Hopp til innhold

Disse kan være skadelige for øyne og muskulatur

Intens bruk av nettbrett og smarttelefoner kan gi plager i øyne og muskulatur.

Markedene for nettbrett og smartmobiler har vokst sterkt de siste årene og stadig mer innhold konsumeres på slike skjermer, men det er mange som bruker slikt elektronisk utstyr helt feil. Regelmessig bruk av nettbrett og smarttelefoner kan gi plager i øyne og muskulatur.

SE VIDEO: Nettbrett og smarttelefoner har gjort hverdagen enklere for mange. Men for andre har den blitt verre. For folk kan få plager både med øynene og med muskler. Intens bruk av nettbrett og smarttelefoner kan over tid føre til øyeplager og gi uheldig belastning på muskulatur i nakke/skuldre.

Markedene for nettbrett og smartmobiler har vokst sterkt de siste årene og stadig mer innhold konsumeres på slike skjermer, men det er mange som bruker slikt elektronisk utstyr helt feil.

Intens bruk av dataskjerm kan over tid føre til øyeplager og gi uheldig belastning på muskulatur i nakke og skuldre. Det viser et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for optometri og synsvitenskap på fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud (HiBu).

– Den første studien til doktorgradsstipendiat Randi Wold kan gi en indikasjon på at samme type plager også kan opptre ved bruk av nettbrett og smarttelefoner, sier førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud ved HiBu.

– Folk kommer med rennende øyne

Dagen vår består av stadig flere skjermer og vi bruker stadig mer tid foran disse skjermene, men det er få som tenker over måten vi bruker slike skjermer på og at dette kan føre til diverse helseplager.

Fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, forteller imidlertid at optikere ser konsekvensene av dette.

– Folk kommer til optikere og forteller at de har vondt i hodet, er slørsynet på avstand, har øyner som renner og at det klør og svir. Så skjønner de ikke at det er atferden deres som påvirker måten de har det på selv, sier Haugo til NRK.

Førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud på fakultet for helsevitenskap ved HiBu.

Førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud ved Høgskolen i Buskerud frykter at mange vil få alvorlige muskel- og skjelettplager, som nakkesmerter, i fremtiden.

Foto: NRK

Anstrenger øynene på nært hold

Noe av problemet er at teksten vi leser på smarttelefonene ofte er svært liten. En avstand på minimum 40 cm til skjermen er det anbefalte, men mange holder den langt nærmere.

De aller fleste holder smarttelefonene sine nærmere enn de ville holde en bok eller avis, ifølge en studie fra 2011 som ble publisert i tidsskriftet Optometry and Vision Science.

Når vi ser på en skjerm må vi anstrenge øynene for å fokusere og samle blikket på kort avstand. Dette gir ikke bare plager i øynene, men kan også gi plager andre steder i kroppen.

– Når man for eksempel sitter en halvtime foran en ipad, kan vi observere at spenningen i nakkemuskulaturen øker, sier Schiøtz Thorud.

– Synet blir veldig statisk

Haugo sier at mange ikke er bevisste på at synet trenger variasjon på samme som kroppen gjør det.

– Problemet er at synet blir statisk når man sitter timevis foran nettbrett og smarttelefoner. Derfor bør vi se på forskjellige ting og på forskjellige avstander, sier Haugo.

Fagsjefen i Norges Optikerforbund sier at de ser stadig større synsutfordringer i befolkningen og at stadig flere bruker briller.

Haugo mener at dette kan ha en sammenheng med feil og overdreven bruk av nettbrett og smartmobiler. Han sier at det bør forskes videre på dette.

Fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo

Fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, forteller at optikere merker uheldige konsekvenser av intens bruk av nettbrett og smarttelefoner.

Foto: NRK

Frykter at mange vil få nakkesmerter

Forskermiljøet ved HiBu frykter at det vil være mange som blant annet vil få alvorlige muskel- og skjelettplager, som nakkesmerter, i fremtiden.

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge og medfører hvert år et utlegg for staten på flere titalls milliarder kroner i form av trygdeutbetalinger.

– Det er ikke gjort beregninger på hvor stor del av disse plagene som skyldes skjermbruk. Blant dokumenterte risikofaktorer for muskel- og skjelettplager er ensformig arbeid, som jo skjermbruk er, sier Schiøtz Thorud til NRK.

Til de som sitter mye og lenge foran skjermen, har hun følgende råd for å forebygge synsplager og muskel- og skjelettplager:

– Man bør sitte godt, ha god belysning, ta hyppige pauser og undersøke om man trenger briller eller om brillene man bruker er tilpasset skjermbruk.

Få studier om bruken av nettbrett og smarttelefoner

Schiøtz Thorud minner om at bruken av nettbrett og smarttelefoner har først skutt fart de siste 2-3 årene og at det fremdeles er et relativt nytt fenomen i forskningssammenheng.

– Det er noen studier på bruken av dette utstyret opp mot plager, men ennå veldig få. Randi Wolds neste studie starter i 2014 og vil fokusere på blant annet helseplager knyttet til intens bruk av nettbrett og smarttelefoner og sammenligne med ordinær bruk av PC og laptop, sier hun.

Nettbrett

Dagen vår består av stadig flere skjermer og vi bruker stadig mer tid foran disse skjermene, men det er få som tenker over måten vi bruker slike skjermer på og at dette kan føre til diverse helseplager.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)