Hopp til innhold

Det hjelper ikke å åpne vinduet

Forurensningen i en bil hvor noen røyker er tre ganger høyere enn det som er forsvarlig, viser ny forskning.

Likevel skadelig

- Det bør være forbudt å røyke i en lukket bil hvor konsentrasjonen av farlige stoffer er særlig høy, mener Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Foto: Camilla Smaadal

Selv med vinduet åpent eller air condition-anlegget på, vil luften i bilen være mer forurenset enn det verdens helseorganisasjon (WHO) har satt som en sikker grense.

Barn som sitter bak i bilen når noen røyker i forsetet, vil dermed bli eksponert for de farlige stoffene, skriver BBC.

Usynlige stoffer

Funnene samsvarer med Helsedirektoratets kampanjebudskap tidligere i høst, hvor målet var å hindre at voksne røyker rundt barn:

– Selv om du forsøker å ta hensyn ved å røyke ut av bilvinduet, så vil noe av sigarettrøyken trekke inn i bilen. Å åpne bilvinduet er dermed ikke nok for å skjerme familien mot passiv røyking, står det på den offisielle helseportalen.

Ifølge Helsedirektoratet er mer enn 80 prosent av tobakksrøyken usynlig. Røykere bør derfor være påpasselige når de røyker i nærheten av andre.

Dette gjelder særlig med barn til stede, da kroppen til barn fortsatt er under utvikling, noe som gjør dem spesielt sårbare for tobakksrøyk.

Passiv røyking kan nemlig føre til både luftveisinfeksjoner, astma, sykehusinnleggelser og ørebetennelse, ifølge tall som Helsedirektoratet la fram i forbindelse med starten av kampanjen «Det du ikke ser».

Tre ganger så farlig som den øvre grensen

Ved å feste et instrument bakerst i bilen, samlet forskerne inn data og analyserte luftkvaliteten i 85 bilturer, med varighet fra ti minutter til en time.

I 49 av 85 bilreiser røykte føreren opp mot fire sigaretter.

Gjennom disse 49 røyketurene var nivået av farlige giftstoffer tre ganger høyere enn hva som regnes som sikkert inneklima av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv der hvor føreren kun røykte en sigarett og hadde vinduet åpent, overgikk nivået av skadelige stoffer enkelte ganger grensen for hva som er helsemessig forsvarlig.

De skotske forskerne mener funnene i undersøkelsen legger grunnlag for en lovendring:

– Vi mener det er et sterkt behov for en lov som forbyr røyking i bil når barn er til stede, sier Sean Semple, en av forskerne bak studien til BBC.

– Ønskelig med et forbud

I dag er det ingen lov som forbyr dette, hverken i Storbritannia eller i Norge. Men ifølge Helsedirektoratets undersøkelse støtter 85 prosent av Norges befolkning et forbud mot røyking i bil med barn til stede.

Frode Jahren

Frode Jahren, generalsekretær i LHL ønsker et forbud mot røyking i bil med barn til stede.

Foto: LHL

Også en rekke foreninger og organisasjoner kjemper for at røyking i bil skal bli forbudt. Legeforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er kanskje dem som har gått sterkest ut for å fremme et slikt forbud.

– Vi ønsker at alle barn skal ha rett til et røyktfritt miljø. I en lukket bil hvor konsentrasjonen av farlige stoffer er særlig høy bør det være forbudt å røyke med barn til stede, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Hver dag utsettes 100. 000 barn for passiv røyking. Jahren mener røyking i bil med barn til stede bør være forbudt, nettopp fordi barn kan ta skade av de usynlige røykstoffene.

–Vi vet at selv små mengder røyk kan ha skadelige virkninger, særlig hos barn. Vi ønsker derfor et eksklusivt forbud mot røyking i bil med barn til stede, og mener dette bør håndheves på lik linje med bilbeltepåbudet og forbudet mot å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, sier han til NRK.no.

For Legeforeningen er det ønskelig med både forbud og lovendring, skriver Tidsskrift for den norske legeforening.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)