Hopp til innhold

Farlig stille el-biler

Stillegående el-biler kan være trafikkfarlige for blinde og svaksynte. Nå vil Blindeforbundet ha el-biler som gir mer lyd fra seg.

Blind i trafikken
Foto: HECKLER Pierre / PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

Salget av el- og hybridbiler tar av for alvor i Norge. Hittil i år er det solgt 74 prosent flere av de miljøvennlige bilene enn i samme periode i fjor. Og ventelistene øker. Disse kjøretøyene slipper ut lite eller ingen eksos. Og de er nesten lydløse.

- Det er flott at ny teknologi demper trafikkstøyen. Mindre bråk gjør det lettere for oss svaksynte å orientere oss i trafikken. Men biler som nesten ikke kan høres er i ferd med å bli et problem, sier Sverre Fuglerud som er rådgiver i Norges Blindeforbund.

Han mener dette handler mye om det totale trafikkbildet. I tett og støyende trafikk er det uansett vanskelig å skjelne den ene bilen fra den andre. Men når trafikken er mindre intens blir det verre.

Lyd, ikke støy

Sverre Fuglerud

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

- Vi ønsker ikke mer bråk og støy, men vi etterlyser mer lyd fra slike biler, sier Fuglerud.

- Utfordringen blir å finne fram til lyd som fungerer i flere ulike sammenhenger. I første omgang bør dette være noe produsentene prøver å finne løsninger på, mener han.

Blindeforbundet har foreløpig ikke tatt opp saken med myndighetene. Men den er nå inkludert i den nye fireårsplanen for Verdens Blindeunion , der nordmannen Arnt Holte tidligere denne uka ble valgt til visepresident.

Sverre Fuglerud hevder at sikkerheten ville blitt bedre for alle myke trafikanter, både fotgjengere og syklister, hvis elektriske biler kunne høres lettere. – På mørke og svingete høstveier kan det være vanskelig også for seende å oppdage en ”lydløs” bil som kommer bakfra, mener han.

Lovbestemt lyd

I USA ruller det allerede mer enn 300.000 elektriske biler, inkludert hybridmodellene. Og antallet øker kraftig. Mange av disse bilene befinner seg i California, der lokalpolitikere nå foreslår en lovendring som pålegger produsentene å lage el-biler som gir mer lyd fra seg.

Begrunnelsen er at blinde og svaksynte risikerer å bli påkjørt fordi de ikke hører de mange elektriske bilene som passerer.

Den norske el-bilprodusenten Think Global er klar over at dette nå er blitt et tema. Informasjonssjef Ingvil Ladehaug sier til Forbrukerinspektørene at selskapet følger med på diskusjonen.

- Vi er opptatt av at bilene vi lager skal være sikre. Så langt har vi ikke registrert ulykker på grunn av lavt lydnivå. Våre el-biler er da heller ikke totalt musestille. Hjulene kan høres, jo mer jo høyere hastigheten er. Og noe av utstyret i bilene gir fra seg litt bakgrunnsstøy.

- Men vi snakker om stille biler, ja. Skulle det komme lovpålegg om å øke støynivået vil vi rette oss etter det, sier Ladehaug. Som foreløpig ikke kan si noe om hvordan.

Syklister

Det finnes lite statistikk i Norge om hvor ofte el-biler er innblandet i trafikkulykker. Men lydnivået kan bli et økende sikkerhetsproblem hvis oljeprisen holder seg høy slik at stadig flere går over til biltyper som støyer vesentlig mindre. Det tror Rune Elvik som er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

- Jeg ser en parallell til fotgjengere som engster seg for syklister som kommer bakfra i stor fart på fortauene, og som de ikke hører. Selv når syklisten varsler med bjella skjer det ulykker fordi fotgjengerne ofte ikke vet om de skal vike til høyre eller venstre, forteller Elvik.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)