Hopp til innhold

Her er fridagene du kan ha krav på 

Har du rett til fri fra jobb med lønn for å gifte deg, gå til tannlegen eller for å være med på tilvenning i barnehagen?

Velferdspermisjon: Flytting, bryllup, tannlegebesøk og barnehagetilvenning

Selv om korte velferdspermisjoner ikke er lovfestet, så kan man likevel ha rett til å få fri fra jobb.

Foto: Kollage / NTB scanpix

Starten på høsten kan være en travel tid på hjemmebane. Da er det godt å vite hvilke dager du har rett på å ta deg fri fra jobb for private ærender.

Arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven slår fast at alle arbeidstakere har krav på fri fra jobben etter fødsel og sykdom. (Se fullstendig oversikt nederst i saken)

Men hva med lege- og tannlegebesøk, tilvenning av barn i barnehage, flyttedag, eller dødsfall i nær familie?

Mie Opjordsmoen, LO

Opjordsmoen anbefaler at man får oversikt over hva slags avtaler som gjelder spesifikt i bedriften.

Foto: Presse / LO

– Det er mange som ikke er klar over at man også kan ha rett til få fri fra jobb i slike anledninger, sier Mie Opjordsmoen, utredningsleder for Forhandlings og HMS-avdelingen i LO.

– Det er jo ikke slik at disse dagene står tilgjengelig i en oversikt som ferie- eller avspaseringsdager, sier Opjordsmoen.

Mange arbeidsplasser har egne velferdsdager som er regulert i ulike tariffavtaler, personalhåndbøker og avtaler lokalt. Det betyr at du kan ha rett til flere permisjonsdager (med og uten lønn) enn det som står i loven.

Opjordsmoen anbefaler at folk snakker med tillitsvalgt på arbeidsplassen for å få fullstendig oversikt.

– Tar ikke godene for gitt

– Det er helt ufattelig at man får lov til å bli hjemme med sykt barn eller at man får en flyttedag, sier amerikanske Sophie Dejonckheere.

For ett og et halvt år siden flyttet hun til Norge for å jobbe som seniorrådgiver i Cicero.

Sophie Dejonckheere, seniorrådgiver i Cicero.

Venner og familie tror jeg tuller når jeg forteller om jobben i Norge, sier Sophie Dejonckheere.

Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Velferdsgodene i det norske arbeidslivet var viktig i avgjørelsen om å flytte fra hjemlandet.

– I USA er det ikke gitt at man engang får lønnet permisjon etter fødsel. Min svigersøster fikk kun to uker i barselpermisjon.

Venner og familie tror Sophie tuller når hun forteller om jobben i Norge.

– De tror ikke at det er mulig, sier Dejonckheere.

Hun mener at nordmenn ikke tar godene for gitt.

– Produktiviteten går ikke ned fordi om jeg har velferdsgoder i jobben. Jeg tror faktisk at man yter mer i løpet av den tiden man er på jobb, sier hun.

– Rause arbeidsgivere

Fornøyde arbeidstakere leverer jevnt over bedre enn de som er misfornøyde, mener LO.

– Det er positivt for bedrifter fordi fornøyde arbeidstakere stiller opp ekstra når den tid kommer, sier Opjordsmoen.

Direktør for juridiske tjenester i Virke, Elin Spjelkavik, mener det er grenser på hvor rause norske arbeidsgivere har råd til å være.

Elin Spjelkavik i Virke

Elin Spjelkavik i Virke er tydelig på at velferdspermisjoner ikke er ekstra feriedager.

Foto: Virke / Pressebilde

– Mange arbeidsgivere er villig til å strekke seg langt for at de ansatte skal kunne kombinere privatliv og jobb, men mange bedrifter, særlig de små og mellomstore med små driftsmarginer, er helt avhengig av at arbeidstakere kommer på jobb når de skal, sier Spjelkavik.

– Må ikke misbrukes

Både Virke og LO er tydelig på at velferdspermisjoner ikke skal regnes som bonusfridager.

– Korte velferdspermisjonsdager skal ikke misbrukes. Det er en ordning som skal kun brukes ved behov, sier Opjordsmoen.

Virke anbefaler at folk snakker med arbeidsgiver og kun bruker de dagene som er nødvendig.

– Velferdspermisjonsdager er ikke et ekstra sett med feriedager, sier Spjelkavik.

Lovfestede permisjoner som gjelder alle arbeidstakere

Permisjon

Varighet

Har du krav på lønn?

Svangerskaps-
kontroll (gravide)

Alle kontroller

Ja, fra arbeidsgiver

Svangerskaps-
permisjon

Inntil tolv uker under svangerskapet

NAV (foreldrepenger)

Omsorgspermisjon ved fødsel
(partner eller andre som bistår mor)

To uker

Nei

Omsorgspermisjon
til adoptivforeldre
og fosterforeldre

To uker

Nei

Fødselspermisjon til mor

De siste tre uker før fødsel og de første seks uker etter fødsel

NAV (foreldrepenger)

Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Totalt tolv måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger

NAV (foreldrepenger) i 49/59 uker ved fødsel og 46/56 uker ved adopsjon.

Permisjon ved overtakelse av fosterbarn

Inntil 12 måneder. 24 måneder for forelder som er alene om omsorgen.

Kommunal godtgjørelse

Utvidet foreldrepermisjon

12 måneder for hver av foreldrene. 24 måneder for forelder som er alene om omsorgen.

Nei

Delvis foreldrepermisjon

Begge foreldre kan ta ut foreldrepermisjon, som delvis permisjon innenfor en tidsramme på tre år

NAV (foreldrepenger)

Ammefri

Den tid arbeidstaker trenger for å amme

Lønn i inntil én time daglig i barnets første leveår. Dekkes av arbeidsgiver.

Barns og barnepassers sykdom

Inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene. 15 dager ved omsorg for mer enn to barn.

De ti første dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV (omsorgspenger)

Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

Inntil 20 dager årlig til hver av foreldrene, samt permisjon til opplæring ved godkjent helseinstitusjon.

De ti første dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV (omsorgspenger).

Barns sykehusopphold

Inntil tre år når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie

NAV (pleiepenger)

Barn med alvorlig sykdom eller skade

Inntil tre år når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

NAV (pleiepenger)

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Ingen begrensning

NAV (pleiepenger)

Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner

Inntil 10 dager årlig

Nei

Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år

Inntil 10 dager årlig

Nei

Permisjon til utdanning

Heltid eller deltid inntil 3 år.

Nei

Militærtjeneste

Pliktig eller frivillig militærtjeneste samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner

Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår)

Offentlige verv

Det som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt

Nei, med mindre det står i tariffavtale eller andre avtaler

Religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke

Inntil to dager i året

Ja, men arbeidsgiver kan kreve at fridagene blir arbeidet inn på forskudd eller i ettertid.

Kilde: Arbeidsmiljøloven/Ferieloven/Trygdeloven/Altinn