Tar du for mye smertestillende?

Høye engangsdoser eller høyt forbruk av smertestillende over lengre tid kan få dramatiske konsekvenser, advarer medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Paracetamol

En del pasienter som bruker smertestillende mot hodepine, kan komme inn i en ond sirkel hvor de får mer hodepine av tablettene, sier Steinar Mdsen.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

– For alle smertestillende legemidler man kan få reseptfritt, er det en regel som gjelder: Ikke bruk høyere doser enn det som er angitt på pakken.

– Dersom du jevnlig bruker reseptfrie smertestillende mer enn halvparten av dagene i løpet av en måned, er du klart i faresonen for bivirkninger.

Det sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til NRK.no

– Høye engangsdoser eller høyt forbruk over lengre tid av paracetamol kan gi alvorlig leverskade. Ibuprofen kan også resultere i hodepine, magesår og mageblødninger, sier Madsen.

Paracetamol som førstevalg

Paracetamol finnes i vanlige smertestillende tabletter, som Pinex, Paracet og Panodil.

Paracetamol gir lite bivirkninger, og blant reseptfrie legemidler mot smerter regnes den som førstevalget, sier Madsen og tilføyer:

Steinar Madsen

Steinar Madsen er kritisk til bruk av smertestillende ved bagatellmessige plager, som for eksempel å dempe stølheten etter trening.

Foto: Statens Legemiddelverk

– Men man skal uansett ikke bruke høyere doser enn det som står angitt på pakningsvedlegget. Har man så store smerter at en høyere dose er nødvendig, bør man kontakte lege.

Ibuprofen er det mest brukte smertestillende etter paracetamol og finnes i Ibux, Ibuprofen og Brufen. Det har noen flere bivirkninger enn paracetamol.

– Bivirkningene man bør være påpasselig med, er magesår og mageblødninger. Har du hatt magesår, bør du ikke bruke ibuprofen.

– I tillegg kan ibuprofen påvirke nyrefunksjonen, og gi flere bivirkninger i kombinasjon med andre legemidler. Pasienter med høyt blodtrykk, nyresvikt eller hjertesvikt bør unngå ibuprofen, sier Madsen.

Bruker Ibux etter trening

Da det ble tillatt å selge disse virkestoffene andre steder enn på apotekene i 2003, var enkelte bekymret for at man skulle begynne å spise tabletter som sukkertøy.

– Har du så sterke smerter at det ikke hjelper med den maks angitte dosen av smertestillende tabletter, bør du gå til legen for å få råd. Da kan det være behov for annen hjelp, sier Madsen.

Fagdirektøren i statens legemiddelverk tror terskelen for å bruke smertestillende har blitt noe lavere med årene.

– Bagatellmessige plager skal man ikke bruke smertestillende til. Jeg har hørt om ungdommer som tar Ibux etter trening for å dempe stølheten, og det blir gal bruk, sier han.

For mye bruk av smertestillende kan også føre til det Madsen kaller for medikamentoverforbrukshodepine.

– En del pasienter som har hodepine kan komme inn i en ond sirkel hvor de får mer hodepine av å bruke smertestillende. Må du stadig bruke smertestillende for å dempe hodepinen, bør du absolutt oppsøke lege for råd, sier Madsen.

Kan være dødelig

– Folk som tar tabletter for kronisk smerte skjønner kanskje ikke at de tar for mange eller kjenner igjen symptomene ved overdose og leverskade, sa Kenneth Simpson ved Edinburgh University til BBC for en tid tilbake.

Simpson og hans forskerteam så på rundt 663 tilfeller av leverskade grunnet legemiddelet paracetamol og fant 161 tilfeller av det de kaller «forskjøvet» (staggered) overdose.

Denne typen overdose av paracetamol er vanskeligere for leger å oppdage, fordi blodprøver ikke vil vise de høye verdiene av paracetamol som man ser dersom noen for eksempel har hevet i seg flere pakker i et forsøk på å ta livet av seg, skrev BBC.

Det er dessuten større fare for komplikasjoner, ifølge forskerne.

– De 161 var mer utsatt for problemer med lever og hjerne og trengte i større grad dialyse og hjelp til å puste. Dødeligheten var dessuten høyere, sa Simpson.

– Dette kan forklares med at skadene bygger seg over tid - effekten blir større og utfallet kan bli fatalt.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem?  Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)