Hopp til innhold

Advarer mot trange nyfødtavdelinger

På flere norske sykehus blir for tidlig fødte barn stuet inn på små kuvøserom. Stikk i strid med hva mange eksperter anbefaler.

For tidlig fødte tvillinger i Drammen

Disse to for tidlig fødte tvillingene er heldige. De får bo på enerom med mor og far på sykehuset i Drammen. Den luksusen er det ikke alle premature barn som får oppleve.

Foto: Drammen sykehus

– Barna har rett til å ha foreldrene sine til stede på sykehuset. De har de samme pasientrettighetene som andre større barn til å ha mor og far til stede på sykehus.

Det sier psykolog og spesialist i barnepsykologi, Reidar Hjermann.

Han er oppgitt over sykehusenes tradisjonelle kuvøseavdelinger, der mange nyfødte barn blir stuet inn på et lite rom, og der foreldrene bare får se barna i noen timer hver dag.

– Dessverre er det sånn at rundt omkring på landets sykehus så er det vanlig med de tradisjonelle avdelingene hvor sykepleierne står og skubber ryggene mot hverandre og hvor foreldre må komme på besøk til sine egne barn, sier det tidligere barneombudet.

Reidar Hjermann

Reidar Hjermann, barnepsykolog og tidligere barneombud.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

  • NRK har sjekket hvordan avdelingene for nyfødte er i de store sykehusene rundt om i landet. Sjekk listen her.

Har ikke plass til foreldrene

Rikshospitalet i Oslo er et av sykehusene som ikke er lagt til rette for at foreldre skal kunne få bo sammen med sine nyfødte.

Det er ikke uvanlig at opptil fire for tidlig fødte barn blir plassert på et 16 kvadratmeters rom på intensivavdelingen. Under oppholdet kan barnas foreldre stå rundt kuvøsen eller sitte i en stol, men bare for noen timer av gangen.

– Det er ikke plass til at foreldrene også kan bo her inne, sier overlege og avdelingsleder Sverre Medbø.

Trangt på Riksen

Trangt om plassen på Rikshospitalet i Oslo.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK
Drammen sykehus

Stort familierom på sykhuset i Drammen

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Bygget i en annen tid

– Det er først de siste årene man har vært klar over hvor viktig det er at foreldrene er sammen med barna sine store deler av døgnet. Da denne avdelingen ble planlagt og bygd for 15 år siden, var ikke det kjent kunnskap og det var ikke noe tema, sier Medbø.

På den tiden ble foreldrene ansett som besøkende på samme måte som man er pårørende til voksne i andre deler av sykehuset.

Løsningen i dag er derfor at foreldrene må oppholde seg i en annen del av bygget. Foreldrene bor i et foreldrehus i samme bygningskompleks, men flere etasjer og korridorer unna avdelingen med de nyfødte.

Ifølge Medbø resulterer det i at foreldrene ikke får vært nok sammen med barna.

– Det er veldig viktig at foreldrene er her mye og mer enn det vi har mulighet til i den bygningsmassen vi har i dag. Man har vel tenkt at små pasienter tar liten plass. Når pasientene er en halv meter lang så er plassen tilsvarende liten.

Medbø presiserer at den lille plassen ikke går ut over den medisinske behandlingen og oppfølgingen.

– Men det er ganske så trangt. I et rom med plass til fire barn kan det være åtte foreldre, fire sykepleiere og to til fire leger. Da er vi oppe i nesten 20 mennesker i dette lille arealet, sier han.

Nytenkning i Drammen

I 11. etasje på sykehuset i Drammen er det en annen virkelighet som møter foreldre til nyfødte syke og premature barn.

Da intensivavdelingen for nyfødte nylig ble pusset opp ble det laget 15 enkeltrom og to tvillingrom til familiene. Foreldrene kan lukke døra og være i fred, men helsepersonellet er aldri langt unna og følger med.

Mamma Cathrine Laksfoss og tvillingene Lea og Cilia er blant de heldige som har fått sitt eget rom på sykehuseti Drammen.

– Nå har vi vært her i fire uker.

Cathrine sier det er fint å kunne være nær barna sine hele tiden.

– Vi har med dette opplegget blitt primære omsorgspersoner med en gang. Det er vi som følger med hele døgnet. Sykepleiere kommer jo på nytt skift. Det er vi som vet hva som skjer. Vi kjenner barna ganske godt. Vi vet hva som skjer med barna. Det er godt for fremtiden, sier mamma.

– Tror du barna vet at du er du?

– Ja, det tror jeg. De kjenner igjen hjerterytmen og lukt og stemmene til mor og far. Jeg har nok lettere for å stelle dem enn pleierne for de kommer og går. Barna er mer kjent med meg enn med dem, tror hun. De slår seg veldig lett til ro.

Mor med tvillinger

Cathrine Laksfoss får bo sammen med tvillingene sine på sykehuset i Drammen.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Vi er stolte

Avdelingsoverlege Atle Moen sier at løsningen i Drammen er helt unik på landsbasis.

– Dette er vi litt stolte av. Slik har det aldri vært på noen nyfødtavdeling i Norge, at barn blir liggende inne til full intensivbehandling på samme rom som foreldrene bor, forklarer avdelingsoverlegen.

Og den nye måten å tenke på skal ha gitt svært positive resultater.

– Vi ser at barna er mye mer stabile. De er mye roligere. Det er stor forskjell på å ha barna i et miljø der det er fult av støy, lys og uønsket stimuli hele døgnet og det å kunne tilby et miljø hvor det er stillhet og ro og alt er lagt til rette for hvordan barna har det sammen med foreldrene sine, sier Moen.

Ole Moen

Ole Moen, avdelingslege på sykehuset i Drammen.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Svenskene ligger ti år foran

Den første avdelingen hvor man tok foreldreinvolvering på alvor ble bygget i Sverige for ti år siden.

Moen tror grunnen til at det har tatt så lang tid fra konseptet ble etablert i Sverige til vi har fått det i Norge, er mangel på interesse fra fagmiljøet for å legge til rette for et slikt tilbud.

– Jeg opplever en endring i fagmiljøet, men i historisk perspektiv må vi nok innrømme at vi har vært altfor sene til å forstå at dette også har en betydning for barnets medisinske tilstand, sier han.