Sexsomnia vanligere enn antatt

For første gang har forskere kartlagt utbredelsen av sexsomnia i befolkningen. Resultatet er overraskende.

Sovende par

Sexsomnia innebærer at man utfører seksuelle handlinger i søvne. Når man våkner, har man ingen erindring knyttet til hendelsen.

Foto: Colourbox. (Illustrasjonsfoto).

Sexsomnia, en søvnforstyrrelse som gjør at man utfører uønskede seksuelle handlinger i søvne, har tidligere vært et neglisjert tema innen søvnforskning.

Nå er trenden er i ferd med å snu, og både i Norge og Canada har man forsøkt å kartlegge utbredelsen av sexsomnia i befolkningen.

– Vi utførte nylig en undersøkelse der vi kartla ulike varianter av parasomni (søvnforstyrrelser, journ. anm.) i den norske befolkningen. Rundt syv prosent oppga at de hadde en variant av sexsomnia. Men vi vet ikke i hvilken grad, sier leder for Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Bjorvatn.

Overrasket over omfanget

Også ved søvnlaboratoriet ved University Health Network i Toronto har forskere lagt sexsomnia under lupen.

Av de 832 pasientene som deltok i undersøkelsen, led åtte prosent av sexsomina, melder Live Science på sine nettsider.

– Pasientene i Canada har nok en sikrere diagnose, ettersom de allerede var innskrevet ved søvnklinikken. Vi gjorde vår undersøkelse over telefonen som en del av en større kartlegging av søvnvansker, sier Bjørn Bjorvatn til NRK.no.

Ettersom pasientene som ble kartlagt var innskrevet ved en søvnklinikk, er ikke tallene representative for den generelle befolkningen i Canada.

Likevel er forskerne overrasket over utbredelsen av sexsomnia blant pasientene.

– Vi trodde det var snakk om en håndfull mennesker, i stedet var det snakk om én av tolv, opplyser leder av studien, Sharon Chung, til Live Science.

Blir antastet i søvne

I den kanadiske undersøkelsen opplyste elleve prosent av mennene og fire prosent av kvinnene at de forsøkte å gjennomføre samleie i søvne.

– Men sexsomnia trenger ikke innebære at man har samleie. Ofte kan det være snakk om å våkne opp med en «våt drøm», eller uønsket selvstimulering i søvne. Eksempelvis var det en sak for en tid tilbake der en nonne masturberte i søvne og søkte behandling for det, sier Bjørn Bjorvatn til NRK.no.

Sexsomnia kan imidlertid bli til et stort problem dersom man deler seng med en partner.

– Man hører gjerne om sexsomnia i juridisk sammenheng, når folk rapporterer om seksuelle overgrep som har blitt begått søvne. De våkner opp etter å ha blitt antastet i søvne, og slikt er jo advokatmat, sier Bjorvatn til NRK.no.

Vet lite om behandlingsformer

Trøtthet og nedstemthet er vanlig hos pasienter som lider av sexsomnia, men foreløpig vet forskerne lite om hvordan tilstanden bør behandles.

– Dette er et relativt nytt fenomen som vi ikke har så mye kjennskap til. Men interessen for forskning på dette feltet er stigende, særlig i USA, opplyser Bjørn Bjorvatn.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)