Bivirkninger av HPV-vaksinen

Her er en oversikt over rapporterte bivirkninger i noen av landene som har tatt vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Sprøyte
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Storbritannia:

I Storbritannia er mer enn 1,4 millioner doser av HPV-vaksinen, Cervarix, blitt distribuert. Den ble tatt inn i vaksineprogrammet i september 2008.

Siden da har det kommet inn 2137 rapporter om bivirkninger. Ut fra dette tallet estimerer helsemyndighetene at 4657 personer har fått en reaksjon på vaksinen.

Leger har rapportert at jenter ned til 12-13-årsalderen har lidd av lammelser, hevelser og synsforstyrrelser etter å blitt vaksinert. En av jentene fikk et epileptisk anfall. I hovedsak er det smerter, hevelser og kløe rundt stikkstedet som rapporteres.

Britiske helsemyndigheter konkluderer fortsatt med at vaksinen er trygg.

Kilde: The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Danmark:

Per 30. april 2009 var det kommet inn 365 meldinger om bivirkninger til den danske Lægemiddelstyrelsen etter at HPV-vaksinen Gardasil ble innført i Danmark i 2006.

De vanligste bivirkningene er temperaturøkning, kvalme, svimmelhet, hodepine og allergiske reaksjoner. Det er også rapportert om seks alvorlige reaksjoner, som lammelser i ansiktet, krampeanfall, helvetesild og sukkersyke.

I Danmark har forholdsvis mange rapportert om barneeksem som bivirkning av vaksinen. Dette har helsemyndighetene undersøkt, uten å finne noe som tyder på en sammenheng.

Danske helsemyndigheter slår fast at de fleste av bivirkningene er en følge av stikket heller enn av vaksinen og at de står nevnt i pakningsvedlegget til vaksinen.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

EU:

Det europeiske legemiddelverket EMEA har mottatt meldinger om to plutselige og uventede dødsfall blant kvinner som er blitt vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil. De to kvinnene kom fra Østerike og Tyskland. Dødsårsaken ble ikke fastslått i noen av tilfellene.

I følge det europeiske legemiddelverket er det heller ikke påvist noen sammenheng mellom dødsfallene og Gardasil-vaksinen.

Kilde: European Medicines Agency

USA:

43 dødsfall er rapportert blant amerikanske kvinner som har tatt HPV-vaksinen Gardasil. I følge amerikanske myndigheters overvåkningsprogrammer, er det ingen fellestrekk i dødsfallene som tilsier at de ble forårsaket av vaksinasjonen.

I juni 2009 var det rapportert om 14.072 tilfeller av bivirkninger knyttet til vaksinen. 93 prosent av disse er mindre alvorlige, som hevelser, hodepine, svimmelhet og feber.

Syv prosent av tilfellene er alvorlige (sykehusinnleggelser, permanente lammelser, livstruende sykdom og død), men ekspertene har ikke funnet noen fellesnevner mellom disse som gjør at de kan knyttes direkte til vaksinen.

Amerikanske helsemyndigheter vil fremdeles anbefale HPV-vaksinering, men fortsetter arbeidet med å overvåke vaksinen. 23 millioner doser Gardasil var ved nyttår distribuert i USA.

Kilde: CDC - Centers for Desease Control and Prevention

Vaksinen tilbys også rutinemessig i blant annet Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike, Portugal, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Luxemburgt, Lichtenstein, Australia og Canada. Sverige tar vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet i 2010.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)