Hopp til innhold

Gutter kommer tidligere i puberteten

Gutter helt ned i niårsalderen viser tegn til kjønnsmodenhet, viser en ny amerikansk studie.

puberteten

Fedme, økt inaktivitet og hormonforstyrrende miljøgifter kan være noe av forklaringen til denne trenden, mener spesialist i allmennmedisin, Kari Løvendahl Mogstad.

Foto: foto: Colourbox

Gutter kommer i puberteten seks måneder til to år tidligere en antatt, ifølge en omfattende studie fra American Academy of Paediatrics.

Funnene bygger på tidligere forskning som viser at også jenter utvikler seg raskere.

Testikkelvekst og sjenerthet

En studie fra 2010, som ble publisert i US Journal of Pediatrics, viste at enkelte jenter fikk bryster allerede i syvårsalderen og vakte stor oppsikt da den kom. Også en dansk studie viser til at jenter kommer tidligere i puberteten.

Og nå ser forskere den samme trenden hos amerikanske gutter, hvor over 4000 gutter fra seks til 16 år i ulike amerikanske delstater ble undersøkt.

Tegn til puberteten var stort sett relatert til vekst av testiklene og at guttene ble svært sjenerte. Utvikling i kjønnsorganet startet rundt ni-tiårsalderen, mens kjønnshår var vanlig fra ti til 11 og et halvt år.

Større testikler, som er et tegn på puberteten, startet rett før tiårsalderen. Full seksuell modenhet skjedde i 15-16-årsalderen hos guttene i studien.

Før denne studien er 11 og et halvt år regnet som gjennomsnittlig alder for når amerikanske gutter starter puberteten.

Årsaken til hvorfor gutter viser tegn til puberteten tidligere, er forskerne imidlertid mer tilbakeholden med å uttale seg om.

De antyder likevel at det kan ha en sammenheng med kostholdet, det faktum at barn er mindre aktive enn før og andre miljøfaktorer i det moderne samfunnet.

I USA er spekulasjonene særlig knyttet til fedmeøkningen i samfunnet. Det kan i hvert fall forklare tidligere utvikling hos jenter, siden kroppsfett har sammenheng med det kvinnelige hormonet østrogen.

Men linken mellom fedme og puberteten er derimot mindre åpenlys hos gutter. Det er dermed ikke sikkert om vektøkning trigger puberteten, eller om den simpelthen er en konsekvens av den, mener de amerikanske forskerne.

Forskjell på hvite og afroamerikanske

I studien fremgikk det også at afroamerikanske gutter viste tegn til puberteten i niårsalderen, omtrent ett år tidligere enn hvite og latinoamerikanske gutter.

– Det kan skyldes biologi, arv eller miljøfaktorer. Eller det kan være noe afroamerikanske gutter blir eksponert for som ikke hvite gutter blir. Vi vet ikke hva årsaken er, sier Richard Wasserman, en av forskerne bak studien til The Guardian.

Kari Løvendahl Mogstad er spesialist i allmennmedisin og jobber som lege i Trondheim.

Hun forteller at gutter vanligvis kommer i puberteten i 12-14-årsalderen i Norge, men at undersøkelser viser at alderen har gått ned de siste ti år på verdensbasis.
– Det er tydelig at alderen har gått ned hos jenter. Men det er ingen tvil om at det har skjedd en fremskynding av puberteten også hos gutter, selv om det er blitt forsket mest på jenter, sier Løvendahl Mogstad.

Hun refererer blant annet til en dansk studie fra 2007 som viste at gutter kom i puberteten fire måneder tidligere i løpet av et tiår.

Også en bulgarsk undersøkelse tyder på at gutter kommer i puberteten ett år tidligere enn det som var vanlig i 1980-årene, forteller Løvendahl Mogstad.

– En ubalanse mellom kropp og sinn

Teorier viser at blant annet fedme og økt inaktivitet kan være noe av forklaringen til denne trenden.

– Også hormonforstyrrende miljøgifter som finnes i for eksempel plasstoffer og enkelte leketøy, kan være medvirkende til den økte forekomsten av tidlig pubertet, mener Løvendahl Mogstad.

Overvekt i tidlig barndom kan endre hormonforholdene i kroppen og kan fremskynde puberteten også hos gutter, sier Løvendahl Mogstad.

– Adoptivbarn fra land med dårlig ernæring kan for eksempel ha en tendens til tidlig pubertet, mulig på grunn av den raskt bedrede ernæringen her til lands, legger hun til.

Fysisk sett kan tidlig pubertet føre til kortvoksthet. Løvendahl Mogstad peker også på at tidlig pubertet kan skape en ubalanse mellom kropp og sinn.

– Selv om kroppen utvikler seg raskere fysisk, er det ikke sikkert det mentale henger med. Studier viser at depresjon, angst og tilpasningsvansker forekommer hyppigere hos gutter og jenter som når puberteten tidlig, enn dem som utvikler seg normalt.

– Det handler om generell trivsel med seg selv, noe som er veldig sårbart i puberteten. Det er derfor viktig at hjerne og kropp er synkrone i sin utvikling, sier hun.