjønnsdeling på kjøkkenet. Men forskerne bak undersøkelsen ser ikke bort fra at den litt mer likestilte rollefordelingen blant de unge vil forsvinne når også de blir eldre.

Forskning fra de siste årene viser ellers at skandinaviske kvinner bruker mindre tid på husarbeid enn kvinner i andre europeiske land. Men det betyr ikke at skandinaviske menn bruker mer tid på husarbeid enn menn andre steder.

Dataene i undersøkelsen ble samlet inn våren 2009 som en landsrepresentativ web-utspørring med drøyt 2000 deltakere. Studien er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

TA TESTEN: Hvor helsefarlig er hjemmet ditt?

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.