Hopp til innhold

Gravide alkoholikere får ikke hjelp

Hvert år fødes mellom 600 og 1800 barn med alkoholskader her i landet.

Alkohol under graviditet
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Få alkoholmisbrukere fanges opp under svangerskapet. Det fører til at flere fødes med alkoholskader, mener fagsjef Kristin Tømmervik ved Lade behandlingssenter i Trondheim. I fjor var 10 gravide innlagt ved behandlingssenteret for å få hjelp med sitt alkoholproblem.

- Vi er bekymret. Vi synes ikke at hjelpeapparatet fanger disse kvinnene godt nok opp. For det er flere som misbruker alkohol under graviditeten og som burde vært innlagt, sier Tømmervik.

Langt farligere enn narkotika

Alkoholforbruket blant norske kvinner har økt kraftig det siste tiåret, særlig blant unge kvinner i fruktbar alder. Til tross for at alkoholisme er langt vanligere enn annet rusmisbruk, er gravide narkomane og blandingsmisbrukere i stort flertall på rusinstitusjonene.

- For fosteret er alkohol det farligste rusmiddelet, og det er ikke så godt kjent i hjelpeapparatet. De er ofte mer bekymret når det gjelder illegale rusmidler, sier Tømmervik.

Hun mener leger og jordmødre må bli modigere for å oppdage at gravide drikker, og ikke slå seg for fort til ro når kvinnen selv påstår at hun ikke bruker alkohol.

Alkoholbruk under svangerskapet er den viktigste årsaken til medfødt hjerneskade i vestlige land.

Hvor farlig er det å drikke tidlig i svangerskapet?

Tragisk for mange barn

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange barn som skades, men professor Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital anslår at det blir født mellom 600 og 1800 barn med lettere eller alvorligere alkoholskade i Norge hvert år.

- Tidligere anslag har vært omkring en prosent, men vi tror at det gjelder nærmere tre prosent av barna. Dette er tragisk for de barna det gjelder, sier Brubakk.

Alkoholskadde barn sliter med en rekke problemer, fra alvorlig hjerneskade til lærevansker, atferdsproblemer og konsentrasjonsproblemer. Flere utvikler rusmisbruk og psykiske problemer i voksen alder.

Barna som utsettes for mest alkohol under svangerskapet får også synlige kjennetegn i ansiktet og lav vekst, noe som gir diagnosen "føtalt alkoholsyndrom" (FAS).

Storoffensiv mot studentfylla