Nye biler kan få automatisk ulykkesvarsling

Automatisk ulykkesvarsling kan bli standard i alle nye personbiler om tre år.

Trafikkulykke

Rask reaksjon fra redningsetatene kan være avgjørende etter en trafikkulykke.

Foto: ColourBox

EU-kommisjonen foreslår at alle nye privatbiler skal utstyres med automatisk ulykkesvarsling. Forslaget er sendt til EU-parlamentet, som trolig vedtar at det nye sikkerhetsutstyret blir obligatorisk i Norge og resten av Europa om tre år.

Hensikten med det såkalte eCall-systemet er kjappere respons fra nødetatene når det smeller.

Det kan øke tryggheten, spare liv og redusere lidelser ved trafikkulykker. Men ikke forhindre at ulykkene skjer.

Automatisk varsling

Biler med eCall får en innebygget telefon som automatisk ringer nødnummeret etter en kollisjon.

Data om ulykkesbilens posisjon og kjøreretning, samt informasjon om ulykken og selve kjøretøyet, sendes automatisk til det europeiske nødnummeret 112. Deretter opprettes en taleforbindelse mellom bil og nærmeste nødsentral.

Ved hjelp av sensorer i kollisjonsputer og sikkerhetsbelter vil systemet blant annet vite om det sitter folk i setene etter en ulykke, og om putene er utløst.

LES OGSÅ:

38.000 drepte

Ifølge EU-kommisjonen kan hjelpeapparatet respondere inntil femti prosent raskere med eCall. Det kan redusere antall drepte på veiene i Europa med hele 2500 hvert år.

38.000 mennesker mister livet og 1,6 millioner skades i europeiske trafikkulykker årlig. Med eCall kan raskere utrykning fra ambulanser og redningstjeneste utgjøre forskjellen på liv og død, blant annet ved singelulykker som ellers ikke ville blitt oppdaget umiddelbart.

Egil Bovim

Egil Bovim, direktør i Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

Foto: Anne B. Vassbotn, KoKom

Europeiske fagmiljøer og politikere har lenge diskutert hvordan telematikk kan gjøre trafikksikkerheten bedre.

Innføringen av eCall er blitt utsatt flere ganger, fordi de mange aktørene som skal samarbeide ikke har vært enige om hvordan trafikkulykker skal følges opp i praksis.

Men nå er man altså blitt enige om en felles europeisk standard.

- Alt tyder på at systemet blir påbudt fra 2015, sier lege Egil Bovim til NRK.no. Han er spesialist i samfunnsmedisin og prosjektleder for planleggingen av eCall-systemet i Norge.

LES OGSÅ:

Privat nødhjelp

Mye av diskusjonen har handlet om hvorvidt eCall skal være et felles europeisk system, eller om bilprodusenter og andre kan lage sine egne separate løsninger.

- Norge har vært skeptisk til noen sider ved slike tredjepartsløsninger, ettersom vi tradisjonelt har hatt større betenkeligheter enn andre land når det gjelder å sette ut nødhjelp til private interesser, sier Egil Bovim.

- Kommisjonens forslag er at det i hvert fall må ligge en obligatorisk paneuropeisk løsning i bunnen, forteller han.

Deler av bilindustrien ønsker å levere egne systemer som kan gjøre mer enn bare å varsle om ulykker. Flere bilmerker tilbyr allerede slike løsninger.

Automatisk rapportering om årsaken til ulyder i motoren, eller hvem som selger den billigste bensinen, er noen eksempler på andre tjenester som kan bli aktuelle.

Spørsmålet er bare om for eksempel Volvo skal videresende alle varslinger som kommer inn fra en ulykke, eller bare melde fra til nødsentralen om at noe har skjedd.

- Fra norsk side mener vi det er viktig at samtalene settes direkte over til nødsentralene slik at fagfolkene der vurderer alarmen, sier Bovim.

Omstridt

Frankrike og Storbritannia har vært minst entusiastiske når det gjelder å ta i bruk det nye varslingssystemet.

Britene mener det blir for dyrt, mens Frankrike mener tredepartsløsninger er mer effektivt enn en felleseuropeisk standard. Men når direktivet blir vedtatt, omfatter det også disse to landene.

Også Russland blir med. Russerne har et annet system for automatisk ulykkesvarsling, men deres Glonass-teknologi bruker samme standard som eCall, som derfor vil virke også der.

Personvernet

Personvern er annet tema i debatten. - eCall skal utformes slik at bilistene ikke kan spores i andre situasjoner enn når det smeller. Og føreren skal selv kunne velge om systemet er aktivt eller ikke, sier Egil Bovim.

Han mener personvernet er tilfredsstillende ivaretatt i det forslaget som nå er sendt ut.

- Jeg kommer i hvert fall ikke til å deaktivere eCall i min egen bil av frykt for misbruk av personopplysninger, sier han.

Du betaler, men hvor mye?

Ingen vet ennå hvor kostbart det nye utstyret blir for bilkjøperne etter 2015. Noen frykter en merkbar prisøkning, mens andre tror utgiftene blir ubetydelige ettersom moderne biler allerede har en rekke sensorer innebygget.

eCall blir obligatorisk kun på nye biler. En forenklet utgave kan ettermonteres i eldre kjøretøy, men ingen venter at mange bileiere vil gjøre det.

Det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål om hvordan systemet skal fungere i praksis. Nødsentralene i Europa må for eksempel finne et effektivt system for å takle fremmede språk når turister kolliderer i utlandet.

Og skal eCall også omfatte lastebiler med farlig gods, eller bare personbiler?

Dessuten må teleoperatørene bestemme seg for om telefonsystemet skal følge eieren eller bilen når kjøretøyet selges videre til andre. Og myndighetene skal avgjøre om du må betale avgift for det nye sikkerhetsutstyret.

Arbeidet med å standardisere den nye teknologien fortsetter i Brussel i ukene framover. Men nå ligger det altså i kortene at alle som kjøper ny bil fra 2015 får et kjøretøy med eCall installert.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)