Advarer mot risdrikk til barn

Frykt for kreftfremkallende stoffer gjør at helsemyndighetene i Skandinavia advarer mot å gi barn under seks år risdrikk og andre risprodukter.

Barn drikker melk

Rismelk kan inneholde skadelige verdier med det kreftfremkallende stoffet uorganisk arsen. Barn under seks år bør derfor ikke drikke det, advarer Mattilsynet.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ris er i søkelyset hos helsemyndighetene fordi det i enkelte matprodukter er påvist høye verdier av såkalt uorganisk arsen.

I Norge har Mattilsynet advart foreldre mot å gi risdrikk til barn under seks år, og den danske Fødevarestyrelsen mener også at det ikke er bra å gi riskjeks til små barn.

I enkelte risproduserende land er det påvist et faretruende høyt nivå av uorganisk arsen i grunnvannet. Et overdrevet inntak av dette stoffet kan øke risikoen for å utvikle flere typer kreft.

Danskene oppfordrer nå alle foreldre til å variere hva slags grøttyper de serverer barna sine, slik at den ikke er risbasert hver gang. Samtidig vil de se nærmere på forekomster av arsen i risnudler. I Sverige anbefales det andre vegetabilske drikker, basert på soya eller havre.

Bare advarsel mot risdrikk i Norge

Julie Tesdal Håland

Julie Tesdal Håland i Mattilsynet sier at det vil gi en høyere risiko for å få i seg for mye arsen om man spiser ris og risprodukter hver dag.

Foto: Mattilsynet

I Norge advarer man foreløpig bare mot risdrikk, og ikke ris generelt. Det forklares med at barn kan få i seg store mengder væske basert på ris ved inntak av risdrikk. De kan da risikere å bli utsatt for en skadelig mengde uorganisk arsen i forhold til egen kroppsvekt.

– De som primært har et stort inntak av risdrikker, er barn som har overfølsomhet for melk, i og med at de ikke kan ha kumelk i kostholdet, sier rådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

Mattilsynet advarer ikke mot noen navngitte produkter eller produsenter, men henviser til at produsenten er ansvarlig for at det som finnes på markedet er trygt.

– Så dere advarer ikke generelt mot å spise for mye ris?

– Det vil nok gi en høyere helserisiko for å få i seg for mye arsen om man spiser ris og risprodukter hver dag, men vår advarsel er rettet mot barn og risdrikk under seks år. Vi ser også at danskene nå advarer mot riskjeks til barn, men dette har ikke vi gjort noen vurdering på ennå.

Rice field

Helle Margrete Meltzer, som er avdelingsleder i Folkehelseinstituttet, sier at risen i enkelte asiatiske land blir utsatt for uorganisk arsen fordi man pumper opp arsenholdig grunnvann for å vanne rismarkene.

Foto: KHAM / Reuters

Pumper opp grunnvann

Det finnes to typer arsen – både organisk og uorganisk – og der er den sistnevnte varianten man frykter. Det er spesielt uorganisk arsen som er farlig, og stoffet kan gi kreft i lunger, blære og hud.

Håland sier at Mattilsynet foreløpig ikke har utarbeidet noen vurderinger på hvor i verden det er mye arsen i grunnvannet, slik at risavlingene kan bli forgiftede.

– Vi har ikke noe godt svar på akkurat det spørsmålet. Men det vil være mer arsen i risen på steder i verden hvor det er problemer med forurensning av grunnvannet, sier hun.

Helle M. Meltzer

Avdelingsleder Helle Margrete Meltzer i Folkehelseinstituttet viser til økt forekomst av krefttilfeller.

Foto: Folkehelseinstituttet

Helle Margrete Meltzer, som er avdelingsleder i Folkehelseinstituttet, sier at risen i enkelte asiatiske land blir utsatt for uorganisk arsen fordi man pumper opp arsenholdig grunnvann for å vanne rismarkene.

– Disse brønnprosjektene ble igangsatt på 1970-tallet, blant annet med hjelp fra norske bistandsmidler. Man så at overflatevannet var urent, og pumpet i stedet opp grunnvann, som i ettertid viste seg å være fullt av uorganisk arsen, sier Meltzer.

Hun forteller at det er godt rapportert at man i risdyrkende og rispisende land som Bangladesh og Taiwan senere har sett et uforklarlig høyt nivå av ulike krefttyper. Senere ble denne overrepresentasjonen av hud- blære og lungekreft knyttet til at risen inneholdt uorganisk arsen.

Har bestilt risikovurdering

Undersøkelser fra EUs mattrygghetsorgan viser at nordmenn har et høyt inntak av alle typer arsen. Dette tror VKM skyldes stort inntak av fisk, som kan inneholde mye organisk arsen, altså den «snille» varianten.

Mattilsynet søker nå mer informasjon rundt arsennivået i maten, og har bestilt en risikovurdering rundt dette stoffet fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Her vil inntaket i den norske befolkningen vurderes

NB: Arsen kalles arsenik på svensk og arsenic på engelsk, mens arsenikk på norsk er den spesielle arsenforbindelsen som er mer vanlig i forbindelse med giftdrap.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)