En psykopat iblant oss

- Din psykopat! Bruker du dette begrepet om sjefen, kona eller kameraten er du ikke alene. Det har blitt et skjellsord.

Psykopaten finnes.
Foto: lev dolgachov

  Se Finn Skårderud i Nett-TV

Spørsmålet blir da, finnes hun og han i virkeligheten, som med sin slu væremåte makter å manipulere folk rundt seg og få dem til å føle seg små og meningsløse? Absolutt.

Men Puls' faste fagperson på området, psykiater Finn Skårderud, mener også at bruken av psykopatbegrepet kan fortelle mer om den som benytter seg av det enn den som blir tiltalt som en - nettopp - psykopat. Vi bruker uttrykket i tide og utide.

Kvinnene kommer 

- Vi bør akte oss for å bruke begrepet for mye, for i mange situasjoner stemmer det ikke. Fagbegrepet på lidelsen er antisosial personlighetsforstyrrelse, forklarer Skårderud.

Det antas at om lag fem prosent av den mannlige befolkninga lider av forstyrrelsen i Norge i dag, mens tallet for kvinner er rundt én prosent. Dette er imidlertid en forskjell som kan jevne seg ut:

- Vi kan nok si at andelen kvinnelige psykopater øker med likestillinga, fordi de nå deltar langt mer i arbeidslivet, og er mer i den offentlige sfæren generelt. Hun forflytter seg fra det skjermede familielivet, fortsetter Skårderud.

Skamløs oppførsel

Psykiater Finn Skårderud.

 

Jeg kan oppføre meg skamløst og si at du er et krek, mens du blir sittende igjen med skammen fordi du tror du er et krek.

Finn Skårderud gir oss denne beskrivelsen for å vise hvordan psykopaten hever seg selv over andre.

- Psykopaten kan være god til å lese folk rundt seg, men bruker denne kunnskapen på en dårlig måte, til egen vinning. Personen kan være manipulerende i form av det han eller hun sier, men kan også ha lav terskel for å ty til vold.

- Derfor vil vi finne en del med denne personlighetsforstyrrelsen i fengsel, fortsetter Skårderud.

Trygge voksenmiljøer

- Er det sånn at psykopater ofte er sjefer, eller omvendt?

- En psykopat er gjerne ute etter makt, og da er det også naturlig å hige etter maktposisjoner. Der psykopaten står i fare for å bli avslørt, er i det vi kaller "trengte" situasjoner og når det oppstår konflikter. Personen blir urolig og mister kontroll, forklarer Skårderud.

Psykiateren mener det kan være er en viss arvelighet i forstyrrelsen.

- Et barn som i utgangspunktet er sårbart kan utvikle atferdsadvik om det ikke får tilstrekkelig voksenkontakt. Sårbare barn som vokser opp i gode og trygge voksenmiljøer, har derimot stor sjans for å slippe unna.

- Bør man helst komme seg unna psykopaten?

- Jeg vil nok si at det kan være lurt. Farligheten ligger i hva denne personen klarer å gjøre med andre mennesker.

Det er tid- og ressurskrevende å behandle denne personlighetsforstyrrelsen. Men Skårderud mener helt klart at folk kan forandre seg.

Framtredende trekk hos psykopaten:

Hensynsløs

Manipulerende

Manglende empati

Urolighet, kjedsomhet

Dårlig selvinnsikt

Aggressiv og voldelig

  Oversikt over ulike lidelser

 

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.