NRK Meny
Normal

AFP-pensjonister har best selvbilde

Pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) har best selvbilde, mens uførepensjonister har dårligst. Det viser ny forskning fra Universitetet i Stavanger.

elderly couple dance

AFP-pensjonister har kontroll over overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen, noe som bidrar til et bedre selvbilde. Om dette er grunnen til at paret på bildet er så fornøyde, vites ikke.

Foto: Colourbox

Hvis du går av med AFP har du mulighet til å gå av med pensjon allerede som 62-åring. Da glir du samtidig inn i den gruppen av pensjonister som klarer å opprettholde det beste selvbildet, viser ny forskning.

– De fleste som går av med AFP føler at de har kontroll over overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen, og det er dem med blir de også de mest fornøyde pensjonistene, sier Reidar J. Mykletun ved Universitetet i Stavanger.

Sammen med Trude Furunes og Per Erik Solheim har Mykletun sammenlignet vanlige alderspensjonister, uførepensjonister og tidligpensjonister som går av med AFP.

Får lavere livskvalitet

Ole Christian Lien

Ole Christian Lien er seniorrådgiver i NAV.

Foto: NAV
Reidar Mykletun

Reidar Mykletun har undersøkt selvbildet til 2500 pensjonister.

Foto: Privat

Forskningen til Mykletun viser at alle tre pensjonistgruppene opplever et dårligere selvbilde etter at de slutter i jobb, men at det er store forskjeller i hvor stor denne nedgangen er.

– Spesielt de som går av med uføretrygd opplever et relativt alvorlig fall i selvbildet eller hvordan de oppfatter seg selv.

Selv om dårlig selvbilde kan virke ufarlig, så kan det bidra til en nedadgående spiral hvor man i stadig mindre grad gjør ting for å føle seg vel.

–Personer med dårlig selvtillit blir gjerne mindre aktive og de tar mindre initiativ. På den måten virkeliggjør de det dårlige selvbildet, og får en lavere livskvalitet fordi de oppfatter seg selv i et negativt lys.

De mest fornøyde er den minste gruppen

Selv om AFP-pensjonistene er de mest fornøyde, så er det den minste gruppen av de tre. Det opplyser Ole Christian Lien, seniorrådgiver i NAV.

– 31. mars i år var det 34.789 personer som mottok penger gjennom AFP i privat sektor.

I tillegg finnes det pensjonister som mottar AFP-støtte gjennom KLP, SPK og ulike private ordninger, noe NAV ikke har tall på.

– Til sammenligning var det i juni nesten 750.000 alderspensjonister i Norge, og 311.166 på uførepensjon, sier Lien til NRK.no.

– AFP er politisk ukorrekt

I alt 2500 personer har deltatt i undersøkelsen Mykletun, som er en del av prosjektet studier av livsløp, aldring og generasjon. Ved å intervjue den samme gruppen mennesker med fem års mellomrom kunne Mykletun og de andre forskerne se hvordan den enkeltes selvbilde hadde forandret seg.

– De med AFP hadde de beste prognosene av de tre gruppene, sier Mykletun, som understreker at det er stor variasjon innad i de ulike gruppene.

For selv om de som går av med AFP føler seg bedre enn andre pensjonister, så er det også mange av disse som ikke er så fornøyd med tilværelsen. I sommer sto Sissel Benneche Osvold fram og fortalte om at det å gå av med tidligpensjon var det mest politisk ukorrekte hun hadde gjort i hele sitt liv.

– Det hender jeg blir skikkelig flau når statsministeren ser alvorlig i kamera, og advarer mot denne ødeleggende tsunamien av gamle som akkurat nå treffer landet, sa Osvold til NRK.

Ifølge Mykletun føler hver tredje AFP-pensjonist at de blir tvunget ut av jobben, noe som naturlig nok gir dem et dårligere selvbilde.

– Mange i Osvolds generasjon ble anmodet om å gå av tidlig, og dermed ble de nesten dyttet ut av arbeidslivet. Den type trakassering går ut over selvbildet til de fleste.

– Hjelper med anerkjennelse og respekt

Alle de tre gruppene med pensjonister opplever et dårligere selvbilde i løpet av de fem årene studiet pågår, og ifølge Mykletun viser dette at det å gå av med pensjon er noe som setter tydelige spor.

– Selvbildet vårt er konservativt, og det skal mye til for å forandre det. Det å pensjonere seg føles altså som en veldig alvorlig hendelse, siden det setter en så tydelig knekk på hvordan man ser seg selv.

Mykletun mener dette kan være en konsekvens av at vår kultur opphøyer deltaking i det betalte arbeidslivet som det viktigste bidrag vi kan gi til verdiskaping i samfunnet. En kan anta at jo mer de eldre omtales som en økonomisk byrde for samfunnet, jo vanskeligere vil det bli å føle seg vel som pensjonist.

Det finnes allikevel flere måter man kan opprettholde et godt selvbilde så lenge man lever, forteller forskeren.

– Fra psykologien vet man at det å utvikle og vedlikeholde et godt selvbilde handler mye om å få anerkjennelse og respekt, og om å lykkes med det en holder på med. Dette kan man selvsagt også få ved å ha et godt forhold til barn og barnebarn eller ved å drive frivillig arbeid og hobbier.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.