Hopp til innhold

Ulik ordning for barnevernsbarna

Tidligere barnehjemsbarn må ha flaks med kommunen sin hvis de ønsker oppreisning.

Barnehjemsbarn

I 2004 dokumenterte Befring-rapporten omfattende omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner over hele landet i tiden fra 1945 til 1980. I kjølvannet av rapporten innførte flere kommuner vederlagsordninger for tidligere barnevernsbarn.

I dag er omkring halvparten av innbyggerne i Norge bosatt i kommuner med vederlagsordninger. Men mange kommuner mangler fortsatt ordninger for å gi barnevernsbarna oppreisning.

Samme barnehjem, ulik ordning

Prosjektleder Kai Stene i Prosjekt Oppreisning møter daglig mennesker med svært dårlige minner fra tiden i barnevernets omsorg.

- Det blir vanskeligere for disse når de oppdager at barn de bodde på barnehjem sammen med fikk erstatning fra sin kommune, mens de selv ikke får noe, forteller han.

Disse kommunene har vederlagsordninger

Flere kommuner plasserte barn på barnehjem andre steder i landet. Derfor kan det gjelde ulike ordninger for barn som vokste opp sammen på samme barnehjem.

- Det er viktig å få til ordninger som slår likt ut, uansett hvilken krok av landet man kommer fra, sier Stene.

Uavhengig av kommunal tilhørighet kan tidligere barnevernsbarn søke staten om billighetserstatning på inntil 200.000 kroner. Denne kommer i tillegg til eventuelle vederlag fra kommunen.

Oslo-fristen går ut i dag

Vederlagsordningen for Oslo kommune har så langt innvilget erstatninger for over 395 millioner kroner. Hvert enkelt vederlag er på mellom 200.000 og 725.000 kroner. Fristen for å søke går ut ved midnatt i dag.

- Vi ønsker å ta et moralsk ansvar for de overgrep og den kritikkverdige omsorg som har vært ytet, helt uavhengig av om sakene er foreldet eller om de ligger utenfor det juridiske erstatningsansvar, sier Høyres Bård Folke Fredriksen. Han ledet utvalget som tok initiativ til vederlagsordningen.

Over 1000 mennesker som var i barnevernets omsorg i årene før 1993, har søkt Oslo kommune om oppreisning. Noen av disse var plassert i institusjoner utenfor Oslo. Folke Fredriksen er ikke i tvil om hvem som bør ta ansvaret.

- Det var kommunene som hadde plasseringsansvaret for barna, og det var kommunene som hadde ansvaret for at det ble ført tilsyn med hva slags omsorg barn under barnevernets ansvar fikk.

Opplevde du omsorgssvikt eller overgrep mens du var plassert i Oslo kommunes barnevern før 01.01.93, kan du søke om vederlag før midnatt 15. september 2008. Søknaden sendes:

Vederlagsutvalgets sekretariat

Rådhuset

0037 Oslo

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)