Hopp til innhold

Følger ikke opp Yasmin-advarsel

Yasmin eller lignende p-pillemerker bør ikke være førstevalg for nye brukere, mener Legemiddelverket. Likevel fikk rundt 10.000 nye p-pillebrukere skrevet ut disse pillene i fjor.

P-pillen Yasmin.

To nye studier knytter p-pillemerket Yasmin til forhøyet risiko for blodpropp.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Kari

Kari (28) fikk blodpropp i hjernen etter bruk av p-piller.

Foto: Privat

Som 24-åring fikk Kari (28) blodpropp i hjernen, ble lam i høyre side og mistet taleevnen. Nylig fant Norsk pasientskadeerstatning det sannsynlig at p-pillen Yasmin var årsaken til hjerneslaget.

– Man tenker jo ikke at dette kan skje med deg selv. Det er mange rundt meg som har blitt skeptiske til p-piller, sier hun til NRK.no.

I dag, fire år senere, er hun ganske frisk, men fortsatt gjenstår det trening.

– Jeg sa tidlig at jeg skal bli frisk, men det tar tid, forteller hun.

Hun er lettet over at hun til slutt fikk tilkjent erstatning tidligere i år.

– Bør ikke være førstevalget

Sigurd Hortemo

Yasmin bør ikke være førstevalg for nye p-pillebrukere, mener Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Foto: Legemiddelverket

Nylig publiserte British Medical Journal to nye studier som viser at p-piller med samme virkestoff som Yasmin, drospirenon, gir to-tre ganger høyere risiko for blodpropp, sammenlignet med p-piller som inneholder levonorgestrel.

Disse studiene bekrefter funnene i to andre studier fra 2009.

– Vi mener at jenter ikke bør begynne på p-piller med virkestoffet drospirenon før de har prøvd kombinasjonspille som inneholder østrogen og levonorgestrel. Yasmin er ikke førstevalg til nye p-pillebrukere, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NRK.no.

– Vi har nå fire store, uavhengige studier som peker i samme retning. Det gjør oss enda sikrere på at anbefalingene våre er riktige, fortsetter han.

Tall fra Reseptregisteret viser at på tross av dette fikk rundt 1 av 6 nye p-pillebrukere slike p-piller i 2010. Totalt var det rundt 60.000 nye p-pillebrukere i fjor som ikke hadde fått p-piller i 2008 og 2009.

Noen av disse kan ha prøvd andre merker først, men de fleste har antakelig gått rett på drospirenon-pillene Yasmin, Yasminelle eller Yaz.

Følger ikke opp anbefalingen

Reseptregisteret opplyser at det i første rekke er leger som skriver ut kombinasjonspiller med drospirenon, mens helsesøstre og jordmødre nesten ikke skriver ut disse pillene i det hele tatt.

Imidlertid skriver helsesøstrene i stor grad ut kombinasjonspiller med desogestrel, som ifølge Legemiddelverket også er knyttet til en høyere risiko for blodpropp.

– Dette er heller ikke en ønsket utvikling. Antakelig har det sammenheng med at ett av disse merkene dekkes fullstendig av stønadsordningen for jenter mellom 16 og 19 år, kommenterer Sigurd Hortemo.

Leger og gynekologer skriver ut minipiller til rundt 1 av 3 nye brukere, noe Hortemo mener er svært bra.

– Disse pillene øker ikke risikoen for blodpropp i det hele tatt hos friske jenter, forklarer han.

Oversikt over hvilke p-piller som ble skrevet ut til nye brukere andre halvår av 2010:

Hvem skriver ut hvilke p-piller?

 

Progesteron (minipiller):
Cerazette, Conludag

Østrogen+ levonorgestrel:
Loette, Microgynon

Østrogen+ desogestrel:
Marvelon, Mercilon

Østrogen+ drospirenon:
Yasmin, Yasminelle, Yaz

Andre piller:
Synfase, Qlaira

Jordmødre
Helsesøstre

7%

39%

48%

4%

1%

Gynekologer

37%

20%

14%

24%

5%

Andre leger

29%

28%

21%

19%

3%

– For dårlig informasjon

Trond Egil Hansen

Hvilken p-pille pasienten får er et resultat av mange faktorer, mener leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Legemiddelverket har ikke vært flinke nok til å informere legene i denne saken, mener leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

– Det er nok en del leger som ikke er klar over disse anbefalingene, tror han.

Årsaken til at såpass mange får skrevet ut andre p-piller, tror han likevel er sammensatt.

– Både pasientens egne ønsker, pris og den enkelte leges vane har betydning for hvilket merke som blir skrevet ut, sier han til NRK.no.

Han understreker at risikoen for blodpropp er svært lav, uansett merke, men at det naturligvis er viktig at legen informerer om risiko for både slike og langt vanligere bivirkninger.

– Utrolig at de fortsetter å skrive ut

Blodpropprammede Kari er overrasket over at så mange nye p-pillebrukere fortsatt får skrevet ut piller av samme type som Yasmin.

– Det er helt utrolig, jeg skjønner det ikke, sier hun til NRK.no.

Hun fikk ingen forvarsler på hjerneslaget som rammet henne i 2007.

– Jeg var hjemme alene, og det tok flere timer før noen kom hjem. Jeg var bevisst, men skjønte ikke helt hvorfor jeg ikke kunne røre meg, forteller hun.

Kari var i utgangspunktet helt frisk. Og etter å ha utelukket andre muligheter, kom legene til at p-pillene var årsaken.

– Da jeg fikk resepten første gang som 19-åring, tenkte jeg overhodet ikke på muligheten for at pillene kunne gi meg blodpropp. Det tenker man jo ikke. Man stoler på legen sin, sier hun.

Gjelder mange kvinner

Hortemo mener de to nye studiene er svært viktige.

– Til tross for at risikoen ved å gå på p-piller er lav, er det såpass mange som bruker dem at vi likevel har ett dødsfall i året her i landet, forteller han.

– Antakelig kunne vi redusert risikoen for blodpropp knyttet til p-piller med 40 prosent dersom alle nye brukere begynte på merker med virkestoffet levonorgestrel i stedet, fortsetter han.

Han understreker at risikoen for blodpropp er størst det første året, og at det er lite å vinne på å bytte merke dersom man allerede har begynt.

– Det knytter seg også en liten usikkerhet til Yasminelle og Yaz. Studiene er gjort på Yasmin, som har en høyere dose østrogen enn de to andre. Selv om vi tror de negative konsekvensene er knyttet til drospirenon, kan østrogennivået også kan ha noe å si, presiserer han.

Stiller seg bak anbefalingen

Bayer Schering, produsenten av de aktuelle p-pillene, mener det er fornuftig å følge rådene fra Legemiddelverket.

– Dette er opp til Legemiddelverket i hvert enkelt land, og vi tar selvsagt hensyn til den anbefalingen som blir gitt i Norge, sier informasjonssjef Anna-Carin Stark til NRK.no.

– Det som er viktig, er at rett kvinne får rett p-pille. Det er jo derfor det finnes så mange ulike merker også. Vi er opptatt av at legene må ta hensyn til risikofaktorer som overvekt, arvelighet for blodpropp og røyking når de skriver ut resepten, fortsetter hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)