Hopp til innhold

Millionerstatning etter svineinfluensavaksine

Tre barn har fått medhold fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i at de har fått narkolepsi som følge av Pandemrixvaksinen.

En helsesøster forbereder en svineinfluensasprøyte

Hver enkelt sak vil bli individuelt vurdert, og NPE vil finne frem til riktig erstatning i samråd med familiene.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Rolf Gunnar Jørstad

De tre barna som nå har fått medhold, er fra 8 til 15 år, sier Rolf Gunnar Jørstad.

Foto: Peder Songedal

Foreløpige erfaringer fra blant annet Sverige, Finland og Norge, viser at svineinfluensavaksinen kan være årsak til utvikling av narkolepsi hos barn og unge i alderen fire til 19 år, sier Rolf Gunnar Jørstad, assisterende direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NRK.no.

LES OGSÅ: Holdt narkolepsi-mistanke hemmelig

Store erstatningsbeløp

NPE har nå gitt tre barn medhold, etter en grundig vurdering av om vaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden.

– Vi har kommet frem til at det er sannsynlig at de tre barna fikk narkolepsi som følge av vaksinen, opplyser Jørstad.

Det er første gang noen får medhold i dette i Norge, og nå starter NPE arbeidet med å finne ut hvor stor erstatningen blir.

Hver enkelt sak vil bli individuelt vurdert, og NPE vil finne frem til riktig erstatning i samråd med familiene.

I den grad sykdommen gir vedvarende og omfattende plager, og dermed påvirker barnas hverdag, vil det kunne bli snakk om store erstatningsbeløp.

– Når vi snakker om disse barna er det grunn til å tro at dette er en sykdom de dessverre må leve videre med. Vi må følge det enkelte barnets utvikling konkret, men dersom plagene blir varige og omfattende snakker vi om betydelige erstatningsbeløp, på i alle fall én million kroner, og kanskje mer.

LES OGSÅ: Narkolepsi stopper vaksinering

Kan bli fler

– De tre barna som nå har fått medhold, er fra 8 til 15 år, opplyser Jørstad.

Han understreker at det er bra at vi har en erstatningsordning i Norge, som sikrer disse barna som har vært så uheldig å få en sykdom etter vaksinen.

– Både Sverige og Finland har gitt erstatning i tilsvarende saker, legger han til.

Hos de 18 som har fått avslag, gjelder det andre skadevirkninger av vaksinen enn narkolepsi.

– Vi har ytterligere saker som skal avklares den neste tiden, så det ligger flere avgjørelser like rundt hjørnet, påpeker han.

LES OGSÅ: Flere med narkolepsi i Norge etter svineinfluensavaksine

Har fått 86 klager

Barna som nå har fått medhold, ble vaksinert i forbindelse med den omfattende vaksinasjonen av befolkningen som ble gjennomført høsten 2009/vinteren 2010.

Per i dag har NPE mottatt i alt 86 saker som dreier seg om vaksinasjonen mot svineinfluensa.

– Av de 86 sakene vi så langt har fått inn, har vi også mottatt mange krav fra voksne. De går på alt fra problemer knyttet til selve vaksineinnstikket, til forskjellige følger de mener å ha fått som følge av vaksinen, opplyser Jørstad.

Av disse er 25 saker ferdigbehandlet, og det er gitt 18 avslag og 7 medhold. I tillegg til de tre sakene med narkolepsi hos barn, har fire erstatningssøkere fått medhold for andre typer skader enn narkolepsi.

Blant de sakene hvor det er gitt avslag er manglende sammenheng mellom vaksinasjonen og skade den hyppigste årsaken.

Av de 61 sakene som enda ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 av sakene barn under 18 år som kan ha fått narkolepsi som følge av vaksinen.

Rundt 2,2 millioner nordmenn (45 prosent av befolkningen) ble vaksinert med Pandemrix i løpet av svineinfluensapandemien. 598.000 av disse var barn og unge i alderen 6 måneder til 19 år.

LES OGSÅ: Kan sovne midt i lek

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)