– Gir muligheter for en kraftig prisøkning

Økt toll på ost og kjøtt vil på kort sikt ha liten konsekvens for deg som forbruker. På lengere sikt kan derimot prisene øke betraktelig, mener handelsnæringen.

Ost

En rekke oster får nye tollregler i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Prisendringen blir allikevel minimal, i alle fall den første tiden.

Foto: Joerg Beuge / Colourbox

«På noe lengre sikt vil omleggingen til prosenttoll gi rom for høyere produsentpriser enn det ville vært grunnlag for om kronetollen hadde blitt beholdt. Omleggingen vil også kunne gi økte priser på kjøtt og ost til forbruker.»

Slik beskrives de nye tollsatsene på ost og kjøtt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. Der legges det til rette for toll på flere hundre prosent på populære kjøtt- og osteprodukter, en betydelig forandring fra dagens faste kronesats.

– Gir muligheter for en kraftig prisøkning

– Dette øker avstanden mellom Norge og andre land. Næringslivet trenger forutsigbarhet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår, noe de ikke får med den nye avtalen.

Det sier Roald Gulbrandsen, direktør for Næringspolitikk i NHO, om Regjeringens nye forslag. Det har lenge vært kjent at tollsatsene på både ost og kjøtt vil bli forandret til neste år. Hva konsekvensene blir for deg som forbruker er derimot vanskeligere å si.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye, men de endringene man har foretatt vil gi muligheter for en kraftig økning i prisene på kjøtt og ost, sier Guldbrandsen til NRK.no.

I statsbudsjettet er det foreslått at importerte biffer og fileter av storfekjøtt, samt faste og halvfaste oster skal få tollsatser på henholdsvis 344 og 277 prosent, mens man i dag har måttet betale en toll på 119 kroner per kilo for kjøtt og 27,15 kroner per kilo for ost.

7200 tonn holdes utenfor

Men Klaus Mittenzwei, forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), sier at forbrukere flest ikke kommer til å merke noe særlig til prisendring med det første.

– Et kompliserende element i beregning av pris på ost er en frikvote på 7200 tonn ost som kan importeres fra EU-land nesten uten toll. I dag er total osteimport på rundt 11.000 tonn fra EU, så mengden ost som får endrede tollsatser er ikke så stor.

I tillegg skal 14 av de mest populære ostene fritas for de nye tollreglene, deriblant populære oster som Parmiggiano og Gruyère. I tillegg er alle myke ost unntatt de nye reglene.

– Derfor blir de nye prisene i stor grad bestemt ut fra hvordan importørene ønsker å fordele tollbyrden. De kan velge å ta det meste av de dyreste ostene inn under kvoten, noe som i tilfelle vil gjøre at det ikke blir noen prisendring.

– Kan endres utenfor statsbudsjettet

Guldbrandsen i NHO er enig i at konsekvensene på osteprisene neppe kommer til å stige drastisk ved innføringen av de nye tollreglene. Han mener at problemet først kommer når norske bønder skal forhandle med staten om prisene på norske landbruksvarer til neste sommer.

– Man lagt til rette for en kraftig prisøkning som kan gjøres sammen med jordbruksforhandlingene, og ikke gjennom statsbudsjettet slik man ser det i dag.

Det vil i så fall gjøre at ost- og kjøttimport i Norge blir mer uforutsigbart, noe som gjør det mindre fristende for dagligvarebransjen å velge importerte varer.

– Viktigst for importørene

Dermed er det ikke du som forbruker som i første omgang kjenner effektene av regjeringens nye tollregler. I stedet er det et viktig kort for norske matprodusenter, mener Mittenzwei ved NILF.

– Med kronetoll er det i dag i prinsippet lønnsomt å importere til full toll (27,15 kr/kg) utenfor kvoten. Dermed kan det tenkes at det er interessant for store aktører å inngå direkte avtaler med f.eks. Arla i Sverige og Danmark om store mengder importert ost.

Mittenzwei viser dette ved tenkt eksempel, hvor dagligvarekjedene tidligere kunne avtale å importere 10.000 tonn med ost fra Danmark, med en forholdsvis lav tollbyrde. Med de nye reglene forsvinner mye av denne muligheten, mener han.

– Nå kan dagligvarehandelen ikke lenger «true» med å kjøpe ost andre steder, siden det vil gi en mye høyere toll. Dermed kan prisene på sikt øke, også for norskproduserte oster, sier han til NRK.no

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)