NRK Meny
Normal

Fikk «nytt liv» med rådyr kur

- Da jeg fikk psoriasis, var det veldig tøft. Det var nesten sånn at jeg ikke ville leve lenger, forteller Kenneth Waksvik. Etter nesten tjue år med kremer og lysbehandling, var han blant de utvalgte som fikk rådyr, men effektiv behandling.

Kenneth Waksvik
Foto: orvait/Psoreasisforbundet

Kenneth Waksvik var 17 år da han fikk diagnosen psoriasis, en sykdom som gir rødt utslett på kroppen med hvite, skjellete skorper.

- Det var veldig tøft. Jeg gikk inn i en ordentlig depresjon og likte ikke meg selv i det hele tatt, forteller han til NRK.no.

I likhet med mange andre unge psoriatikere, søkte han seg vekk fra situasjoner der han måtte vise fram kroppen sin. Den aktive håndballspilleren sluttet å trene fordi han ikke orket å dusje sammen med andre.

Særlig unge sliter

Mange psoriatikere sliter med nære og intime relasjoner, viser en ny undersøkelse utført på oppdrag fra legemiddelfirmaet Abbott og Norsk Psoriasisforbund.

En av fire svarer at lidelsen i stor eller svært stor grad har påvirket relasjonene til famillie, venner og kolleger. En av tre oppgir at lidelsen påvirker deres intime relasjoner.

- Plettfri hud er tegnet på å være vellykket. Psoriasis er en svært stigmatiserende lidelse, fordi den er så synlig. Mange blir møtt med en rekke negative holdninger og fordommer, forteller generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund, Terje Nordengen.

Rundt 130.000 nordmenn har psoriasis, og halvparten av dem får sykdommen før de har fylt 25.

- Stadig større krav til å se perfekt ut gjør at unge er spesielt sårbare, sier generalsekretæren, fortsetter Nordengen.

Fra salver til sprøyter

Psoriasisutslett på bein. Fra fotoutstillingen "Vakker med psoriasis".

Psoriasisutslett på bein, fra fotoutstillingen 'Vakker med psoriasis'.

Foto: FAME-fotografene

For rundt ti år siden kom det nye medisiner på markedet mot psoriasis, såkalte «biologiske medisiner».

Dette er medisiner som blokkerer «TNF-Alfa» i kroppen, et stoff som er sentralt i oppstarten og vedlikeholdet av hudbetennelsen. Medisinene har vist seg å være svært effektive, men er også svært dyre.

Ett års behandling koster rundt 150.000 kroner per pasient.

Derfor er det bare noen av psoriatikerne som får disse medisinene, etter visse kriterier. Kenneth Waksvik hadde gått nesten tjue år med sykdommen før han fikk en tilleggslidelse, psoriasis artritt, som gjorde at han kvalifiserte til de nye medisinene.

- Vi ser frem til at det kommer flere biologiske legemidler på markedet i Norge. Dermed vil kanskje prisen over tid gå noe ned, og flere vil kunne få tilbud om denne behandlingen, sier Terje Nordengen.

- Et nytt liv

I 2003 fikk Waksvik psoriasis artritt, en type leddgikt som rammer rundt 17 prosent av alle psoriatikere.

Fram til da hadde han brukt to timer daglig på å dempe symptomene med kremer, salver og lysbehandlinger. Til tross for iherdig innsats, var likevel utslettet der bestandig.

- Da jeg begynte med sprøytebehandlingene, fikk jeg faktisk et nytt liv. Nå er jeg så å si symptomfri det meste av tiden, forteller han til NRK.no.

I tillegg til at utslettet er borte, har Waksvik fått livet tilbake.

- For min del er det slik at jeg nå kan jobbe mer og har tid til mye annet som jeg ikke fikk gjort før, for eksempel å følge opp ungene mine. Selv om jeg er 42 år og over den verste sjenansen, er det fantastisk å være nesten frisk, sier han.

Kommer det dårlige perioder, vet han nå som regel hva det kommer av, slik at han nå har en større grad av kontroll over sykdommene.

- En vanskelig vurdering

Hans Petter Aarseth

Hans Petter Aarseth har forståelse for ordningen kan føles urettferdig.

Foto: Helsedirektoratet

Det er Helsedirektoratet som har satt opp de nasjonale retningslinjene for hvem som skal få behandling med biologiske medikamenter. Helseforetakene finansierer behandlingen.

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth forstår at ordningen kan virke urettferdig.

- Vi er pålagt å veie kostnadene opp mot nytteeffekten. Derfor er det de med alvorligst plager som får tilbudet, sier han til NRK.no.

- Tar dere også hensyn til de psykiske plagene som er forbundet med psoriasis?

- Ja, det skal tas hensyn til redusert livskvalitet når man vurderer hvor alvorlig sykdommen er. Men det er klart at dette er et skjønnsspørsmål, sier Aarseth.

- Bytt sykehus

Han tror også det kan være forskjell på det tilbudet man får i ulike deler av landet.

- Selv om helseforetakene ikke skal forskjellsbehandle pasienter, har vi sett i forhold til andre diagnoser at dette likevel skjer, sier Aarseth.

Han anbefaler pasienter som føler seg forskjellsbehandlet til å ta dette opp med sykehuset sitt, eventuelt søke seg over til et annet sykehus.

- Det er fritt sykehusvalg, og det kan man benytte seg av. Man kan også klage til Helsetilsynet hvis man mener at man ikke får det man har krav på, avslutter Aarseth.


TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.