Hopp til innhold

Derfor drikker norsk ungdom mindre

Siden toppåret 2003 har alkoholforbruket blant ungdom stadig gått nedover. I dag drikker norske tiendeklassinger minst i Europa.

Ungdomsfyll

Norsk ungdom har andre prioriteringer enn alkohol, forteller Lars Roar Frøyland ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

– Norsk ungdom er nok «snillest» i klassen, i alle fall hvis man ser på hvor mange tiendeklassinger i Norge som drikker sammenlignet med andre land i Europa.

Det sier Astrid Skretting, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning, (SIRUS). Selv om mange kanskje forbinder norsk ungdom med flatfyll og dårlig hjemmebrent, så har de et ufortjent dårlig rykte, skal vi tro Skretting.

– I løpet av ti år har bruken av både narkotika og alkohol gått stadig nedover, sier hun til NRK.no.

– Kanskje en helsetrend

Astrid Skretting

Astrid Skretting forteller at tiendeklassinger i dag drikker mindre enn for ti år siden.

Foto: Sirus

Skretting forteller at nedgangen er tydelig, men at forklaringen for hvorfor ungdom drikker mindre ikke er like klar.

– Ser vi i et lengre perspektiv, finner vi at utviklingen går i bølger, men vi er kanskje inne i en tid med økt fokus på helse, hvor det å drikke ikke passer sammen med en økt oppmerksomhet på god helse.

Lars Roar Frøyland ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) mener det kan være flere grunner til at ungdom i dag drikker mindre enn de gjorde tidligere.

– Mye tyder på at det er blitt mer akseptert og viktigere for ungdom å lykkes i skolen. Dermed svekkes alkoholen som en viktig del av ungdomskulturen.

Spiller data i stedet for å drikke

Lars Roar Frøyland

Ifølge Lars Roar Frøyland spiller dagens ungdom data i stedet for å drikke.

Foto: NOVA

Frøyland har forsket spesifikt på ungdom i Stavanger, men sier at nedgangen i alkoholforbruk er den samme over hele landet.

– I dag omgås ungdom på en helt annen måte enn tidligere, og måten de bruker fritiden på har forandret seg. I dag sitter mange tiendeklassinger hjemme og spiller dataspill, mens de tidligere ville samlet seg og drukket alkohol.

Han tror ikke at ungdomsfylla kommer til å bli helt borte, men at ungdom i dag velger å utsette alkoholdebuten.

– Jeg tviler på at alkohol forsvinner, men blant de yngste ungdommene er det absolutt på vei ut. På ungdomsskolenivået kan man fort bli sett ned på hvis man drikker alkohol, sier han.

Sammenligner 39 land

Astrid Skretting har deltatt i den store, felleseuropeiske undersøkelsen ESPAD, hvor drikkevanene til 15- og 16-åringer i 39 land blir undersøkt. Hun forteller at nedgangen siden 2003 har vært markant.

– Siden begynnelsen av 2000-tallet har andelen ungdom som har drukket i løpet av de siste 12 månedene sunket fra mellom 70 og 80 prosent til under 60 prosent i den siste undersøkelsen.

Selv om norsk ungdom er blitt mer mindre alkoholtørste enn tidligere, så er ikke dette en tendens som er unik for Norge, sier Skretting.

–Vi ser en den samme nedgangen i de fleste andre europeiske land også.

Drikker mye når vi først drikker

Allikevel er det noen «drikketradisjoner» som fortsatt skiller norsk ungdom fra deres europeiske brødre og søstre.

– De norske tiendeklassingene drikker sjeldnere enn andre, men når de først drikker så drikker de mye.

Så kanskje er ikke forestillingen om norsk helgefyll så veldig misvisende allikevel.

– Den skandinaviske drikkekulturen skiller seg fra den kontinentale ved at vi drikker for å bli fulle, på en annen måte enn lenger sør. For de fleste av våre 15- og 16-åringer er målet med å drikke beruselse, sier Skretting.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)