Hopp til innhold

Blodtrykksmedisin kan hjelpe mot prostatakreft

– Kan redusere dødelighet ved prostatakreft med opptil 85 prosent, viser ny undersøkelse.

Betablokkere

For prostatakreftpasienter som går på hormonbehandling kan betablokkere bidra til å redusere spredning, som de fleste prostatakreftpasienter dør av, viser ny studie.

Foto: Illustrasjonsbilde, Colourbox

Betablokkere er medikamenter som vanligvis benyttes for å behandle høyt blodtrykk, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser.

Nå har forskere fra Institutt for klinisk medisin (UiO) og Radiumhospitalet funnet ut at betablokkere også kan hindre utvikling av prostatakreft for dem som går på hormonbehandling.

– Prostatakreftpasienter blir ikke friske av å bruke betablokkere, men det kan forlenge levetiden eller holde sykdommen under et hissig nivå, sier Kristin Austlid Taskén, professor og initiativtaker til studien.

Sammen med blant annet doktorgradsstipendiat Helene Hartvedt Grytli, kartla og sammenlignet forskerne fra Universitetet i Oslo informasjon fra 6615 menn som deltok i studien opp mot data fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

De registrerte hvem som hadde prostatakreft , hvilke medikamenter som ble benyttet og hvordan det gikk med pasientene.

– Studien er en oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1970-tallet, hvor målsetningen var å finne risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Ingen hadde sett på hvorvidt bruk av betablokkere påvirket dødelighet av prostatakreft, så vi ønsket å se på effekten av dette, sier Grytli.

Ny studie

Beta-blokkere kan bidra til å redusere spredning av prostatakreft, viser en studie utført av blant annet Kristin Austlid Taskén (venstre) og Helene Hartvedt Grytli.

Foto: Marianne Baksjøberg, UiO.

Les også: En halvtime av dette beskytter deg mot kreft

Kan redusere spredning

Kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling, cellegift og vente-og-se-metoden er de vanligste behandlingsformene for prostatakreft.

I denne studien var det altså hos prostatakreftpasienter som gikk på hormonbehandling forskerne observerte en positiv effekt.

35 pasienter som gikk på hormonbehandling og brukte betablokkere ble undersøkt, opp mot 228 prostatakreftpasienter på hormonbehandling uten bruk av betablokkere.

Det viste seg at dødeligheten blant prostatakreftpasientene som brukte betablokkere var 85 prosent lavere etter å ha justert for andre faktorer.

– Undersøkelsen er ikke omfattende nok til å konkludere med at betablokkere virker med sikkerhet. Men tall fra studien viser at 28 prosent av prostatakreftpasienter med hormonbehandling døde av prostatakreft. Der hvor kreftpasientene hadde brukt betablokkere i tillegg, var dødeligheten kun på ni prosent, forteller Grytli.

– Det finnes per i dag ingen helbredende behandling for aggressiv prostatakreft. Men det er foreslått at betablokkere bidrar til å redusere spredning, som de fleste kreftpasienter dør av, legger Taskén til.

Mindre prostatakreft i 2010

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest nordmenn, og 4210 norske menn fikk sykdommen i 2010, ifølge Kreftregisteret.

Det er imidlertid registrert en klar nedgang de siste tre årene.

– Sammenligner vi den siste femårsperioden med den forrige, har forekomsten av prostatakreft økt med 21 prosent. De siste tre årene har vi likevel sett en positiv endring med synkende forekomst, sier Avdelingsleder Steinar Tretli i Kreftregisteret i en pressemelding.

Hva som er årsaken til nedgangen er usikkert.

Men det kan trolig skyldes at det ble tatt færre prostatatester og at det derfor er registrert mindre statistikk.

En annen forklaring kan være at man frem til 2007 fant mange tilfeller som ville blitt diagnostisert på et senere tidspunkt eller kanskje aldri ville ha blitt oppdaget. Hvis det er mange som er blitt registrert og diagnotisert i en periode da, er det forventet at antallet nye tilfeller etter hvert går ned, skriver Kreftregisteret.

– Kan bli en lavterskelmedisin for kreftpasienter

Hvorvidt betablokkere bør anbefales til alle prostatakreftpasienter, mener forskerne det er for tidlig å konkludere med.

Men de mener likevel at pasienter løper en lav risiko ved å bruke betablokkere, og anbefaler videre forskning for å fastslå om betablokkere har en gunstig effekt.

– Betablokkere er et billig medikament som er godt tolerert med få bivirkninger. Det vil derfor kunne bli en lavterskelmedisin som prostatakreftpasientener kan ta som tilleggsmedisin, sier Grytli.

Forskerne planlegger allerede en oppfølgingsstudie hvor de vil vil se nærmere på i hvilken sammenheng betablokkere har mest effekt.

– Det blir spennende å se om det er betablokkere kun i kombinasjon med hormonbehandling som påvirker dødeligheten, eller om betablokkere kan ha en mer generell effekt, forteller Taskén.

– Kanskje det viser seg å være flere pasientgrupper som kan ha nytte av betablokkere, sier hun.

Les flere NRK-artikler om kreft.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)