Desse strålar for mykje

FBI har inspisert norske solarium. Vi fant solstudio som brukte ulovlege røyr. Og ei solseng strålte så mykje at Statens Strålevern ville stengt den umiddelbart.

Solarium
Foto: Illustrasjonsfoto: NRK

Halvparten av norske solarium gir meir stråling enn det som er lovleg. Det synte ei undersøking Statens Strålevern gjorde på over 400 norske solarium i fjor haust. 17 solarium strålte så mykje at det var fare for akutt forbrenning. Disse vart stengt på staden.

Stengt på staden

Bransjen lovde betring. Forbrukarinspektørane bestemte seg for å finne ut om dette var sant, og har dei to siste vekene gjort stikkprøvekontrollar på ulike solsenger i Oslo, Akershus og Østfold.

Også vår kontroll avdekka at rundt halvparten gir for mykje stråling. I ei solseng hjå Megasun i Moss fant vi mellom anna røyr som stråler så mykje at Statens Strålevern har lagt ned forbod mot å bruke denne røyrtypen i Norge.

Hjå Hawaii Solstudio i Sarpsborg fant vi ei solseng som strålte opp mot det doble av det som var lovleg.

- Hadde vi funnet same resultatet, så ville vi nok stengt denne solsenga på staden. Det er vel kjent at sterk stråling aukar riskoen for hudkreft, seier Lill Tove N. Nilsen som er forskar ved Statens Strålevern.

Test av solstudio

Resultat frå FBIs stikkprøver

Disse strålte alt for mykje:

 • Hawaii Solstudio, Sarpsborg.
  Seng: Global 5300 (Strålte nesten dobbelt av lovleg verdi)
 • Selbak Sentrum Solstudio
  Seng: Global 5300 (Solstudioet mangla godkjenning)
 • Solhuset, Storo
  Seng: Sunvison
 • Megasun, Moss
  Seng: Ultra Sun Power Tower 7200 (Ulovlege røyr)

Disse oversteig grenseverdien:

 • Sunpoint, Majorstuen
  Seng: Lotus ZEN 150
 • Super Sol, Nordstrand
 • Brun og Blid, Bekkestua
  Seng: Suveren 72 IG

 

Disse strålte ikkje for mykje:

 • Brun og Blid, Sarpsborg
  Seng: Luxura X7 38 Sli
 • Brun og Blid, Oslo/Pilestredet
  Seng: Luxura X10
 • Sunpoint, Majorstuen
  Seng: Starfight 38 UPPN
 • Elixia, Oslo/Colosseum
  Seng: Ultra Than Chilli
 • Super Sol, Sarpsborg
  Seng: Starfight 38
 • Selbak Sentrum Solstudio
  Seng: Ultra Than Chilli (Solstudio mangla godkjenning)
 • Megasun, Moss
  Seng: Megasun
FBI testar strålingsstyrken.

FBI granskar strålingsstyrken.

I 2004 overtok kommunane ansvaret med å føre tilsyn med solstudio frå Statens Strålevern. Men førebels er det berre halvparten av dei norske kommunane som utfører dette arbeidet.

Lill Tove N. Nilsen meiner at vår stikkprøvekontroll avdekkar at det framleis er store avvik i norske solstudio. Strålevernet har bede regjeringa innføre 18-års aldersgrense og krav om bemanning på alle solstudio, slik Frankrike, Skottland og Australia alt har.

Useriøse aktørar

Ronny Rath Pedersen som er formann i Norsk Solariumforening vedgår at det finst for mange useriøse aktørar i bransjen. Men han avviser blankt at 18-års grense og krav om bemanning er løysinga.

- Bemanningskrav vil først og fremst medføre at 80 prosent av solstudioa forsvinn, fordi det blir for dyrt. Dette vil opne for ein illegal marknad som er heilt utan kontroll. Dessutan kan man aldri kontrollere solarium som folk har i heimen, seier Pedersen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Fleire kontrollar

Sidan 2004 er det kommunane som skal utføre tilsyn med solarium. Men førebels skjer dette berre i halvparten av norske kommunar.

Ronny Rath Pedersen meiner dette viser at kommunane sine kontrollar er mislykka, og at Strålevernet sitt krav om bemanning først og fremst er eit forsøk på å bli kvitt mange solstudio.

- Viss alle visste at politiet ikkje hadde fartskontrollar, så hadde nok dei fleste av oss køyrt langt raskare. Sånn er det med enkelte solstudio også.

- Når dei veit at dei ikkje blir kontrollert eller sanksjonane er for dårlege, så bryr man seg heller ikkje med å holde forskriftene, seier Pedersen. Han understrekar at dei som bransje er opptatt av at dei useriøse aktørane forsvinn.

- Skal vi få til det, så må vi ha fleire kontrollar og strengare sanksjonar. Det hjelper ikkje med strengare regelverk, meiner Pedersen.

Forslaget frå Statens Strålevern om bemanning og 18-års grense er no til handsaming hjå regjeringa. Det er venta at eit forslag vil bli sendt ut på høyring før sommaren.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)