Normal

Frykter klasseskille blant eldre

For å imøtekomme eldrebølgen om 15 til 20 år bør frivillige organisasjoner i langt større grad ta seg av pleie- og omsorgsoppgaver, heter det i den nye omsorgsmeldingen.

 

Stadig flere eldre kjøper omsorgstjenester.
Foto: Erik Lindbom

 

- Naivt, fastslår fagfolk, som mener vi er på god vei mot et klasseskille.

Stortingsmeldingen ”Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer” inneholder en plan for hvordan det norske samfunnet skal imøtekomme eldrebølgen.

Meldingen drøftes i Stortinget i disse dager.

- Det er naivt å tro at det frivillige Norge i noen særlig grad skal kunne bidra med disse tjenestene. I samfunnet vårt har man jo snart ikke tid til å være gift, langt mindre drive med omsorgsarbeid på fritiden, sier forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Ivar Brevik.

- Dette går ikke over

Trude Wester, leder av Tromsø Private Omsorgstjeneste, sier dette:

- Om ti år vil ikke folk finne seg i smuler. Dette er hva jeg kaller strutsepolitikk, vi vi stikker hodet i sanda og håper at det går over. Men det går ikke over.

- Utfordringene står i kø, fastslår Frøydis Langmark, direktør for Kreftregisteret

Dårlig forberedt

Etterkrigsgenerasjonen blir eldre.

 

Etter 2025 har vi for føste gang i Norge en seniorbefolkning på nærmere én million. Etterkrigstidens store barnekull blir pensjonister, og antallet 70-åringer vil mer en tredobles.

Tall fra SINTEF Helse viser at de færreste sykehusene er godt nok forberedt på å ta imot alle de eldre. Innen 15 til 20 år må sykehusene utvide kapasiteten med om lag 4000 sykehussenger. Blant annet vil ulike typer av kreftsykdommer øke med 40 prosent blant fremtidens eldre.

Kjøper tjenester

Selv om det norske samfunnet fremdeles har noen år på seg, vokser det allerede i dag frem private pleie- og omsorgsfirmaer over hele landet - fordi mange opplever at tilbudet fra det offentlige ikke monner.

For en timespris fra 280 til 380 kroner, kan man få hjelp til rengjøring og handling. Eller man kan få en time med en prat over kaffekoppen.

 - Vi opplever at stadig flere pårørende tar kontakt med oss fordi de er slitne av å stille opp for sine gamle foreldre ved siden av full jobb. De fleste forteller at den hjelpen de får fra det offentlige hjelpeapparatet ikke monner, forteller Else Måsø, ansatt i Tromsø Private Omsorgstjeneste.

Trude Wester, leder for samme foretak, mener alle kan ha råd til å kjøpe tjenester fra dem, men at mengden tjenester man kjøper vil avhenge av hvor god økonomi den enkelte har.

24 000 i måneden

Godt tilrettelagte private botilbud for eldre er et annet nisjemarked som er i sterk vekst over hele landet. Ved Ullernåsen Seniorhjem kan man bo både trygt og godt for en husleie opptil 24 000 kroner måneden. Ved seniorhjemmet har man egen leilighet med alarm til resepsjon hele døgnet. Her tilbys egen frisørsalong, fotpleie og filmvisninger.

- Vi merker at de eldre som ønsker å bo her, søker trygghet i hverdagen sin. Og det kan vi tilby, forteller vertinne ved Ullernåsen Seniorhjem, Henriette Gagnum.

Skaffer egne hjelpemidler

Men det er ikke bare boligmarkedet for eldre som opplever et oppsving, flere av dagens eldre med god økonomi har også begynt å skaffe seg medisinske hjelpemidler på egen hånd.

- I Norge i dag har vi en situasjon hvor det tar seks år for å få fornyet høreapparatet sitt gjennom Folketrygden.

Men utviklingen innenfor teknologien går i en forrykende fart, så mange velger å betale for høreapparat selv for å få den beste teknologien på markedet, forteller Generalsekretær i Leverandørforeningen for helseartikler, Knut Løvstad.

Brustad lover bedring

Sylvia Brustad
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

 

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, er tydelig på at eldreomsorgen i flere av landets kommuner i mange år har vært et underprioritert område.

Brustad innrømmer at regjeringen står overfor en enorm utfordring. Samtidig sier hun at hun føler seg trygg på at denne regjeringen, hvis den får bli sittende, skal klare å møte eldrebølgen.

- Jeg er ikke begeistret for fremveksten av private omsorgsfirma, men vi har tro på at det offentlige i samarbeid med nye typer av frivillig omsorgsarbeid skal klare å møte de pleie- og omsorgsbehovene som vil komme, uttaler Brustad.

 

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.