Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold

Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten. Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.

En gjennomgang av alle dommene til pasienter med kroniske muskelsmerter, viser at over halvparten fikk medhold da de anket til lagmannsretten. Kari Mikalsen var en av dem.

SE TV-INNSLAG: Kari Mikalsen fikk avslag på søknad om uførepensjon hos Nav på to ulike nivå – i tillegg til avslag i Trygderetten. Lagmannsretten mente derimot at hun hadde rett på uførepensjon.

En del pasienter opplever problemer med å få uførepensjon i Nav og Trygderetten, selv om de har støtte både fra leger og andre medisinske eksperter.

En gjennomgang av alle dommer siden 1998 viser 23 ankesaker der kronisk muskelsmertesyndrom eller fibromyalgi var en sentral del av sykdomsbildet. I 13 av disse sakene, over halvparten, fikk pasienten medhold.

Blant de 13 er Kari Mikalsen. Hun elsket å gå på jobb i en lederstilling med stort ansvar. Så tok smertene overhånd. Diagnosen var fibromyalgi og kronisk muskelsmertesyndrom.

Fikk medhold i retten etter to avslag i Nav

– Jeg har jo hørt «du ser jo så frisk ut». Det hadde vært ille om jeg hadde sett ut slik som jeg føler meg. Smertene bare øker på utover dagen. Mer og mer uutholdelig, sier hun.

I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.

Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008.

Inger Cecilie Thunem

Inger Cecilie Thunem, generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund, er bekymret for at kronisk syke ikke får uføretrygd som de har krav på.

Foto: Arild Gimse / NRK

– Jeg klarte ikke slå meg til ro med at jeg skulle bli behandla på den måten. Jeg mente at det ikke var riktig at det skulle stå uimotsagt, da. Jeg veide for og imot. Det var en veldig belastning å ta det for retten, men jeg følte at jeg måtte ha oppreisning, sier hun.

– Lite penger eller krefter hindrer videre kamp

Tallene viser at de som orker å gå til lagmannsretten etter avslag i NAV og Trygderetten ofte vinner fram, men at belastningen kan være stor.

– Det er ruinerende for mange fibromyalgipasienter eller kronisk smertepasienter å gå gjennom NAV-systemet, for de blir ikke ivaretatt. Det er ruinerende både helsemessig, juridisk og økonomisk, ser vi nå, sier Inger Cecilie Thunem, generalsekretær i Norges Fibromyalgi Forbund til NRK.

– Og så har du de pasientene som ønsker å anke til lagmannsretten, men som ikke har ressurser. Det er på grunn av sviktende helse, sviktende pågangsmot og sviktende økonomi. Det viser at man sannsynligvis bør kontakte advokat for å få, og motta, de rettmessige og de lovfestede rettighetene man har i Norge, sier hun.

Arbeidsdepartementet: – Vanskelige å vurdere

Cecilie Bjelland

Statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet sier de vil se nærmere på sin praksis etter de har fått tallene fra Fibromyalgiforbundet som viser at 56 prosent av klagesakene får medhold i retten.

Foto: Arild Gimse / NRK

Både Nav og Trygderetten ligger administrativt under Arbeidsdepartementet. Statssekretær Cecilie Bjelland mener disse sakene ofte er vanskelige å vurdere.

– I disse sykdommene er det skjønnsmessige vurderinger som skal legges til grunn. Så da skal vi være glad for at vi har et system som gjør at det er mulig å klage og omgjøre dersom det er gjort en feil, sier hun.

Statssekretæren mener antallet ikke er så veldig høyt, målt mot antall søknader om uførepensjoner.

– Det er 13 saker i løpet av de 14 siste årene, og vi mottar utrolig mange søknader hvert eneste år om uførepensjon. Det er en fin balansegang akkurat det, på den ene siden sikre at folk får de rettighetene de skal ha og på den andre siden sikre at vilkårene er oppfylt. Linjen er jo at vi ønsker å få folk tilbake til arbeid igjen, sier Bjelland.

Lover å se nærmere på saken

– Har målet om å få alle tilbake i jobb blitt så stort at det rammer de som faktisk er sjuke?

– Det håper jeg ikke. Her balanserer vi hver eneste dag, og det må være skjønnsmessige vurderinger som foretas i disse sakene. Og akkurat den gruppen vi her snakker om er ofte vanskelige å vurdere, sier hun.

– Men når vi mottar denne informasjonen fra Fibromyalgiforbundet, så skal vi selvsagt gå inn i den, sier hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)