Hopp til innhold

Bilimportørenes kommentarer om nybilgaranti

NRK har bedt om kommentar fra importørene av de bilmerkene som er testet i Forbrukerrådets garantiundersøkelse. Her er svarene vi har fått.

Mann og bil

Flere av de norske bilimportørene gir dårligere garanti enn du har krav på ifølge loven, ifølge en ny undersøkelse. (illustrasjonsfoto)

Foto: Martin Kierstein

Kia

Kia

Kia har som eneste bilmerke i Norge 7-års garanti, og vi er fornøyd med vilkårene vi kan tilby våre kunder.

Vi har forøvrig ingen andre kommentarer til undersøkelsen

Informasjonsansvarlig Mette S. Sauge, Kia Bil Norge.

Subaru

Subaru

Forbrukerrådets gjennomgang konkluderer med følgende:

«Vår gjennomgang viser imidlertid at Subarus garantibestemmelser, som er beskrevet over ca. 10 sider i et garanti- og servicehefte, er ganske klare, tydelige og gode – og at Subaru har en garantibehandling på gjennomsnittet.»

Vi synes det er greit, og vi vet også at Subaru er kjent for god kvalitet og at vi har lojale og fornøyde kunder.

Informasjonsdirektør Stian Thrane, Subaru Norge.

Opel

Opel

Først og fremst vil vi bemerke at det er bra at man belyser et så viktig tema som garanti- og reklamasjonsordninger. Kvalitet er Opel fremste prioritet og vår strategi er at vi til enhver tid skal utvikle og tilby de beste produktene og yte god service for våre kunder.

Opel Norges klare holdning er at våre garantier til enhver tid skal være i henhold til norske lover og regler. Vi tar derfor til etterretning at Forbrukerrådet og NAF opplever at våre garantibeskrivelser til dels er dårlig oversatt. Vi er i ferd med å forenkle og oppdatere vår kommunikasjon.

Opel Norge har nå gjennomgått våre garanti- og reklamasjonsbestemmelser og erkjenner at disse snarest bør oppdateres. Dette er kompliserte saker som lett kan medføre at innholdet blir misforstått. Derfor vil Opel Norge fortløpende foreta de korrigeringer som vil være påkrevet for at kommunikasjonen skal være mest mulig tilgjengelig og forståelig for våre kunder og andre.

Til informasjon vil vi opplyse om at arbeidet med å oppdatere service- og garantiheftet allerede er iverksatt og vil være klart til neste opptrykk av heftet.

Informasjonssjef Helene Formo, Opel Norge.

Nissan

Nissan

Vår vurdering av våre garantivilkår er at de er på linje med de andre i bransjen. Det vil være vanskelig og også feil overfor våre kunder om vi ikke skulle tilby vilkår som er like gode som andre merkers garantivilkår.

Vi har hatt en advokat som er ekspert på dette for bransjen, til å se over våre vilkår, og hans konklusjon var at Nissans vilkår hevder seg/definitivt er helt på linje med andres.

Bransjen tok jo selv ansvar og sørget for å øke til 5 års garanti tidligere i år, og da så man at de aller fleste fulgte denne linjen meget raskt.

PR-ansvarlig i Nissan Nordic Europe, Marina Maneas Bakkum.

Volvo

Volvo

Vi ser at noen formuleringer/uttrykk kan skape usikkerhet om hva som er de faktiske forhold og hva som gjelder. Dette ønsker vi å rette opp i slik at all vår kommunikasjon om bilgarantier blir enda tydeligere.

Det er i vår største interesse at håndteringen av garantispørsmål blir gjort på en korrekt og profesjonell måte.

Vi vil samtidig understreke at denne type undersøkelser er positive, og at vi selvsagt tar det resultat som fremkommer alvorlig. Slike undersøkelser gir oss viktig informasjon som vi vil bruke i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Administrerende direktør Øystein Herland, Volvo Personbiler Norge.

Mazda

Mazda

Først av alt er det positivt at det settes søkelys på garantivilkår og rutiner, det gjør bransjen bedre og vi kan luke ut ting som er uklare eller kan misforstås på annen måte.

Etter det jeg forstår var Forbrukerrådet overordnet tilfreds med våre retningslinjer og de svar vi gav, det er vi selvfølgelig glade for og vi vil selvfølgelig ta de påpekte forhold til etterretning.

Det ble påpekt at vilkårene er fremført i en streng tone, det kan vi ikke helt kjenne oss igjen i men retningslinjene er jo i de fleste tilfeller oversatt fra engelsk til norsk av et byrå.

