De vanligste endringene i selvangivelsen

Hvis du ikke aner hva du bør kontrollere kan det lønne seg å herme etter andres endringer.

Endringer i selvangivelsen

Renter av gjeld, reisefradrag, barnepass og bil er noen av de vanligste endringene.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Anne Kirkhusmo

Vi vet ikke hvorfor skattyterne endrer disse postene, men en årsak er at noen av postene ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, sier Anne Kirkhusmo.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Selv om du allerede har levert, kan du endre på nytt og levere så mange ganger du vil helt frem til fristen går ut ved midnatt.

Hvis du ikke er superstødig på selvangivelsen, kan det være en god investering å bruke noen minutter på å se over de vanligste endringene.

Har du vært syk eller mangler relevante opplysninger for å kontrollere selvangivelsen kan du søke om utsettelse.

Syv poster brorparten endrer

Skattedirektoratet forteller at de postene skattyterne oftest endrer er:

  • Reisefradrag
  • Renter av gjeld
  • Gjeld
  • Bil
  • Renteinntekter med mer
  • Bankinnskudd
  • Fradrag for barnepass/ foreldrefradrag

– Reisefradrag er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen, det er nok en av grunnene til at mange endrer den. Ellers kan det være at oppgavegiver ikke har sendt inn oppgaven til oss, så skattyter må føre opp den posten selv, sier Anne Kirkhusmo, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet til NRK.no.

Hun oppfordrer alle til å sjekke selvangivelsen før de velger å levere, eller godtar den som den er og ikke leverer.

– Det er veldig viktig at du sjekker alle postene i selvangivelsen, passer på at alle opplysningene er korrekte og fullstendige og at ingenting mangler, understreker hun.

Mottar drøssevis med spørsmål

Gry Nilsen

Godt voksne har ofte spørsmål om likningsverdi. De har gjerne begynt å nedbetale boliglånet, og da blir formuen synlig, sier Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skattebetalerforeningen mottar om lag 6000 henvendelser i året, mange av dem kommer i april.

Her er det skattyterne oftest lurer på.

Utleie

– Vi får veldig mange spørsmål om utleie, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Her er det viktig å ta med alle relevante utgifter hvis du må betale skatt av leieinntektene.

– Leier du ut en mindre del av egen bolig er det ofte skattefritt, og da får du heller ikke fradrag for utgiftene. Men dersom du leier ut hele boligen din, og har høyere leieinntekter enn 20.000 kroner, er dette skattepliktig. Da kan du føre opp de relevante utgiftene du har hatt på utleiedelen, påpeker hun.

Studenter

De som jobber på studiestedet kan få kostfradrag på samme måte som pendlere.

Hvis du egentlig bor hjemme hos foreldrene, men flytter til en annen by for å studere, kan du få fradrag for sommerjobben.

– Bor du i en studenthybel eller annen bolig på under 30 kvadratmeter kan du få kostfradrag på 190 kroner dagen de dagene du jobber på studiestedet i sommerferien. Du blir da regnet som arbeidstager som ikke bor hjemme og ikke som student som bor på hybel.

Studenter låner også ofte penger av foreldre, pass på å føre opp det.

– Hvis de får støtte til utdannelse er det gaver som er gitt, og må ikke føres opp. Men et lån er noe som skal betales tilbake. Da må foreldrene føre opp at de har krav, og barna at de har gjeld, forklarer Nilsen.

Gaver innenfor fribeløpsgrensen på halvparten av Grunnbeløp (G) fra hver av foreldrene og besteforeldrene per år, må ikke føres opp.

Pensjonister

En god del av de gifte alders- og AFP-pensjonistene kan spare skatt ved å overføre for eksempel renteinntekter til ektefellen.

– Hvis den ene ikke tjener nok til at skattefradraget benyttes fullt ut bør noen av inntektene som kan flyttes, som for eksempel renteinntekter, føres over på den med lavest pensjon – eller fradrag flyttes fra den med lavest pensjon til den med høyest. Er en av ektefellene uførepensjonist kan det også i noen tilfeller være mye å hente på å benytte seg av denne muligheten til å flytte over inntekter for å spare skatt, forteller skatteeksperten.

Synes du det er vanskelig kan du få hjelp på Skatteetatens stand, telefon eller Facebook.

Enslige forsørgere

Pass på at dere står oppført i skatteklasse 2.

– Riktig skatteklasse utgjør hele 12.968 kroner i spart skatt, opplyser Nilsen.

Leverer du elektronisk kan du få oppgjøret 26. juni. Leverer du på papir risikerer du å vente på pengene til 7. august.

Barnefamilier

Mange lurer ofte på foreldrefradraget, altså utgifter til barnepass.

Barnehage- og SFO-utgifter er forhåndsutfylt, men en del har ikke nok utgifter til å nå beløpsgrensen.

Det kan for eksempel være at barna har begynt i barnehage i løpet av året.

– Tenk etter om dere har reisevei frem og tilbake til barnehagen som utgjør en omvei til jobb. Har dere det, kan dere føre opp kroner 1,50 per kilometer for merkjøringen oppfordrer advokaten.

Bruker du privat barnepass eller privat dagmamma må du fylle ut dette selv.

Oppdager du at fradraget du fører på nå også manglet i fjor, kan du legge det til som en tilleggsopplysning i post 5.0.

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Det er bare aktuelt for de som hadde det i 2010 og 2011, og de vil trolig kjenne til det.

– Du som nylig har fått påvist en lidelse kan dessverre ikke føre opp dette fradraget, understreker Gry Nilsen.

Denne posten er en av flere som i år blir kontrollert ekstra nøye av skattemyndighetene.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)