Hopp til innhold

Danser for å unngå studentjuks

Ved Universitetet i Bergen prøver de å forebygge juks med dans og dristige kostymer. BI-studenter er på juksetoppen.

Dansende bibliotekdamer

Bibliotekansatte ved Universitetet i Bergen fant en noe spesiell vri for å forebygge fusk.

Foto: Arne Daniel S. Haldorsen

Se den spesielle skolefilmen «Et Plagieringseventyr» !

Mai og juni er ofte de verste månedene for studenter.

Dagene er fylt med mye stress, skippertak, lange dager og innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nett-TV - 82 BI-studenter utvist for juks | Nett-Radio - Flere studenter tas for juks

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Faller for fristelsen

Hvert år er det enkelte som velger en enklere løsning - og jukser.

Men de blir ofte tatt, og konsekvensene er lite lønnsomme.

- I 2009 hadde vi 28 innmeldte saker til klagenemnda. 13 av sakene var for vårsemesteret, og da endte to av dem med annullering av karakter, to av dem med utestengelse og resten med begge deler, forteller Janne Log, kommunikasjonsdirektør ved BI Oslo.

I tillegg til disse sakene var det seks innmeldte saker som frafalt.

Ved Norges handelshøyskole hadde de ingen registrerte tilfeller av juks i 2009, men ved Universitetet i Bergen ble det jukset.

- I fjor ble det behandlet 20 saker i klagenemnda, hvorav 17 ble dømt. Konsekvensen ved å bli dømt er at eksamen blir annullert og studentene blir utestengt ett semester, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen.

Klagenemnda kan gi slike straffer jamfør Universitets- og høyskolelovens § 4.7 og § 4.8.

Original filmatisering

Filmen

Omslaget til filmen «Et Plagieringseventyr»

Foto: Arne Daniel S. Haldorsen

Ved Universitetet i Bergen ønsker de å forebygge fusk, og da særlig plagiat .

Viserektor Atakan forteller at de ikke har en økning av plagiat, men de ønsker ikke at det skal skje i det hele tatt.

- Det er en del av den akademiske redeligheten. Du skaffer ikke ny kunnskap fra ingenting, men bygger videre på tidligere arbeid og kunnskapsnivå. Det er viktig at studentene vet hvordan de skal sitere, mener Atakan.

Derfor ble det satt i gang et prosjekt for å forebygge. Bibliotekansatte og studenter ved Universitetet i Bergen lagde filmen «Et Plagieringseventyr» .

Jade Hærem Aksnes (23) og Stian Hafstad (25) er begge studenter, og har regissert filmen.

- Utgangspunktet var at vi ville lage den så morsom som mulig, fordi dette er et veldig tørt tema som lett kan oppfattes som en pekefinger fra Universitetet, sier Jade Hærem Aksnes.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Les også: Trondheim-elev risikerer fengsel for eksamensjuks | Jukser seg til topps i nynorsk

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Alvorlig

Samtlige studiesteder ser alvorlig på både juks og plagiat.

For å sile ut oppgaver som er rene «klipp og lim» prosjekter fra internett, bruker både Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og BI teknologi som fanger opp dette.

Universitetet i Bergen bruker programvaren Ephorus, som sjekker tekstene nøye, sammenlikner med originaltekst og finner frem hvor skriften er hentet.

- Det er et omfattende verktøy som både videregående skoler og noen ungdomsskoler har begynt å bruke. Det er bra at elevene har den forståelsen innebygget, synes Atakan.

Ved Universitetet i Oslo bruker de både Ephorus og Joly.

- Det er tekstgjenkjenning i forhold til elektroniske kilder som angis i prosent. Deretter må den gjennomgås manuelt av fagpersoner, forklarer Monica Bakken, studiedirektør ved Universitetet i Oslo

Ved Norges Handelshøyskole har de liknende elektronikk under utprøving.

- Vi har gått til innkjøp av programmet og testet det det siste året. Det er ikke satt i bruk ennå, men vi har planer om å gjøre det dersom prøvene ikke tilsier annet, sier Kjersti Berg Danilova, kontorsjef i studieadministrasjonen ved Norges Handelshøyskole.

Hun legger til at de tar juks veldig alvorlig, og prøver å poengtere det for studentene.

BI bruker programvaren Safe Assignment som sjekker ordene i oppgaven mot eksterne kilder.

- Det er ikke programvaren som bestemmer om besvarelsen er fusk eller ikke. Dersom tekstlikhet er mistenkelig høy, her defineres det ikke prosent tekstlikhet, gjøres det en manuell analyse av teksten for å se om tekstlikheten danner grunnlag for mistanke om fusk, forklarer BIs kommunikasjonsdirektør Janne Log.

Jurister avgjør straffen

I mai i år kom den første dommen som ga fengselstraff for fusk. Vanligvis skilles det som nevnt tidligere mellom utestengelse eller annullering av karakteren.

Log forteller at det er Klagenemnda som fatter vedtak, og hver sak vurderes juridisk ut i fra de faktiske forhold.

- Det er et krav i alle saker at kandidaten skal ha gjort seg skyldig i både subjektiv og objektiv fusk og handlingen må være enten grov uaktsom eller forsettlig, sier hun.

Det veiledende ved BI er at det i saker der kandidaten grovt uaktsomt har gjort seg skyldig i både subjektiv og objektiv fusk, fattes vedtak om annullering og utestengelse i ett semester. I saker der kandidaten har handlet forsettlig, fattes det vedtak om annullering og utestengelse i to semester, som er lovens strengeste mulighet.

- I et fåtall mindre omfattende saker har det blitt fattet vedtak om kun annullering. I noen tilfeller der kandidatens besvarelse ikke anses å ha blitt påvirket av fuskehandlingen, fattes det vedtak om utestengelse, men ikke annullering. Hver sak vurderes individuelt på juridisk grunnlag, understreker Janne Log.

Ingen av studiestedene kan huske at en person er tatt for fusk mer enn en gang.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Les også: Lettare å jukse på eksamen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hva synes du om straffene annullering av karakter og utestengelse i ett eller to semester? Del dine meninger med andre lesere i kommentarfeltet nedenfor.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)