Aftermarket manager i Mazda Motor Norway, Svein Huset.

Ford

Ford

Ja, vi er godt fornøyd med våre garantivilkår som vi opplever som konkurransedyktige i det norske markedet.

Vi er også svært glade for at Forbrukerrådet kom til den konklusjon at våre vilkår og beskrivelsene av disse er tydelige og klart gjengitt til våre kunder

Anne Sønsteby, informasjonssjef i Ford Motor Norge.

Honda

Honda

Vi i Honda er positive til slike undersøkelser som Forbrukerrådet har gjennomført. Dette fører til at vi som importører kan forbedre oss. Og denne spesifikke undersøkelsen vil føre til at de ulike garantibestemmelser blir lettere å forstå for kunden.

I tilbakemeldingen fra Forbrukerrådet ser vi at vi kan forbedre oss på noen punkter. Blant annet gjelder dette formuleringer og språkbruk, som i visse tilfeller kan være vanskelig å forstå.

Vi er uenige i noe av kritikken til Forbrukerrådet, men innser samtidig at dette kan være et resultat av noen uklare formuleringer.

Vi skal jobbe for at vår beskrivelse av garantibetingelsene presenteres både enklere og tydeligere. Blant annet ved å korrigere noe av teksten, slik at den ikke virker strengere enn forbrukers lovfestede rettigheter eller den praksisen vi faktisk følger.

Når det gjelder Forbrukerrådets "mystery shopping" har denne gitt noen resultater vi ikke er fornøyd med. Alle våre selgere skal naturligvis kjenne til våre garantibestemmelser. Her vil vi iverksette tiltak, finne ut hvor uklarhetene ligger, og utbedre dette snarest.

PR-ansvarlig Tom Gullkrona Skoglund, Honda Norge.

Toyota

Toyota

Vi er fornøyd med undersøkelsen fra Forbrukerrådet som plasserer Toyota blant de tre beste på bilgarantier.

Toyota har alltid prioritert kundetilfredshet over alt annet. For å oppnå dette er gode garantivilkår og hvordan vi håndterer dette i praksis avgjørende.

Vi noterer oss at enkelte selgere som har uttalt seg ikke hadde tilstrekkelig kunnskap på området, noe vi tar tak i internt.

Informasjonssjef Espen Olsen, Toyota.

Peugeot

Peugeot

Peugeot Norge har hatt en betydelig kontakt med Forbrukerrådet i denne saken, blant annet fordi Forbrukerrådet har invitert til dialog. Vi har svart opp alt de har spurt om, og vi er av den soleklare oppfatning at vi ikke har noe dårligere garantivilkår enn de Forbrukerrådet mener er de beste i bransjen.

Forbrukerrådet har bevisst utelatt å ta våre fakta til etterretning, og vi mener hele dialogen med oss er et spill for galleriet.

Grunnlaget til Forbrukerrådet ble derfor feil og konklusjonen i denne saken likeså! Vi vil spesielt fremheve at Forbrukerrådet nekter å ta inn i rapporten at vi, som alle andre, skiller på slitasje og fabrikasjonsfeil på slitedeler. Det er fem års garanti på slitedeler, men ikke på slitasje.

Informasjonssjef Stian Gihle, Peugeot Norge.

Mitsubishi

Mitsubishi

Vi ønsker innledningsvis å understreke at vi er positive til at Forbrukerrådet gjennomfører en slik undersøkelse og at vi sikkert har noe å lære av dette. Videre ønsker vi å kommentere følgende:

I Forbrukerrådets omtale av Mitsubishis garantier sier de at «Mitsubishi har en ordinær dekning både i lengde og omfang. Men fordi vi ikke får svar på våre spørsmål, og dermed står igjen med flere uavklarte forhold, har vi plassert Mitsubishi i gruppen med de svakeste.»

Det stemmer ikke at Forbrukerrådet ikke har fått svar på sine spørsmål. Vi har svart på Forbrukerrådet opprinnelige forespørsel, men hadde utelatt svar på noen få punkter hvor vi mente det enkelte spørsmål måtte innebære bruk av skjønn. Vi har vært i dialog med Forbrukerrådet om dette, og de hadde fått svar på alle spørsmål fra oss innen konklusjonen ble publisert.

Fra vårt ståsted er det beklagelig at man har valgt å se bort fra denne oppdateringen. Vår oppfatning er at vi gjennom våre garantiordninger holder hva vi lover og tilfører våre kunder en merverdi.

Informasjonsansvarlig Maya Vedeld, MMC Norge

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)