Alt om digitale bakkenett

Det råder frustrasjon og forvirring i den digitale hverdagen, men fortvil ikke. Vi har nemlig lagd en liten ordbok for å forklare deg de vanskeligste ord og uttrykk.

 

Ordbøker

Vi hjelper deg med å forstå hva ord som stamnett, accessnett og koakskabel betyr.

Foto: unknown

 

TV-leverandører:

Det finnes flerfoldige leverandører av fjernsynssignaler, og flere måter å gjøre dette på. Vi kjenner dem gjerne som kabel-tv, satelitt-tv og parabol. Nå kommer også det digitale bakkenettet og i større grad IPTV.

 

Digitalt bakkenett:

Dette noe misvisende ordet er brukt om digitale tv-signaler som sendes gjennom luften fra en sender, og som plukkes opp av en fjernsynsantenne.

RiksTV vil begynne å sende gjennom det digitale bakkenettet denne høsten, og for å motta disse signalene må du anskaffe deg en dekoder (en boks du kobler mellom fjernsynet og kontakten i veggen).

De som tidligere måtte nøye seg med et fåtall norske kanaler gjennom en bordantenne, vil fra høsten av ha muligheten til å ta inn langt flere kanaler.

 

Kabel-TV:

Kabel-TV er en betegnelse på fjernsynssignaler som kommer inn i husstanden via en kabelledning som går under bakken. Kabel-tv har tradisjonelt sett kunnet by på flere fjernsynsskanaler enn hva som er blitt sendt gjennom luften.

 

Stamnett:

Dette er det kabelnettet som går fra tv-signal-leverandørens sender (f.eks. en kabel-tv-leverandør) og ut til forskjellige boligkompleks eller boligområder. Stamnettene er i dag stort sett lukket og tilhører leverandøren.

 

Accessnett:

Dette nettet kalles også gjerne internnettet eller brukernettet. Accessnettet begynner der stamnettet slutter, og går ut til en kontakt i veggen hvor du kobler til fjernsynet. Dette nettet eies av brukerne, det vil si oss som ser på fjernsyn.

 

Koakskabel:

Koaks er en type kabel, eller ledning om du vil, som kabelselskapene leverer sine signaler på gjennom accessnettet.

 

Fiber:

Dette er en annen type kabel som flere andre leverandører av tv-signaler benytter seg av.

 

Mulitkabel:

Dette er en type kabel som er kompatibel med alle tv-leverandørenes teknologi. Den inneholder både fiber og koaks og kobber.

 

Analoge sendinger:

De fleste typer tv-signaler sendes i dag analogt.

 

Digitale sendinger:

I fremtiden vil fjernsyn sendes digitalt. Det vil i praksis bety at lyd og bilde vil få en langt bedre standard enn ved analoge sendinger. Når ekspertene snakker om nuller og enere, snakker de om digitale ting.

 

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)