NRK Meny
Normal

Frykter resistent svinebakterie

Flere dansker er smittet av en stafylokokkbakterie som opprinnelig kommer fra griser. Eksperter frykter at bakterien vil skape problemer i hele Norden.

Griser på Tomb

LA-MRSA, gule stafylokokker, har blitt funnet hos enkelte norske griser. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Morran

Petter Elstrøm

Bakterien er først og fremst et problem for pasienter med svekket helse fra før, sier Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

Danske helsemyndigheter er bekymret for en bakterie hos svin som ser ut til også å smitte mellom mennesker, skrier DR.dk på sine sider.

Så langt har de funnet bakterien MRSA-CC398 hos grisebønder. Men i fjor ble bakterien konstatert hos 15 dansker som ikke hadde hatt kontakt med griser.

- Danskene er bekymret for at denne stammen skal skape problemer for forekomst av MRSA i nordiske land, sier rådgiver Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet til NRK.no.

Gule stafylokokker

- Dette er det vi nå kaller LA-MRSA, som står for meticillinresistente gule stafylokokker hos griser. Gule stafylokokker er en vanlig bakterie hos mennesker og en rekke dyr, forklarer Elstrøm.

Hos mennesker er gule stafylokokker i utgangspunktet en vanlig hudbakterie.

Det har over flere år utviklet seg resistente varianter av disse. Det betyr at man ikke kan behandle pasientene med vanlig antibiotika.

- Vi må bruke andre typer antibiotika, men problemet er at annen antibiotika ofte er dyrere. De kan være mindre effektive, de kan ha flere bivirkninger og de er mer resistensdrivende, slik at man øker problemet med resistens, forteller han videre.

For pasientene kan dette være et problem, fordi det kan forsinke behandlingen. Men legene finner som oftest en antibiotika som virker til slutt.

Sjelden alvorlig

Gule stafylokokker gir sjelden alvorlig infeksjon. Men hos noen få kan infeksjonen bli livstruende.

Pasienter med annen alvorlig sykdom i bunn og svekket immunforsvar er mest utsatt for å få alvorlig stafylokokkinfeksjon.

- De fleste av oss bærer på bakterien uten å bli syke. Og blir vi syke, går det lett over av seg selv. Det er når det oppstår en alvorlig infeksjon at bakteriens resistens mot antibiotika gir et problem, fordi man kan komme for sent i gang med effektiv behandling, opplyser Elstrøm.

LA-MRSA er en stamme som først og fremst sprer seg lett mellom griser, men som også smitter lett over på de som håndterer grisene.

- Den smitter ikke så mye mellom mennesker ellers, men vi ser tilfeller av det også, forklarer han.

Få tilfeller i Norge

MRSA kan grovt deles inn i HA-MRSA (som er en sykehusvariant), CA-MRSA (som sirkulerer i samfunnet) og LA-MRSA (hos svin).

Grisevarianten ble oppdaget for noen år siden i Nederland, som har like lav forekomst som i Norden.

Det er et stort svineprodusentland, som fikk stor spreding til gris. Bakteriene smittet deretter til mennesker, som drar smitten med seg inn på sykehusene.

LA-MRSA har spredt seg i Mellom-Europa og nå også i Danmark. Det har også vært funnet enkelttilfeller i Sverige

- Vi har funnet enkelttilfeller av MRSA CC398 på svin i Norge, men ikke hos mennesker. For noen år siden ble det funnet noen tilfeller hos nordmenn som hadde blitt smittet via kontakt med mennesker i andre land, avslutter Elstrøm.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.