NRK Meny
Normal

Tusenvis av skattekroner å spare for ektefeller

Ektefeller kan spare tusenvis av kroner bare ved å flytte opplysningene på postene seg imellom.

Gifteringer

Skattemessig er det faktisk mange fordeler ved å være gift. Sjekk hvilke muligheter ektefeller har for å spare skatt.

Foto: Colourbox

Rolf Lothe

Personfradraget i klasse 2 er dobbelt så høyt som i klasse 1, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen
Hans Christian Holte

Vi har forhåndsutfylt selvangivelsen for å gjøre det enklere for folk, basert på opplysninger fra blant annet banker og arbeidsgivere. Hver enkelt bør likevel sjekke alt nøye selv, for å se at du har fått med alt av inntekter og fradrag, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Selvangivelsen er ofte nesten helt lik år etter år.

Gifter du deg ser den fremdeles ganske lik ut, men vit at ektefeller kan ha mye å spare ved å flytte opplysningene på postene seg imellom.

– Mange har spart veldig mye med noen få endringer, og ektefeller bør derfor undersøke om de har noe å tjene på dette, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Har du vært gift flere år uten å vite om ektefellefordelene er det faktisk ikke for sent. Slik kan du føre opp endringer for flere år tilbake.

«Ny» skatteklasse

De fleste har skatteklasse 1, men de fleste ektefeller lignes i klasse 1E når begge har inntekt.

– Hvis en av dere ikke har inntekt, liknes dere normalt i skatteklasse 2. Fordelen med klasse 2 er at den av ektefellene som har inntekt, får utnyttet personfradraget til den som ikke har inntekt. Personfradraget i klasse 1 er 47.150 kroner, mens fradraget i klasse 2 er 94.300 kroner. Den som har inntekt får altså på denne måten lavere skatt enn før dere giftet dere – selv om dere da kanskje også bodde sammen, opplyser fagsjefen.

Men det er bare du som giftet deg før 31. oktober 2012 som står oppført som gift i selvangivelsen.

– Giftet du deg senere må den av dere som har lavest inntekt i selvangivelsen kreve å bli lignet sammen med den andre, forklarer Lothe.

Dersom en av dere studerer og derfor ikke har inntekt, mens den andre er i arbeid, vil dere tjene på klasse 2.

– Den av dere som jobber vil da på grunn av personfradraget i klasse 2 få drøyt 13.000 kroner mindre i skatt, opplyser Lothe.

Kan slippe formuesskatt

Ektefeller lignes felles for formue, så her trenger du bare å sjekke at tallene stemmer.

Alle har et fribeløp på 870.000 kroner, hvilket betyr at dersom formuen din overstiger dette beløpet (boligens likningsverdi + formue – gjeld), må du skatte 1,1 prosent av all formue fra kroner 870.001.

Går den ene av dere over denne grensen, unngår dere formuesskatten dersom samlet formue ikke overstiger to ganger grunnbeløpet. Ektefellers formue lignes felles, og dere trenger ikke føre over formuen fra den med høy formue til den med lav formue.

– Hvis han har 500.000 kroner, og da ligger under fribeløpet, og hun har 1.000.000 kroner, og ligger over fribeløpet, har dere til sammen 1,5 millioner kroner, hvilket er under det doble fribeløpet for ektefeller. Da slipper begge to formuesskatt, eksemplifiserer han.

Vær likevel klar over at slik felles ligning ikke automatisk skjer dersom dere inngikk ekteskap etter 31. oktober 2012.

– I en slik situasjon må den av ektefellene med lavest inntekt i selvangivelsen kreve å bli lignet sammen med den andre, fortsetter Lothe.

Kan dele overskuddet

En annen situasjon hvor det kan være lønnsomt å være gift er når den ene parten har et enkeltmannsforetak.

I utgangspunktet skal hele overskuddet føres opp i selvangivelsen til eieren, men dersom den andre ektefellen har hjulpet til i driften, for eksempel med papirarbeid, kan en del av overskuddet skattlegges hos denne.

– Dette er gunstig hvis det samlet gir lavere skatt, hvilket det ofte gjør fordi dere får fordelt grunnlaget for toppskatt mellom begge ektefeller.

Alderspensjonister får et skattefradrag på maks 30.300, og jo høyere pensjon, dess lavere er skattefradraget.

– Er du alderspensjonist med så lav skatt at du ikke får utnyttet hele skattefradraget, kan du overføre kapitalinntekter fra ektefellen for å få opp skatten helt til ditt maksimale skattefradrag. Alternativt kan du overføre kapitalutgifter til den andre ektefellen. Skatten blir fortsatt null, men ektefellen som blir kvitt kapitalinntektene eller får kapitalutgiftene får lavere skatt, skisserer Lothe.

Flytt fradrag

Dersom en av ektefellene er uføretrygdet, kan det også være mye å spare på å være gift.

Uføretrygdede har krav på såkalt skattebegrensning, noe som betyr at en betaler lavere skatt enn etter de normale reglene.

– Måten skatten beregnes på etter reglene om skattebegrensning gjør det lønnsomt å føre alle kapitalutgifter opp i selvangivelsen til den av ektefellene som ikke er ufør, mens alle kapitalinntekter føres i selvangivelsen til den som er ufør, forklarer Lothe.

– Det er mange som har spart mye i skatt bare på å flytte inntekter og fradrag, understreker Rolf Lothe.

I selvangivelsen stryker du ut tallet på for eksempel renteinntektene og skriver null. Den uføre fører opp renteinntekten i sin selvangivelse.

Gjør det motsatte på fradragene, og skriv gjerne at dere har gjort en korrigering mellom ektefeller som en forklaring i post 5.0.

Se eksempel på en slik fordeling her.

Blir lettere pendler

Svært mange er usikre på vilkårene for å regnes som skattemessig pendler.

– Vi har laget noen veiledere for å hjelpe folk litt på de områdene vi har sett at mange sliter med. En generell fradragskalkulator og en egen veileder og kalkulator for reisefradrag og pendlerfradrag som vi ser at mange sliter litt med, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.no.

Pendlere har normalt krav på fradrag for kost, losji og besøksreiser. Det grunnleggende kravet til å være pendler er at du bor borte fra hjemmet ditt på grunn av arbeid eller annen inntektsgivende aktivitet.

– Gifte personer beholder lettere den opprinnelige boligen som sitt skattemessige hjem, fordi hjemmet er der hvor ektefellen bor, forklarer Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Samboere uten barn blir etter pendlerreglene regnet som enslige, og pendlerboligen ved arbeidsplassen blir ofte regnet som deres hjem.

– De oppfyller da ikke det grunnleggende kravet til å være pendler, avslutter Lothe.

DÅRLIG TID? Skattesjekk på maks 30 minutter

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.