De ti vanligste skattefeilene

Straks må selvangivelsen leveres. Her er skattefeilene som kan koste deg tusenlapper i skatteoppgjøret.

Penger i lommebok

Er du ikke ferdig med selvangivelsen kan du søke om utsettelse.

Foto: Maria Elsness / NRK

Lørdag er siste frist for å levere selvangivelsen. Hvis du ikke aner hvor du skal begynne, kan du sjekke lista over de ti vanligste feilene her.

Oppdager Skatteetaten at du har gjort feil, kan du bli straffet med tilleggsskatt.

Les også: Tusenvis åpner aldri selvangivelsen

1. Fordeling av renter og gjeld

Anette Bjerke

– Vårt beste tips er å sjekke på skatteetaten.no og bruke tjenestene der. Du kan også stille spørsmål på Facebook/skattenmin eller ringe oss, det er lurt å ikke vente til siste liten, sier Anette Bjerke fra Skatteetaten.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Ved fordeling av renter og gjeld, føres gjeld som gjeldsrenter og motsatt.

– I tillegg er det mange som overfører korrekt beløp, men glemmer å redusere hos den som har rentene ført på selvangivelsen, forklarer Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

Mann i hvit skjørte og mørk dress foran steinvegg

– Det er viktig å åpne selvangivelsen og se på den. Sjekk om tallene som står der er riktige og om det er noe som ikke har kommet med. Sammenlign med årsoppgaver fra arbeidsgiver og banker, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Ektefeller kan velge i hvilken selvangivelse de vil føre renteinntekter, renteutgifter og lignende kapitalinntekter og kapitalkostnader.

Normalt sett spiller det imidlertid ingen rolle hvem som får dette ført på sin selvangivelse. Men det finnes to unntak verdt å nevne:

  • Hvis en av ektefellene har så lav inntekt at han/hun ikke får brukt personfradraget fullt ut lønner det seg å flytte fradrag over til den som har høyest inntekt.
  • Hvis en av ektefellene har så lav utlignet inntektsskatt og trygdeavgift at skattefradraget for pensjonister ikke kan utnyttes.

– Da bør fradrag også flyttes til den som har høyest inntekt, og inntekter flyttes til den som har lavest inntekt, forklarer Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Eksempel på hvordan du endrer kan du se her.

2. Skattepliktige leieinntekter

Skattepliktige leieinntekter skal føres inn i skjema RF-1189.

– Mange fører det i tillegg inn på post 2.8.2, men det trenger du ikke ettersom posten oppdateres med informasjon fra skjemaet, forklarer Bjerke.

Få med det du har krav på i fradrag når du leier ut boligen.

– Typiske utgifter det gis fradrag for er for eksempel utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, husleie til borettslag, annonsering og tilsynsreiser til og fra utleieboligen. Leier du ut møblert har du også muligheten til å trekke fra kostnader til møbler, supplerer Lothe.

Les mer om skatt på utleie her.

3. Standardfradrag

Utenlandske arbeidstakere krever standardfradrag i tillegg til for eksempel reiseutgifter.

– Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere gis ikke automatisk – du må kreve det når du fyller ut selvangivelsen. Du skal føre fradraget i post 3.3.7 i selvangivelsen. Dersom du krever dette fradraget, som er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt og maksimalt 40.000 kroner, må du være oppmerksom på at det erstatter en del andre fradrag du ellers kan kreve, understreker Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Hvilke fradrag det gjelder avhenger av hvor lenge du har oppholdt deg i Norge, men du må altså selv regne ut hva som lønner seg.

Gift? Tusenvis av skattekroner å spare for ektefeller

4. Faktiske kostnader

Mange krever faktiske kostnader i tillegg til minstefradrag.

– Alle som jobber har krav på fradrag for utgifter knyttet til arbeidet. I tillegg til å sørge for at lavtlønte får lavere skatt, skal minstefradraget dekke slike utgifter – og du har krav på minstefradrag uansett om du har hatt utgifter eller ikke. Men dersom du vet at du har hatt høyere utgifter enn minstefradraget, er det lønnsomt for deg å kreve fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag, eksemplifiserer skatteekspert Lothe.

Dårlig tid? Skattesjekk på maks 30 minutter

5. Fradrag for bom

– Omtrent alle med reiseutgifter, som passerer en bom, krever fradrag for bomutgifter. De aller fleste skal ikke ha det, understreker Bjerke fra Skatteetaten.

Du har nemlig krav på fradrag for utgifter til ferge eller bompenger i de tilfellene der bruk av bil innebærer at du får minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag sammenlignet med bruk av offentlig transport.

– I tillegg må utgiftene være over 3.300 kroner hvert år. Hvis arbeidsdagen for eksempel begynner så tidlig at det ikke går offentlig transport, må du bruke bil – og du kan få fradrag for utgifter til ferge og bompenger, eksemplifiserer Lothe.

Sjekk alle fradragene i reisefradragskalkulatoren.

6. Pendler og reisende

Mange fører alle pendlerutgifter inkludert reiser, i post 3.2.7.

– Reisene skal føres i post 3.2.8/3.2.9, forklarer Bjerke.

Les også: Så du trodde du var pendler?

7. Gaver til organisasjoner

– Mange krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke er på listen over godkjente organisasjoner, opplyser Bjerke.

Organisasjoner som står på listen ser du her.

8. Private utgifter

Mange krever urettmessig fradrag for private utgifter, som konfirmasjon eller begravelse.

– Det viktigste å huske hvis du krever fradrag du er usikker på, er å gi informasjon om dette i selvangivelsen. Da blir det opp til Skatteetaten å vurdere om du har krav på fradraget eller ikke, og det eneste du risikerer er at du ikke får fradraget. Dersom du ikke gir informasjon kan du straffes med tilleggsskatt. Men hovedrådet fra oss hvis du er usikker er alltid: Før opp fradraget og informer om det i post 5.0!, understreker Rolf Lothe

9. Feilrapportering

Mange næringsdrivende rapporterer feil.

– De bør sjekke om de kan bruke den nye «Næringsrapport skatt», oppfordrer Bjerke.

– Den nye tjenesten «Næringsrapport skatt» fungerer bra for små næringsdrivende. Men selv om selve rapporteringen er blitt enklere, har ikke nødvendigvis skattereglene for næringsdrivende blitt enklere. Søk derfor hjelp hvis du ikke får dette til eller du er usikker på noe, supplerer Skattebetalerforeningens fagsjef.

Aleneforsørger? 150.000 bør sjekke nytt særfradrag

10. Leverer ikke

Mange vet ikke at hvis de har mottatt selvangivelsen for næringsdrivende, så må den leveres.

– Nytt i år er at den også må leveres elektronisk, påpeker Anette Bjerke fra Skatteetaten.

Skattebetalerforeningen frykter at mange næringsdrivende kan komme til å straffes for ikke å levere selvangivelsen i år.

– Det har kommet henvendelser inn til oss fra næringsdrivende som av ulike grunner sliter med å levere elektronisk, avslutter Rolf Lothe.

Les også: Skattesjansen svært få kjenner til

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)